JPK_VAT a wykaz sprzedaży z procedurą marża

Utworzono: 2023-06-12
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-13
Liczba odwiedzin posta: 3322

O tym jak wystawić faktury w procedurze VAT Marża przeczytasz w dedykowanych wpisach:
Faktura sprzedaży w procedurze VAT Marża
→ Faktura zakupu w procedurze VAT Marża
Szczegółowe informacje znajdziesz również w artykułach powiązanych, do których linki wskazaliśmy w treści wyżej wymienionych artykułów.

W tym artykule pokażemy, jak faktury w procedurze VAT Marża prezentowane są w naszych plikach JPK_V7.
 

Faktura sprzedaży w procedurze VAT Marża


W systemie wystawiamy przykładową fakturę sprzedaży dla towaru używanego. Wartość sprzedaży to 1000 zł. W formularzu, w dedykowanych rubrykach, podajemy cenę zakupu i stawkę VAT a system automatycznie oblicza wartość marży. W rubryce Rodzaj marży wybieramy ustawienie procedura marży - towary używane i zapisujemy dokument.

Z poziomu podglądu utworzonej w systemie faktury VAT Marża wybieramy z menu podręcznego Więcej opcji > Dane księgowe. Pozwoli to nam podejrzeć, w jaki sposób nasz dokument został zarejestrowany w ewidencji sprzedaży VAT. Widok dokumentu w ewidencji sprzedaży VAT.System automatycznie uwzględnia kod procedury, wylicza wartość marży netto i kwotę VAT. Wskazane są również pola JPK_V7, w który uwzględnione zostaną wyliczone wartości. 

Po wygenerowaniu raportu JPK_V7 za dany okres sprawdź, czy wartości wynikające z Danych księgowych dokumentu zostały przeniesione do raportu prawidłowo. 

JPK_V7 w części ewidencyjnej powinien zawierać:
  • znacznik 1 w kolumnie 'MR_UZ' (jeśli sprzedaż dotyczyła procedury towaru używanego);
  • wartość marży netto w kolumnie K_19;
  • wartość należnego VAT w kolumnie K_20;
  • wartość pełnej należności z tytułu faktury sprzedaży w kolumnie 'SprzedazVAT_marza'.
.

Faktura zakupu w procedurze VAT Marża


Zgodnie z wyjaśnieniami na stronie www.podatki.gov.pl, w części ewidencyjnej JPK_V7 w polu 'ZakupVAT_Marza' dokonujemy wpisu w momencie, w którym powinno nastąpić ostateczne rozliczenie marży. Wprowadzając wydatek wyłączyliśmy księgowanie dokumentu do VAT. Dlatego po dokonaniu sprzedaży, musimy wrócić do faktury dokumentującej wydatek i dokonać jej edycji. 

Możesz poprzez edycję faktury włączyć pole 'księguj po podatku VAT' i wpisać bieżącą datę. 

Możesz również wejść w menu Więcej opcji > Dane księgowe i ręcznie dodać zapis w rejestrze zakupów VAT. Na dole strony wybierz zielony znak '+' i przejdź do Edytora rejestru VAT. Wpisz datę księgowania - zgodną z datą sprzedaży. Zweryfikuj kwotę netto.

Przyciskiem Oblicz wprowadź zmiany do rejestru, a następnie zatwierdź zapis przyciskiem Dodaj.W widoku Dane księgowe pojawił się komunikat o edycji rejestru VAT oraz dodany przez nas wiersz w rejestrze zakupów:Po wygenerowaniu raportu JPK_V7 za dany okres sprawdź, czy wartości wynikające z Danych księgowych dokumentu zostały przeniesione do raportu prawidłowo. 

JPK_V7 w części ewidencyjnej powinien zawierać:
  •  data zakupu zgodna z datą sprzedaży;
  •  wartość pełnej należności z faktury zakupu w kolumnie 'ZakupVAT_Marza'.
.
Dodatkowo w części deklaracyjnej raportu JPK_V7 pojawi się informacja, że w rozliczanym okresie dokonywałeś czynności objętych procedurą VAT Marża - w naszym przykładzie: VAT Marża dla towarów używanych zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.


 


Powrót


Dodaj komentarz