Wezwanie do zapłaty

Utworzono: 2017-09-08
Ostatnia aktualizacja: 2023-02-10
Liczba odwiedzin posta: 17367

Jeżeli wystawiona faktura ma przekroczony termin zapłaty, a jej status nie został jeszcze zmieniony na "Opłacona", na liście faktur będzie ona oznaczona statusem z kolorem czerwonym.

Po najechaniu kursorem myszy na taki status, możesz zobaczyć czas opóźnienia wyrażony w dniach.

wezwanie do  zap%C5%82aty 1

Jedną z możliwości, które oferuje Fakturownia w przypadku opóźnionych płatności jest wystawienie kontrahentowi wezwania do zapłaty.

Aby to zrobić:
  • otwórz dokument, a następnie, w menu górnym podglądu faktury, wybrierz Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.  

wezwanie do zap%C5%82aty 12

Po kliknięciu na przycisk pojawi się druk przed-sądowego wezwania do zapłaty. Szablon wydruku wezwania do zapłaty będzie taki sam, jak szablon faktury, z której wezwanie było wystawiane. 

przeds%C4%85dowe

Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty nie jest z góry określony przepisami prawa.

Jednak powinny w nim zostać zawarte następujące elementy: 
  • data i miejsce sporządzenia, 
  • dane wierzyciela (ten który żąda spłaty długu), 
  • dane dłużnika (ten który nie płaci w terminie), 
  • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (czyli okoliczności, w których powstało zobowiązanie po stronie kontrahenta; może być to np. umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę), 
  • kwota długu (może zostać powiększona o naliczone odsetki), 
  • termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela), 
  • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty, 
  • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.
Tak przygotowane wezwanie do zapłaty można pobrać jako dokument w rozszerzeniu PDF za pomocą przycisku Pobierz PDF.

W systemie Fakturownia poza wezwaniem do zapłaty można też wygenerować druk noty odsetkowej lub przypomnienie e-mailowe o nieopłaconej fakturze
 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
SSC
Brakuje możliwości wystawienia wezwania do więcej niż jednej faktury zaległej danego kontrahenta

2017-09-15 17:40


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
dokument wezwania do zapłaty jest stosunkowo nową funkcją w systemie. W momencie gdy będziemy rozwijać tę część systemu weźmiemy Pana sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr .

2017-09-18 10:27


Avatar sugester medium
Sandra
Jak najbardziej przydatna była by funkcja umożliwiająca wystawienia Raportu ilości wysłanych wezwań do odbiorcy Faktury.

2017-10-03 10:34


Avatar sugester medium
Melagu
Wystawienie wezwania do jednej faktury to tak jak by nie było wcale takiej możliwości, ktoś kto to wymyślił nie do końca chyba pomyślał.

2017-10-03 13:05


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
rozumiem Pana punk widzenia, sprawa zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr.

2017-10-03 16:20


Avatar sugester medium
Sebastian
Popieram postulat co do wezwań do zapłaty. Powinna być możliwość wykonania go dla kilku dokumentów.
Czy jest szansa na szybkie wprowadzenie takiej modernizacji?
Dodatkowo bardzo przydatną funkcja była by możliwość wygenerowania wezwań dla wielu klientów. Po określeniu warunków granicznych na maila kontrahenta.

2017-10-11 11:30


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, dziękuje za kontakt.
Oczywiście przekaże wszystkie Państwa wskazówki do deweloperów. Zdecydują oni czy takie zadanie zostanie wykonane, potem trafi ono na kolejkę zadań do programistów.
Oczywiście przy dużym zainteresowaniu odnośnie tego rozwiązania zadanie na kolejce będzie miało coraz większy priorytet i w efekcie zostanie wykonane.
Kolejkowanie zadania nie jest bardzo szybkim procesem, wiec od decyzji o wdrożeniu takiej funkcji do zaimplementowaniu jej może minąć kilka miesięcy.
Pozdrawiam,
Piotr

2017-10-11 12:17


Avatar sugester medium
Majkel
Popieram aby dodać funkcjonalność generowania jednego wezwania dla wielu faktur! To bardzo ważne i przydatne narzędzie!

2018-02-14 14:37


Avatar sugester medium
Ewelina Kudyba
Wezwania do zapłaty - brakuje tłumaczenia w jezykach obcych. Wszytsk fajnie, ale głowny test nie jest przetłumaczony. Jest możliwosc zmiany????

2018-03-27 22:42


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
opcja druku wezwania do zapłaty w systemie jest w języku polskim.
Jak na razie nie planujemy wdrażania funkcjonalności drukowania wezwania do zapłaty w innych językach.
Pozdrawiam,

2018-03-28 09:01


Avatar sugester medium
Bernadetta
Nie znalazłam możliwości edycji szablonu wezwania do zapłaty (byłoby to rozwiązanie na brak druku w innych językach). Jeśli system pozwala na wystawienie faktury opcjonalnie w wielu językach to jak wezwanie może być tylko po polsku ?

2018-04-18 13:55


annac
annac
Witam,
Aktualnie nasz system nie przewiduje takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. Przy kolejnych aktualizacjach systemu postaramy się wziąć ją pod uwagę. Możliwość tworzenia dokumentu Wezwania do Zapłaty została dostosowana do naszego programu w wersji polskiej, ponieważ ogól dokumentów wydawanych z zastosowaniem naszego programu został tworzony z myślą o spełnieniu polskich wymogów prawnych. Tworzenie tego typu dokumentu w innym języku wymaga poza spełnieniem kryterium poprawności wynikających z tłumaczenia poszczególnych parametrów dokumentu musiałby spełniać wymogi prawne obowiązujące w Państwie Pana kontrahentów. Jeżeli będziemy pracować nad rozwojem tej części systemu postaramy się zastosować do Pana uwagi.
Pozdrawiam, Ania.

2018-04-18 15:21


Avatar sugester medium
Iwona
Wystawiając wezwanie do zapłaty nie pojawia mi się numer konta bankowego :-(

2019-01-08 19:22


annac
annac
Dzień dobry,

bardzo proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) oraz uprzejmie proszę o wskazanie numeru faktury VAT dla której generuje Pan wezwanie do zapłaty.
Pozdrawiam, Anna.

 
 


 

2019-01-09 09:02


Avatar sugester medium
Sławek
brak możliwości edycji wezwania do zapłaty

2019-01-17 22:40


annac
annac
Witam,
Dokument wezwania do zapłaty w naszym systemie nie posiada możliwości edytowania, posiada ono podobne przeznaczenie oraz konstrukcję jak nota odsetkowa. Oba dokumenty pobierają wszystkie dane z uprzednio wystawionej (i często zaksięgowanej) faktury VAT.
Pozdrawiam, Anna.

2019-01-18 09:02


Avatar sugester medium
Michał
Witam,
Kiedy będzie możliwość wystawiania zbiorczych wezwań do zapłaty dla kilku faktur?

2019-01-24 08:37


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę prześledzić powyższe komentarze, na ten moment sugestia trafiła do działu rozwoju produktu. Obecnie nie będzie realizowana, ale w momencie gdy będziemy aktualizować tą funkcję weźmiemy wszystkie Państwa sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-01-24 08:42


Avatar sugester medium
Joanna
Zdecydowanie jest potrzebna funkcja zarówno wystawienia wezwania do kilku faktur jak również możliwość edycji wezwania. Wezwania wysyła się zazwyczaj do niepłacących kilku faktur.

2019-02-25 14:26


annac
annac
Witam,
Dziękujemy za Pani uwagę, zgodnie z informacjami udzielonymi powyżej Państwa sugestie zostały przekazane do działu rozwoju produktu naszego systemu. Przy dokonywaniu prac zwiększających zakres dostępnych funkcjonalności postaramy zastosować się do Pani uwag.
Pozdrawiam, Ania.

2019-03-11 11:18


Avatar sugester medium
Andrzej
Od ponad dwóch lat nie jesteście Państwo w stanie dodać funkcji wystawiania wezwania do zapłaty dla kliku faktur dlaczego tak długa trwa dodatnie takiej prostej funkcji?

2019-09-24 09:46


Avatar sugester medium
Dawid Leśniak
Dokładnie, jedna z podstawowych funkcji programów do obsługi firmy - wezwania do zapłaty. Mam tylko u jednego klienta 30 faktur po terminie - mam drukować 30 wezwań do zapłaty? Od dwóch lat nie jesteście w stanie wprowadzić tak oczywistego usprawnienia. To jest kpina i jasny sygnał w jaki sposób traktujecie swoich klientów.

2019-11-28 11:20


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, proszę Pana tak jak już wspominaliśmy we wcześniejszych zgłoszeniach tego typu. Od 3 lat wezwanie do zapłaty nie jest dokumentem obowiązkowym. Stworzyliśmy jednak taki dokument w systemie w związku z wieloma prośbami Klientów. Niemniej jednak nie jest on obecnie aktualizowany, gdyż na liście naszych zadań jest wiele obowiązujących funkcji które trzeba dodać lub aktualizować.
Dlatego, jeżeli odbiera Pan to jako negatywny sygnał jest to bardzo nam przykro i chcielibyśmy zapewnić Pana, że naszych Klientów staramy się traktować jak najlepiej.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-11-28 11:36


Avatar sugester medium
AsCar
To wspaniała funkcja i bardzo ważna! Powinniście ją modernizować. Przydałaby się możliwość edycji lub też zwykłe wezwanie nie tylko przedsądowe,

2020-02-24 15:31


Avatar sugester medium
Robert
Czy coś zmieniło z wystawianiem wezwania do zapłaty zbiorczo do kilku faktur ? bo do 2017 roku jest zgłoszone do programistów o zmianę, ale nie widzę możliwości wystawienia zbiorczego wezwania do zapłaty.

2020-05-29 09:34


marcink
marcink
Szanowny Panie Robercie,
tak mamy w planach stworzenie możliwości wystawienia zbiorczego wezwania do zapłaty. Obecnie zgłoszenie znajduje się na kolejce programistów do wykonania. Priorytet i terminowość wykonania tego zadania oczywiście zależy w dużej mierze od liczby głosów Użytkowników na Forum sugestii, czyli zapotrzebowania na daną funkcję w systemie.
Obecnie nie znam terminu realizacji tego zadania.
Pozdrawiam,
Marcin

2020-05-29 10:58


Avatar sugester medium
Joanna
Również bardzo proszę o możliwość wysłania wezwań do zapłaty dla kilku faktur, strasznie dawno było to zgłaszane i próśb o to też jest sporo. Proszę o zwrócenie uwagi na powyższy problem. Czekamy z niecierpliwością

2020-09-09 13:44


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Funkcja jest opracowywana. W najbliższym czasie powinna pojawić się na kontach użytkowników.

Pozdrawiam,
Łukasz

2020-09-09 13:52


Avatar sugester medium
Adam Berkowski
Przeczytałem wszystkie komentarze i mam pytanie: Kiedy będzie ten najbliższy czas żeby wystawiać wezwania do zapłaty dla kilku faktur z możliwością edytowania treści wezwania. Nie każde wezwanie jest przedsądowe i nie trzeba od razu iść z klientem na noże.

2021-02-12 18:13


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
W programie jest już możliwość wygenerowania zbiorczego wezwania do zapłaty.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta


Pozdrawiam,
Łukasz

2021-02-15 09:27


Avatar sugester medium
Agnieszka
Chciałabym zapytać czy dziala u użytkowników ta funkcja, bo u mnie przy pojedynczej fakturze niestety nie. Niby coś się generuje, ale nie wiadomo gdzie.
W ogóle pierwsze wezwanie najlepiej powinno być "zwykłe", dopiero kolejne przedsądowe. Proszę o możliwość wystawiania również takich wezwań. Przypuszczam, że to już nie wymaga wielkiego zachodu, a jest pilnie potrzebne. Kiedy można spodziewać się takiej możliwości?

2021-02-26 17:10


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
tak jak już wspominaliśmy we wcześniejszych zgłoszeniach tego typu. Od 5 lat wezwanie do zapłaty nie jest dokumentem obowiązkowym. Stworzyliśmy jednak taki dokument w systemie w z przedrostkiem ""Przedsądowe" związku z wieloma prośbami Klientów.
Niemniej jednak nie w najbliższym czasie nie planujemy dodawać innych form wezwania do zapłaty.
Dodam , że wezwanie do zapłaty generuje się w systemie jako dokument PDF do pobrania poprzez przycisk "Pobierz PDF" i zapisuje się na dysku komputera w miejscu ustalonym w domyślnych ustawieniach przeglądarki odnośnie zapisu plików.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-03-02 11:07


Avatar sugester medium
Grażyna
Dzień dobry.
Na moim wezwaniu nie wyświetla się numer rachunku bankowego.
Nie wiem z jakiego powodu.
pozdrawiam

2023-02-10 13:30


nataliak
nataliak
Odpowiedź główna   Witam serdecznie,
powodem może być brak numeru konta bankowego na fakturze w polu z danymi Sprzedawcy lub nie wprowadzenie numeru konta bankowego w zakładce Ustawienia -> Dane firmy -> Edytuj.

Proszę o sprawdzenie danych na swoim koncie.
Pozdrawiam.

2023-02-10 16:46


Dodaj komentarz