Jak wystawiać faktury VAT marża ?

Utworzono: 2011-12-05
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-22
Liczba odwiedzin posta: 19946

Czym jest procedura VAT marża?


Procedura VAT marża dotyczy podatników, którzy:
- świadczą usługi turystyczne,
- dokonują dostaw towarów używanych,
- dokonują dostaw przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
- dokonują dostaw dzieł sztuki.

W procedurze „VAT marża” podstawą opodatkowania jest kwota marży, rozumiana jako różnica pomiędzy kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę należnego podatku.
Szczególny dla tej procedury jest także wygląd faktury dokumentującej sprzedaż. Faktura nie zawiera informacji o podatku VAT, określa wyłącznie kwotę sprzedaży, jaką nabywca zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu. Ponadto na fakturze powinna znaleźć się informacja o zastosowanej procedurze VAT marża.

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r z późn.zm. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2022r poz 931) zawiera szereg uproszczeń i procedur szczególnych, które mogą być zastosowane przez podatników w ściśle określonych sytuacjach. Jedną z takich procedur szczególnych jest „VAT marża” opisana szczegółowo w art. 119 - 120 wspomnianej ustawy.

Korzystając z Fakturowni możesz w prosty sposób wystawić Fakturę prawidłową dla procedury VAT marża.

Ustawienia


Aby wystawić dokument VAT Marża, należy go najpierw aktywować w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać. W tym miejscu trzeba zaznaczyć Marża, a następnie wcisnąć przycisk Zapisz.


Po aktywowaniu można już wystawiać dokumenty tego typu.

screen przedstawiający jakie dokumenty można wystawiać w fakturowni

Generowanie faktury marża

Sprzedaż w procedurze VAT marża


Przy generowaniu Faktury Marża w systemie Fakturownia można wybrać jeden z opisów:

  • procedura marży dla biura podróży,
  • procedura marży - towary używane,
  • procedura marży - dzieła sztuki,
  • procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki
który zostanie dodany od wydruku faktury w pozycji Uwagi.

Wybranie prawidłowego oznaczenia marży ma znaczenie nie tylko, dla prawidłowego wyglądu faktury, ale również dla poprawnego generowania plików JPK.

Krok po kroku jak wystawić fakturę sprzedaży w procedurze VAT marża, dowiesz się z naszej bazy wiedzy:  Faktura sprzedaży w procedurze VAT marża

Zakupy w procedurze VAT marża


Nabycie przedmiotu lub usługi w procedurze VAT marża może zdarzyć się zarówno podatnikom prowadzącym działalność w obszarze VAT marży, jak i pozostałym podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych.

Dla tych pierwszych będzie to najczęściej koszt nabycia towaru lub usługi do dalszej odsprzedaży, a więc koszt odliczany od faktury sprzedaży, celem ustalenia marży do opodatkowania.

Dla tych drugich będzie to w całości koszt działalności, od którego nie będzie przysługiwało odliczenie VAT.

W jaki sposób wprowadzić fakturę zakupu w procedurze VAT marża do systemu Fakturownia dowiesz się tutaj: Faktura zakupu w procedurze VAT marża

Usługi turystyki


W zakresie usług, szczególną procedurą podatkową objęte są usługi turystyki. Zdarza się, że usługi fakturowane na rzecz uczestnika imprezy turystycznej, obejmują zarówno usługi odsprzedawane turyście objęte procedurą VAT marża, jak i usługi własne świadczone przez sprzedającego, opodatkowane według zasad ogólnych.

W jaki sposób wystawiać faktury sprzedaży i ewidencjonować faktury zakupu w Fakturowni jesli prowadzisz działalność w obszarze turystyki, przeczytasz w bazie wiedzy: Fakturowanie w procedurze VAT marża - usługi turystyki

 Powrót


Dodaj komentarz