Nota odsetkowa - czym jest i jak ją obliczyć?

Utworzono: 2019-02-21
Ostatnia aktualizacja: 2022-04-13
Liczba odwiedzin posta: 723

Nota odsetkowa to inaczej rodzaj dokumentu, który stanowi podstawę do żądania zapłaty odsetek, z tytułu nieterminowej płatności ze strony naszego kontrahenta. Ważne jest, że taką notę wystawiamy już do gotowych faktur, które zostały opłacone, ale po upływie terminu na dokonanie płatności. 

Obie strony mogą ustalić między sobą i określić w umowie, jaka będzie wysokość odsetek, spowodowanych zwłoką w opłatach. Wtedy są to tzw. odsetki umowne. Podczas takich ustaleń możemy dogadać termin płatności, po którego upływie zacznie się naliczanie odsetek, moment, w którym naliczanie się zakończy, stopę odsetek i tryb ich zapłaty. 

Musimy pamiętać, że ich wysokość jest z góry ograniczona i nie mogą one przekraczać wysokości odsetek maksymalnych (maksymalnie czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP)

Na nocie odsetkowej muszą znaleźć się poniższe elementy:

1. data sporządzenia noty,

2. dane osobowe dłużnika i wierzyciela,

3. podstawa naliczania odsetek — czyli zobowiązanie, w tym: kwota, rodzaj, numer dokumentu, okres opóźnienia w zapłacie,

4. kwota odsetek

5.  kwota należności ogółem;

6. termin płatności z odsetkami;

7. sposób zapłaty wraz z odsetkami 

8. podpis osoby wystawiającej notę odsetkową.


Ile wynoszą odsetki ustawowe?

System automatycznie podpowie wartość odsetek według Ustawy. Wynoszą one 10% w przypadku odsetek za opóźnienie (art. 481 § 2 K.c.) oraz 8% w przypadku odsetek kapitałowych (art. 359 § 2 K.c.). Stawki obowiązują od 07.04.2022 roku.
 
Jak obliczamy notę odsetkową? 

Przykład uwzględniający własną wysokość odsetek:

Tworzymy fakturę na kwotę 200 zł i ustalamy 10-dniowy termin płatności. Przed terminem zostaje opłacona w połowie, czyli do zapłaty pozostało 100 zł. I to 100 zł jest podstawą do liczenia odsetek. Następnie kontrahent płaci 25 zł po upływie 10 dniu od ustalonego terminu płatności, później 50 zł po upływie kolejnych 5 dni i na koniec 25 zł po następnych 10 dniach od terminu. 

Po całkowitej spłacie długu przez kontrahenta wystawiamy mu notę odsetkową, z uwzględnionymi odsetkami do zapłaty. (Przyjmujemy, że najpierw klient płaci dług, czyli pozostałą do spłaty wartość na fakturze, a następnie odsetki).

Jeśli chcemy wpisać własną wartość odsetek, to w polu Własne podajemy żądaną wartość procentową, np. 7,75%. 
Jeżeli wartość odsetek to 7,75 %, całkowita kwota odsetek na nocie odsetkowej powinna być liczona w następujący sposób:

0,0775 *(100 zł * 10/365 + 75 zł * 5/365 + 25 zł * 15/356)

 

screen przykładowej noty odestkowejPowrót


Dodaj komentarz