Jak wystawiać faktury VAT-marża ?

Utworzono: 2011-12-05
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21
Liczba odwiedzin posta: 12695

Faktura VAT Marża to rodzaj dokumentu księgowego, na którym występuję procedura naliczenia podatku za zakupiony towar lub usługę.  Na fakturze VAT Marża - jak sama nazwa wskazuje - Sprzedawca nalicza odpowiedni podatek od ustalonej przez siebie marży, ale nie wykazuje jego wartości na fakturze VAT Marża. Co nie znaczy, że nie ma obowiązku odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego.

Sam dokument księgowy wystawia się wykazując kwotę sprzedaży produktu podlegającego pod procedurę marża z pominięciem kosztu własnego - jako wcześniejszego Nabywcy. 
Sprzedawca przy rozliczeniu dokumentu wykazuje zaś samą marżę, czyli różnicę między kwotą należności jaką płaci Nabywca, a kwotą nabycia, pomniejszoną o podatek VAT. 

Faktura VAT marża dotyczy podatników, którzy:

 • świadczą usługi turystyczne,
 • dokonują dostaw towarów używanych,
 • dokonują dostaw przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
 • dokonują dostaw dzieł sztuki.
 

Rodzaj dokumentu  VAT Marża można aktywować w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać, w tym miejscu trzeba zaznaczyć Marża, a następnie wcisnąć przycisk Zapisz.

Po aktywowaniu można już wystawiać dokumenty tego typu.Przy generowania faktury Marża w systemie Fakturownia można wybrać jeden z opisów

 • procedura marży dla biura podróży,
 • procedura marży - towary używane,
 • procedura marży - dzieła sztuki,
 • procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki
który zostanie dodany od wydruku faktury w pozycji Uwagi.Gotowa faktura Marża wygląda następująco: Faktura zaliczkowa VAT Marża
 

Często firmy, np. biura podróży potrzebują wystawić fakturę opartą na procedurze Marża, ale w formie faktury zaliczkowej. Aby wygenerować taki dokument, należy użyć dostępnej w systemie faktury zaliczkowej i wystawić ją np. na podstawie zamówienia, tak jak jest to opisane tutaj.

Należy jednak pamiętać o zmianie kilku parametrów systemu:

 • w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Faktury z VAT czy bez VAT (dawne rachunki) trzeba odznaczyć okno Uwzględniaj podatek VAT na fakturach; 
 • w zakładce Ustawienia > Wydruki > Własne nazwy dokumentów, w rubryce Własna nazwa faktury zaliczkowej można wpisać Faktura zaliczkowa VAT Marża
 • w zakładce Ustawienia > Wydruki > Własne nazwy dokumentów, w rubryce Własna nazwa faktury końcowej można wpisać Faktura końcowa VAT Marża
 • w uwagach na fakturze Zaliczkowej i Końcowej należy samodzielnie wpisać informację o procedurze dla jakich usług związana jest dana transakcja, w przypadku biur podróży będzie to procedura VAT Marża dla biur podróży
Po zapisaniu zmian i wystawieniu zamówienia i faktury zaliczkowej, przedsiębiorstwa, w tym przypadku biura podróży będą mogły uzyskać dokumentację do zaliczkowych transakcji dla procedury Marża. 


Powrót


Dodaj komentarz