Faktura sprzedaży w procedurze VAT marża

Utworzono: 2022-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-22
Liczba odwiedzin posta: 2575

Jeśli wystawiasz lub przyjmujesz dokumenty wystawione w procedurze VAT marża, w poniższym artykule znajdziesz informacje o najnowszych funkcjonalnościach, uławiających księgowanie i prawidłowe ewidencjonowanie dokumentów
w JPK_V7.

Sprzedaż w procedurze VAT marża (edycja prosta)

Aby wystawić fakturę sprzedaży w procedurze VAT marża należy z listy rozwijalnej w polu TYP wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu:


Zmieni się wówczas widok szablonu do edycji dokumentu, który dla procedury VAT marża wygląda następująco:


Pierwszy wiersz dotyczy sprzedaży. Podajemy w nim nazwę towaru, ilość, cenę, na postawie których wyliczana jest wartość sprzedaży. Drugi wiersz, bazując na cenie zakupu, oblicza marżę oraz należny podatek VAT. Jeśli towar zakupiony był wcześniej, a faktura zakupu została wprowadzona do systemu, wówczas wpisując nazwę towaru system automatycznie podpowiada nam jego nazwę i cenę zakupu (screen niżej). Cenę zakupu można także wprowadzić ręcznie.W momencie wskazania właściwej dla transakcji ceny sprzedaży oraz stawki VAT, system automatycznie oblicza wartość netto marży i kwotę należnego podatku VAT:


Wystawiając dokument mamy możliwość szczegółowego wyboru procedury, którą objęty jest dokument. Wybór opcji powoduje naniesienie odpowiedniej uwagi, która będzie widoczna na fakturze, a jednocześnie powoduje wybór odpowiedniego oznaczenia procedury na potrzeby JPK_V7.Gotowa faktura sprzedaży w procedurze VAT marża wygląda następująco:


Tak wystawiony dokument ewidencjonowany jest w rejestrze sprzedaży VAT zgodnie z wymogami procedury tj. dla dokumentu z powyższego przykładu:

  • w kolumnie MR_UZ zaznaczono „1” w związku z zastosowaniem szczególnej procedury
  • w kolumnie K_19 widnieje wartość marży netto ( tu: 81,30 zł)
  • w kolumnie K_20 widnieje wartość vat (tu: 18,70 zł)
  • w kolumnie SprzedażVAT_marża widnieje całkowita wartość sprzedaży (tu: 600 zł)
Aby sprawdzić czy dane z faktury zostały prawidłowo przeniesione do rejestru sprzedaży, z widoku faktury wybierz menu Więcej opcji > Dane księgoweWięcej informacji na temat dokumentowania transakcji w procedurze VAT marży:
Zakup w procedurze VAT marża
Sprzedaż wielu towarów na jednej fakturze w procedurze VAT marża 
Usługi turystyczne – jak prawidłowo wystawić dokumenty w Fakturowni 


Powrót


Dodaj komentarz