Wezwanie do zapłaty

Utworzono: 2017-09-08
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-07
Liczba odwiedzin posta: 21728

Jeżeli wystawiona faktura ma przekroczony termin zapłaty, a jej status nie został jeszcze zmieniony na "Opłacona", na liście faktur będzie ona oznaczona statusem z kolorem czerwonym.

Po najechaniu kursorem myszy na taki status, możesz zobaczyć czas opóźnienia wyrażony w dniach.

wezwanie do  zap%C5%82aty 1

Jedną z możliwości, które oferuje Fakturownia w przypadku opóźnionych płatności jest wystawienie kontrahentowi wezwania do zapłaty.

Aby to zrobić:
  • otwórz dokument, a następnie, w menu górnym podglądu faktury, wybrierz Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.  

wezwanie do zap%C5%82aty 12

Po kliknięciu na przycisk pojawi się druk przed-sądowego wezwania do zapłaty. Szablon wydruku wezwania do zapłaty będzie taki sam, jak szablon faktury, z której wezwanie było wystawiane. 

przeds%C4%85dowe

Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty nie jest z góry określony przepisami prawa.

Jednak powinny w nim zostać zawarte następujące elementy: 
  • data i miejsce sporządzenia, 
  • dane wierzyciela (ten który żąda spłaty długu), 
  • dane dłużnika (ten który nie płaci w terminie), 
  • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (czyli okoliczności, w których powstało zobowiązanie po stronie kontrahenta; może być to np. umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę), 
  • kwota długu (może zostać powiększona o naliczone odsetki), 
  • termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela), 
  • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty, 
  • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.
Tak przygotowane wezwanie do zapłaty można pobrać jako dokument w rozszerzeniu PDF za pomocą przycisku Pobierz PDF.

W systemie Fakturownia poza wezwaniem do zapłaty można też wygenerować druk noty odsetkowej lub przypomnienie e-mailowe o nieopłaconej fakturze
 


Powrót


Dodaj komentarz