Wezwanie do zapłaty

Utworzono: 2017-09-08
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-29
Liczba odwiedzin posta: 4909

Jeżeli wystawiona faktura ma przekroczony termin zapłaty, a jej status nie został jeszcze zmieniony na "Opłacona", na liście faktur będzie ona oznaczona statusem z kolorem czerwonym. Po najechaniu kursorem myszy na taki status, zobaczymy czas opóźnienia wyrażony w dniach. 

Jedną z możliwości, które oferuje Fakturownia w przypadku opóźnionych płatności jest wystawienie kontrahentowi wezwania do zapłaty.
W tym celu należy otworzyć dokument, a następnie, w menu górnym podglądu faktury, należy wybrać Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.  


Po kliknięciu na przycisk pojawi się druk przedsądowego wezwania do zapłaty. Szablon wydruku wezwania do zapłaty będzie taki sam, jak szablon faktury, z której wezwanie było wystawiane. 
Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty nie jest z góry określony przepisami prawa.

Jednak powinny w nim zostać zawarte następujące elementy: 
  • data i miejsce sporządzenia, 
  • dane wierzyciela (ten który żąda spłaty długu), 
  • dane dłużnika (ten który nie płaci w terminie), 
  • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (czyli okoliczności, w których powstało zobowiązanie po stronie kontrahenta; może być to np. umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę), 
  • kwota długu (może zostać powiększona o naliczone odsetki), 
  • termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela), 
  • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty, 
  • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.
Tak przygotowane wezwanie do zapłaty można pobrać jako dokument w rozszerzeniu PDF za pomocą przycisku Pobierz PDF.

W systemie Fakturownia poza wezwaniem do zapłaty można też wygenerować druk noty odsetkowej lub przypomnienie e-mailowe o nieopłaconej fakturze
 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
SSC
Brakuje możliwości wystawienia wezwania do więcej niż jednej faktury zaległej danego kontrahenta

2017-09-15 17:40

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
dokument wezwania do zapłaty jest stosunkowo nową funkcją w systemie. W momencie gdy będziemy rozwijać tę część systemu weźmiemy Pana sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr .

2017-09-18 10:27

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Sandra
Jak najbardziej przydatna była by funkcja umożliwiająca wystawienia Raportu ilości wysłanych wezwań do odbiorcy Faktury.

2017-10-03 10:34

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Melagu
Wystawienie wezwania do jednej faktury to tak jak by nie było wcale takiej możliwości, ktoś kto to wymyślił nie do końca chyba pomyślał.

2017-10-03 13:05

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
rozumiem Pana punk widzenia, sprawa zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr.

2017-10-03 16:20

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Sebastian
Popieram postulat co do wezwań do zapłaty. Powinna być możliwość wykonania go dla kilku dokumentów.
Czy jest szansa na szybkie wprowadzenie takiej modernizacji?
Dodatkowo bardzo przydatną funkcja była by możliwość wygenerowania wezwań dla wielu klientów. Po określeniu warunków granicznych na maila kontrahenta.

2017-10-11 11:30

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, dziękuje za kontakt.
Oczywiście przekaże wszystkie Państwa wskazówki do deweloperów. Zdecydują oni czy takie zadanie zostanie wykonane, potem trafi ono na kolejkę zadań do programistów.
Oczywiście przy dużym zainteresowaniu odnośnie tego rozwiązania zadanie na kolejce będzie miało coraz większy priorytet i w efekcie zostanie wykonane.
Kolejkowanie zadania nie jest bardzo szybkim procesem, wiec od decyzji o wdrożeniu takiej funkcji do zaimplementowaniu jej może minąć kilka miesięcy.
Pozdrawiam,
Piotr

2017-10-11 12:17

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Majkel
Popieram aby dodać funkcjonalność generowania jednego wezwania dla wielu faktur! To bardzo ważne i przydatne narzędzie!

2018-02-14 14:37

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Ewelina Kudyba
Wezwania do zapłaty - brakuje tłumaczenia w jezykach obcych. Wszytsk fajnie, ale głowny test nie jest przetłumaczony. Jest możliwosc zmiany????

2018-03-27 22:42

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
opcja druku wezwania do zapłaty w systemie jest w języku polskim.
Jak na razie nie planujemy wdrażania funkcjonalności drukowania wezwania do zapłaty w innych językach.
Pozdrawiam,

2018-03-28 09:01

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Bernadetta
Nie znalazłam możliwości edycji szablonu wezwania do zapłaty (byłoby to rozwiązanie na brak druku w innych językach). Jeśli system pozwala na wystawienie faktury opcjonalnie w wielu językach to jak wezwanie może być tylko po polsku ?

2018-04-18 13:55

Zgłoś naruszenie zasad

annac
annac
Witam,
Aktualnie nasz system nie przewiduje takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. Przy kolejnych aktualizacjach systemu postaramy się wziąć ją pod uwagę. Możliwość tworzenia dokumentu Wezwania do Zapłaty została dostosowana do naszego programu w wersji polskiej, ponieważ ogól dokumentów wydawanych z zastosowaniem naszego programu został tworzony z myślą o spełnieniu polskich wymogów prawnych. Tworzenie tego typu dokumentu w innym języku wymaga poza spełnieniem kryterium poprawności wynikających z tłumaczenia poszczególnych parametrów dokumentu musiałby spełniać wymogi prawne obowiązujące w Państwie Pana kontrahentów. Jeżeli będziemy pracować nad rozwojem tej części systemu postaramy się zastosować do Pana uwagi.
Pozdrawiam, Ania.

2018-04-18 15:21

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Iwona
Wystawiając wezwanie do zapłaty nie pojawia mi się numer konta bankowego :-(

2019-01-08 19:22

Zgłoś naruszenie zasad

annac
annac
Dzień dobry,

bardzo proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) oraz uprzejmie proszę o wskazanie numeru faktury VAT dla której generuje Pan wezwanie do zapłaty.
Pozdrawiam, Anna.

 
 


 

2019-01-09 09:02

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Sławek
brak możliwości edycji wezwania do zapłaty

2019-01-17 22:40

Zgłoś naruszenie zasad

annac
annac
Witam,
Dokument wezwania do zapłaty w naszym systemie nie posiada możliwości edytowania, posiada ono podobne przeznaczenie oraz konstrukcję jak nota odsetkowa. Oba dokumenty pobierają wszystkie dane z uprzednio wystawionej (i często zaksięgowanej) faktury VAT.
Pozdrawiam, Anna.

2019-01-18 09:02

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Michał
Witam,
Kiedy będzie możliwość wystawiania zbiorczych wezwań do zapłaty dla kilku faktur?

2019-01-24 08:37

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę prześledzić powyższe komentarze, na ten moment sugestia trafiła do działu rozwoju produktu. Obecnie nie będzie realizowana, ale w momencie gdy będziemy aktualizować tą funkcję weźmiemy wszystkie Państwa sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-01-24 08:42

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Joanna
Zdecydowanie jest potrzebna funkcja zarówno wystawienia wezwania do kilku faktur jak również możliwość edycji wezwania. Wezwania wysyła się zazwyczaj do niepłacących kilku faktur.

2019-02-25 14:26

Zgłoś naruszenie zasad

annac
annac
Witam,
Dziękujemy za Pani uwagę, zgodnie z informacjami udzielonymi powyżej Państwa sugestie zostały przekazane do działu rozwoju produktu naszego systemu. Przy dokonywaniu prac zwiększających zakres dostępnych funkcjonalności postaramy zastosować się do Pani uwag.
Pozdrawiam, Ania.

2019-03-11 11:18

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz