Tworzenie faktur zaliczkowych i końcowych, a rozliczenie stanu magazynowego produktów.

Utworzono: 2019-11-13
Ostatnia aktualizacja: 2019-11-13
Liczba odwiedzin posta: 1658

W systemie mamy możliwość tworzenia faktur zaliczkowych oraz końcowych, które są poprzedzone zamówieniem dla zautomatyzowania procesu wystawiania tych dokumentów. 
Często jest tak, że przy pomocy powyższego schematu sprzedajemy towar z magazynu i towar ten schodzi ze stanu magazynowego przy wystawieniu faktury końcowej. 
Dzieje się to  w momencie gdy do faktury końcowej zostanie w sposób automatyczny wystawiony dokument WZ (wydanie zewnętrzne). 
Chcąc, żeby program poprawnie rozliczył stan magazynowy towaru w systemie należy uruchomić funkcję automatyczne wystawianie dokumentu magazynowego

Co dzieje się w momencie, gdy nie mamy włączonego automatycznego dodawania dokumentów magazynowych do faktur i system nie wie z poziomu, którego z dokumentów ( faktura zaliczkowa, faktura końcowa) rozpocząć sprawdzanie stanu magazynowego produktów. 

Wtedy podczas tworzenia faktury zaliczkowej pojawia się dodatkowe okienko w systemie  . Okienko jest automatycznie zaznaczone. 
Na karcie produktu powstaje nam informacja. 


Pomimo tego, że program ma dodatni stan magazynowy danego produktu, poprzez oznaczenie okienka na fakturze zaliczkowej mamy informacje o jednym produkcie widniejącym na fakturze, do której nie został dodany dokument magazynowy. 

Takie samo okienko będzie widoczne przy tworzeniu faktury końcowej z  faktury zaliczkowej. 

Jeżeli zostawimy na obu dokumentach zaznaczone okienko. Program będzie spodziewał się, że do obu dokumentów księgowych będą wystawiane dokumenty magazynowe, co będzie skutkowało następującą informacją na karcie produktu. W tym momencie program rozróżnia produkt na fakturze zaliczkowej oraz na fakturze końcowej. Co nie jest zgodne z prawdą, gdyż sprzedajemy jeden produkt z systemu
Dodatkowo mamy informację, że przy takim stanie magazynowym produktów nasza ilość produktu będzie niewystarczająca do sprzedaży o czym sygnalizuje nad rubryka Dostępna ilość

Dlatego przy ręcznym dodawaniu dokumentów magazynowych do transakcji rozliczanej za pomocą faktury zaliczkowej i końcowej należy w momencie tworzenia tych dokumentów zdecydować przy którym z nich zaznaczamy okno 

 


Powrót


Dodaj komentarz