Tworzenie faktur zaliczkowych i końcowych, a rozliczenie stanu magazynowego produktów.

Utworzono: 2019-11-13
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 5951

W systemie mamy możliwość tworzenia faktur zaliczkowych oraz końcowych, które są poprzedzone zamówieniem dla zautomatyzowania procesu wystawiania tych dokumentów. 
Często jest tak, że przy pomocy powyższego schematu sprzedajemy towar z magazynu i towar ten schodzi ze stanu magazynowego przy wystawieniu faktury końcowej. 
Dzieje się to  w momencie gdy do faktury końcowej zostanie w sposób automatyczny wystawiony dokument WZ (wydanie zewnętrzne). 
Chcąc, żeby program poprawnie rozliczył stan magazynowy towaru w systemie należy uruchomić funkcję automatyczne wystawianie dokumentu magazynowego

Co dzieje się w momencie, gdy nie mamy włączonego automatycznego dodawania dokumentów magazynowych do faktur i system nie wie z poziomu, którego z dokumentów ( faktura zaliczkowa, faktura końcowa) rozpocząć sprawdzanie stanu magazynowego produktów. 

Wtedy podczas tworzenia faktury zaliczkowej pojawia się dodatkowe okienko w systemie  . Okienko jest automatycznie zaznaczone. 


zaliczkowa do zam%C3%B3wienia

Na karcie produktu powstaje nam informacja. 

komputer do biura
Pomimo tego, że program ma dodatni stan magazynowy danego produktu, poprzez oznaczenie okienka na fakturze zaliczkowej mamy informacje o jednym produkcie widniejącym na fakturze, do której nie został dodany dokument magazynowy. 

Takie samo okienko będzie widoczne przy tworzeniu faktury końcowej z  faktury zaliczkowej. 

ko%C5%84cowa z okienkiemJeżeli zostawimy na obu dokumentach zaznaczone okienko. Program będzie spodziewał się, że do obu dokumentów księgowych będą wystawiane dokumenty magazynowe, co będzie skutkowało następującą informacją na karcie produktu. 

komputer do biura 2222

W tym momencie program rozróżnia produkt na fakturze zaliczkowej oraz na fakturze końcowej. Co nie jest zgodne z prawdą, gdyż sprzedajemy jeden produkt z systemu
Dodatkowo mamy informację, że przy takim stanie magazynowym produktów nasza ilość produktu będzie niewystarczająca do sprzedaży o czym sygnalizuje nad rubryka Dostępna ilość

Dlatego przy ręcznym dodawaniu dokumentów magazynowych do transakcji rozliczanej za pomocą faktury zaliczkowej i końcowej należy w momencie tworzenia tych dokumentów zdecydować przy którym z nich zaznaczamy okno 

 


Powrót


Dodaj komentarz