Ujemna faktura VAT marża w JPK_V7

Utworzono: 2021-10-04
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-21
Liczba odwiedzin posta: 2523

W jaki sposób w systemie Fakturownia wystawić Fakturę Marża w sytuacji, gdy wartość marży jest ujemna, omówimy na przykładzie.

Chcemy sprzedać w procedurze VAT marża samochód używany za 16.000 zł. Samochód kupiony był w ubiegłym roku za 19 000 zł.
Marża na tej transakcji będzie ujemna i wyniesie -3 000 zł, a podatek VAT wyniesie 0,00 zł.

Chcąc wprowadzić ujemną fakturę VAT marża towary używane, należy zacząć od zaznaczenia checkbox'u: Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać > Marża > Zapisz.


Następnie, klikamy Faktury > Faktury: Marża > Dodaj.
Należy uzupełnić szablon podając m.in. dane Nabywcy, a następnie wypełnić informacje dotyczące pozycji na fakturze. W przypadku naszego samochodu, wystarczy wskazać cenę sprzedaży, cenę zakupu oraz stawkę VAT dotyczącą tej transakcji, a system wyliczy wartości marży:

 
Wybierz prawidłowy rodzaj VAT marży, a system automatycznie ustawi odpowiednie oznaczenie procedury na potrzeby pliku JPK_V7:

 
Zwróć uwagę na Kody GTU, jeśli transakcja tego wymaga. 
Na koniec trzeba zatwierdzić dokument klawiszem "Zapisz".
Aby wartość marży i podatku VAT prawidłowo prezentowane były w JPK_V7 należy z widoku faktury w menu na górze wybrać Więcej opcji > Dane księgowe

 
Na dole karty Dane księgowe znajduje się okno Rejestry VAT Sprzedaży. W tym miejscu można zobaczyć, jak dane z wystawionego przez nas dokumentu zostaną przeniesione do części ewidencyjnej pliku JPK_V7. 
System ustawiony jest tak, aby automatycznie wyliczać wartość VAT. Z powodu ujemnej wartości marży, w pozycji K_20 pojawia się ujemna wartość podatku VAT. W naszym przypadku poprawna wartość VAT wynosi 0,00 zł, dlatego powinniśmy skorygować zapis, korzystając z funkcji edycji rejestru (czerwona strzałka).

 
Po otwarciu edytora rejestru VAT, przejdź do opcji Edycja zaawansowana:

 
Zmieniając ustawienie suwaka „Automatyczne obliczanie”, możesz wyłączyć opcję automatycznego uzgadniania wartości netto z wartością VAT i ręcznie wpisać wartość w pola rejestru. W naszym przypadku marża wynosi -3.000 zł natomiast wartość podatku VAT nie powinna być ujemna, tylko równa zeru. Przesuwamy suwak i ręcznie wprowadzamy wartości. Na koniec całość zatwierdzamy niebieskim przyciskiem „Zmień”.


Przy prawidłowej edycji, pojawia się komunikat potwierdzający moment dokonania zmian. 
Rejestr wskazuje prawidłowe, wprowadzone przez nas wartości.

Zwróć uwagę, aby dla celów VAT w tym samym okresie wykazać kwotę zakupu, która prezentowana będzie w JPK_V7 w pozycji ZakupVAT_marża
Aby ta pozycja w JPK_V7 wypełniła się prawidłowo możesz wprowadzić w Wydatkach > Fakturę Marża (przed wystawieniem dokumentu przeczytaj artykuł w bazie wiedzy), albo skorzystać z edycji zaawansowanej rejestrów VAT.

Więcej informacji o prezentacji faktur VAT marża w pliku JPK_V7 można przeczytać na stronie podatki.gov.pl

Natomiast więcej informacji o edycji zaawansowanej rejestrów VAT w systemie Fakturownia znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy:
Edycja rejestru VAT sprzedaży - link
Edycja rejestru VAT zakupu - link
 Powrót


Dodaj komentarz