Zbiorcze wezwanie do zapłaty dla jednego Kontranenta

Utworzono: 2020-09-17
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 2996

W Fakturowni istnieje możliwość wystawienia wezwania do zapłaty, w momencie gdy sprzedawca nie otrzymał opłaty za fakturę w terminie płatności określonym na tej fakturze. (link)
Funkcja została zaktualizowana o możliwość stworzenia zbiorczego wezwania do zapłaty, w przypadku gdy dany Kontrahent ma więcej niż jeden nieopłacony dokument w systemie. 
 
Funkcji zbiorczego wezwania do zapłaty można użyć wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk Zobacz faktury.


 
zobadcz afktury jacek nowa

Po przejściu do listy faktur wybranego klienta wystarczy (1) zaznaczyć "ptaszkiem" daną liczbę dokumentów nieopłaconych, dla których chcemy wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Nad zaznaczonymi fakturami pojawi się menu podręczne, z którego wybieramy (2) Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty (3).

zbiorcze wezwanie 222
 
Uwaga! Opcja wystawienia zbiorczego wezwania do zapłaty nie pojawi się w przypadku zaznaczenia kilku dokumentów z poziomu listy wszystkich dokumentów w systemie. Należy pamiętać, aby wyświetlić listę dokumentów z poziomu karty klienta.


Zbiorcze wezwanie do zapłaty wygenerowane w systemie Fakturownia wygląda następująco:

zbiorcze wezwanie do zap%C5%82aty


Powrót


Dodaj komentarz