Czym jest marża?

Utworzono: 2015-02-09
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-10
Liczba odwiedzin posta: 5197

W Fakturowni marża widnieje jako jeden z typów dokumentów, które możemy wystawić. Rodzaj dokumentu  VAT Marża można aktywować w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać, w tym miejscu trzeba zaznaczyć Marża, a następnie wcisnąć przycisk Zapisz.
Po aktywowaniu można już wystawiać dokumenty tego typu.

screen obrazujący jakie dokumenty można wystawić w Fakturowni
 

Faktura VAT Marża to rodzaj dokumentu księgowego, na którym występuję procedura naliczenia podatku za zakupiony towar lub usługę.  Na fakturze VAT Marża - jak sama nazwa wskazuje - Sprzedawca nalicza odpowiedni podatek od ustalonej przez siebie marży, ale nie wykazuje jego wartości na fakturze VAT Marża. Co nie znaczy, że nie ma obowiązku odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego.

Sam dokument księgowy wystawia się wykazując kwotę sprzedaży produktu podlegającego pod procedurę marża z pominięciem kosztu własnego - jako wcześniejszego Nabywcy. 
Sprzedawca przy rozliczeniu dokumentu wykazuje zaś samą marżę, czyli różnicę między kwotą należności jaką płaci Nabywca, a kwotą nabycia, pomniejszoną o podatek VAT. 

Faktura VAT marża dotyczy podatników, którzy:

  • świadczą usługi turystyczne,
  • dokonują dostaw towarów używanych,
  • dokonują dostaw przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
  • dokonują dostaw dzieł sztuki.

Marża może być wyrażona w sposób kwotowy, lub procentowy. Marża wyrażona kwotowo jest różnicą pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem sprzedanego dobra. Marża procentowa to inaczej stosunek marży kwotowej do ceny sprzedaży bądź kosztu dobra.

W analizie finansowej marża stanowi wskaźnik, który wyliczamy na podstawie zebranych w sprawozdaniu finansowym spółki danych. Wyróżniamy dwa rodzaje marży: marża netto i marża brutto. Obie odnoszą się do sprawozdania finansowego.

Marża netto - zysk netto z danego okresu sprawozdawczego, dzielony przez wartość sprzedaży w danym okresie. Marża netto dobrze obrazuje, czy działalność firmy w danym okresie była zyskowna. Uwzględnia także koszty, które poniosła firma, ponieważ do jej kalkulacji zaliczamy wszystkie koszta: zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie. 

Marża brutto - wskaźnik, który pokazuje, jak zyskowna była sprzedaż przedsiębiorstwa w danym okresie. Do kalkulacji tej marży nie używamy kosztów całkowitych (jak to ma miejsce w przypadku marży netto), ale tylko i wyłącznie kosztów bezpośrednich, tj. wartości sprzedaży.  W wariancie porównawczym bilansu zysków i strat, do kalkulacji marży brutto uwzględnia się koszty rodzajowe i wygląda to w następujący sposób: Marża brutto% = (Sprzedaż - Koszty rodzajowe) / Sprzedaż. W wariancie kalkulacyjnym koszty rodzajowe zastępuje się kosztem wytworzenia sprzedanych wyrobów.

Podsumowując, marża to uzyskany zysk ze sprzedaży w walucie (np. w PLN) dzielony przez cenę sprzedaży. 

Możliwe jest obliczanie marży (brutto lub netto) nie tylko na podstawie sprawozdań finansowych. Możemy ją obliczać także dla sprzedaży poszczególnych kategorii produktów, oddziałów firm albo pojedynczych produktów. Liczenie marży możliwe jest wszędzie tam, gdzie da się zidentyfikować i przyporządkować poszczególnym przychodom ze sprzedaży odpowiednie koszty.

Więcej informacji o tym, jak wystawić fakturę VAT - marża, znajdziesz w tym wpisie 
 Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
anonim
Zestawienie do faktury nr 47/08/2017 auto : ZLO14003/ZLOY431

Ostoja - Chlebówko 10 kursów
04.08 Netto 28360
05.08 30040
06.08 31340
07.08 29880
07.08 29380
07.08 27940
08.08 30460
08.08 30740
09.08 30220
09.08 31560
Lipnik - Chlebówko 2 kursy
03.08 Netto 28920
03.08 28240

Ostoja - Schwedt 1 kurs
04.08 Netto 30100

Ostoja - Locknitz 1 kurs
04.08 Netto 31760


2017-08-11 09:49

Zgłoś naruszenie zasad

michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 

uprzejmie proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.

Pozdrawiam,

2017-08-16 10:56

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Olgierd
Witam, jak w Programie Fakturownia można wystawić WEZWANIE DO ZAPŁATY? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

2020-01-31 17:21

Zgłoś naruszenie zasad

michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dokument Wezwanie do zapłaty może być wystawiony jedynie dla dokumentu, któremu minął termin płatności. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Pozdrawiam,
Michał.

2020-02-13 15:35

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz