Zbiorcze wezwanie do zapłaty dla jednego Kontrahenta

Utworzono: 2020-09-17
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-15
Liczba odwiedzin posta: 4894

W Fakturowni istnieje możliwość wystawienia wezwania do zapłaty, w momencie gdy sprzedawca nie otrzymał opłaty za fakturę w terminie płatności określonym na tej fakturze. (link)
Funkcja została zaktualizowana o możliwość stworzenia zbiorczego wezwania do zapłaty, w przypadku gdy dany Kontrahent ma więcej niż jeden nieopłacony dokument w systemie. 
 
Funkcji zbiorczego wezwania do zapłaty można użyć wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk Zobacz faktury.


 
zobadcz afktury jacek nowa

Po przejściu do listy faktur wybranego klienta wystarczy (1) zaznaczyć "ptaszkiem" daną liczbę dokumentów nieopłaconych, dla których chcemy wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Nad zaznaczonymi fakturami pojawi się menu podręczne, z którego wybieramy (2) Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty (3).

zbiorcze wezwanie 222
 
Uwaga! Opcja wystawienia zbiorczego wezwania do zapłaty nie pojawi się w przypadku zaznaczenia kilku dokumentów z poziomu listy wszystkich dokumentów w systemie. Należy pamiętać, aby wyświetlić listę dokumentów z poziomu karty klienta.


Zbiorcze wezwanie do zapłaty wygenerowane w systemie Fakturownia wygląda następująco:

zbiorcze wezwanie do zap%C5%82aty


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Krzysztof
Funkcja na wpół sensowna i niespójna. Do sumarycznej kwoty w wezwaniu bierze sumę z kolumny "do zapłaty" (i to nawet przeliczoną na PLN). Ale zaznaczenie dokumentów częściowo opłaconych (rozliczonych), powoduje że w wezwaniu przy takim dokumencie wskazana jest pełna kwota do zapłaty wynikająca z faktury, a nie kwota pozostała do spłaty (i w walucie głównej). Proszę skorygować wykorzystywane pole przez system do generowania wezwania dla poszczególnych faktur bo przecież jeśli faktura jest w ogóle nieopłacona to kwota pozostała do zapłaty = kwocie faktury, a jeśli jest częściowo to przynajmniej system wygeneruje poprawną, pozostałą do spłaty kwotę.

2023-07-26 12:56


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
cześć treści w wezwaniu do zapłaty zaczynająca się od "(..) należność wynika z dokumentów (...)" , gdzie następnie wymienione są dokumenty po takich parametrach jak:
numer, data wystawienia, wartość faktury - jest prawidłowym działaniem na tym dokumencie.
Dokument przedstawia na jaką wartość były wystawione przytoczone faktury i nie ma tam potrzeby wskazywania ile faktycznie z tych faktur pozostało do zapłaty , a jaka kwota jest uregulowana w terminie.

Wskazanie jaka kwota z danego dokumentu/ dokumentów pozostaje do zapłaty jest podana we razie " Niniejszym wzywam do zapłaty należności w wysokości: xxxx zł".
Chciałbym nadmienić, że treść i specyfikacja dokumentu przed jego wdrożeniem do systemu przeszła przez weryfikacje księgową.
Pozdrawiam,
Piotr

2023-07-27 16:34


Avatar sugester medium
Pawel
Nie o to chodziło. Klient płaci i notorycznie się opóźnia z płatnościami. Chodzi o obliczenie do potrącenia z kaucji.

2024-06-20 13:22


sandrag
sandrag
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 

proszę o doprecyzowanie, być może ma Pan na myśli notę odsetkową?

Pozdrawiam
Sandra

2024-06-20 17:02


Dodaj komentarz