Import usług: faktury importowe z UE i spoza UE

Utworzono: 2017-06-14
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-26
Liczba odwiedzin posta: 3653

W momencie gdy strona świadcząca usługę ma siedzibę firmy na terenie Unii Europejskiej, w innym kraju niż Nabywca usługi, (w naszym przypadku teren RP), lub strona świadcząca usługę ma siedzibę firmy poza granicami Unii Europejskiej, mamy do czynienia z importem usług.

Miejsce świadczenia usługi utożsamiane jest z miejscem siedziby lub zamieszkania Nabywcy. Dlatego obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na Nabywcy.
Nabywca (w naszym przypadku Polski przedsiębiorca) wystawia fakturę wewnętrzną za import usług. Faktura jest wystawiana wyłącznie na potrzeby uzupełnienia dokumentacji księgowej Nabywcy. Faktury tej nie wysyła się stronie świadczącej usługę. 


W Fakturowni istnieje możliwość aktywacji dokumentów kosztowych takiego typu. 
Wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać i zaznaczyć okno Import usług

import us%C5%82ug

Po zapisaniu zmian w zakładce Wydatki, tworząc nowy wydatek będziemy mieli do dyspozycji dwa rodzaje dokumentów:
Import usług (Sprzedawca spoza UE) i Import usług z UE (Sprzedawca z UE).

import us%C5%82ug poziom faktury


Wystawiony dokument powinien zawierać kwotą powiększoną o wartość podatku VAT według stawki podatku obowiązującej w kraju Nabywcy.

import us%C5%82ug faktura

W zależności od tego czy wybierzemy typ dokumentu Import usług czy import usług z UE. program wykaże odpowiednie kwoty w różnych pozycjach deklaracji VAT-7.


Import usług z UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:

·         deklaracyjnej w pozycjach P_29 i P_30 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43

w zakresie podatku naliczonego

·         ewidencynej w pozycjach K_29 i K_30 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego. 

 

Import usług spoza UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:

·         deklaracyjnej w pozycjach P_27 i P_28 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43

w zakresie podatku naliczonego

·         ewidencynej w pozycjach K_27 i K_28 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego. Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Marcin
Muszę dokonać korekty takich transakcji za lata 2017-2019, czy ktoś może podpowiedzieć w jaki sposób te faktury powinny być wprowadzone, aby vat należny został uwzględniony w korektach deklaracji VAT za te lata, a VAT naliczony w deklaracji bieżącej. Wiem, że ma coś wspólnego z datami na fakturze ale próbowaliśmy różnych kombinacji i zawsze VAT naliczony i należny jest uwzględniany w tym samym okresie rozliczeniowym co nie jest zgodne z wymogami Systemu podatkowego. Proszę o odpowiedź.

2019-10-24 16:30


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry, dziękujemy za przesłanie pytania. Odpowiedź zostanie udzielona drogą mailową.
Pozdrawiam

2019-10-25 14:50


Avatar sugester medium
Piotr
Po dodaniu dokumentu wg instrukcji w artykule pojawia się on w JPK jako zakup i sprzedaż na taką samą kwotę. Powoduje to, że nie jest naliczany należny do zapłaty podatek VAT.

2023-09-24 18:33


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękuje za przesłanie wiadomości . Proszę podać adres mailowy konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o podanie numeru dokumentu oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, zgodnie z linkiem do bazy wiedzy przesłanym poniżej.

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

2023-09-26 14:35


Dodaj komentarz