Aktualizacja ceny sprzedaży na podstawie zakładanej marży

Utworzono: 2023-07-04
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-08
Liczba odwiedzin posta: 1297

W ramach ustawień konta dodaliśmy nową opcję, którą jest aktualizacja cen sprzedaży. Opcja powiązana jest z rubryką zakładana marża % z karty produktu oraz zmienną ceną zakupu produktu. 

Domyślnie opcja ta jest nieaktywna. Widoczna jest ona również tylko dla tych użytkowników, którzy w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny mają włączoną automatyczną aktualizację cen zakupu na karcie produktu.

Jeśli cena zakupu na karcie produktu będzie aktualizowała się według dostępnych wytycznych, to mechanizm aktualizacji cen sprzedaży możemy włączyć w następujący sposób.

Przechodzimy do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny. Zaznacz checkbox obok opcji Aktualizuj też cenę sprzedaży na podstawie zakładanej marży i zapisz zmiany.


 
Aktualizacja cen sprzedaży na podstawie zakładanej marży WYŁĄCZONA. Jak zadziała system?

Jeśli opcja ta jest wyłączona, aktualizacja ceny zakupu przez system spowoduje również zmianę marży w karcie produktu, zgodnie z dotychczasowym działaniem systemu. Zaktualizowane zostanie także pole zakładana marża % (jeśli jest uzupełnione). Ceny sprzedaży produktu pozostaną bez zmian

Przy wyłączonej aktualizacji cen sprzedaży system działa tak jak wcześniej.

Aktualizację cen i marż pokażemy na przykładzie. 

Zakupiono komplet 10 zakreślaczy w cenie zakupu 18,99 zł brutto. Cena sprzedaży to 24,99 zł brutto. Zakładana marża % ustalona została na 24,00 %. Rzeczywista marża w karcie produktu obliczona przez system wyniosła 24,02%.Dokumentem magazynowym PZ przyjęto kolejną partię produktu w nowych cenach zakupu. Cena netto zakupu wynosi 17,88 zł. Cena zakupu brutto to 21,99 zł. Włączona opcja aktualizacji cen zakupu na karcie produktu sprawiła, że ceny zostały zmienione na najnowsze, czyli te widoczne na ostatnio dodanym do systemu dokumencie PZ. 

Cena sprzedaży nie została zmieniona, ponieważ ich aktualizacja jest wyłączona.

Zmianie uległa cena zakupu, zakładana marża % oraz rzeczywista marża widoczna w karcie produktu. Szczegółowe zmiany dla tego ustawienia prezentują się następująco:
 
  BYŁO JEST
cena sprzedaży brutto 24,99 zł 24,99 zł
cena zakupu brutto 18,99 zł 21,99 zł
zakładana marża % 24,00 % 12,01 %
rzeczywista marża 24,02 % 12,01 %
 
 
Aktualizacja cen sprzedaży na podstawie zakładanej marży WŁĄCZONA. Jak zadziała system?

Jeśli opcja ta jest włączona, wówczas aktualizacja ceny zakupu przez system, spowoduje zmianę ceny sprzedaży na podstawie nowej ceny zakupu z karty produktu i zakładanej marży. 

Zaktualizuje się również marża rzeczywista, widoczna z poziomu karty produktu, jeśli pojawi się jakieś zaokrąglenie w cenie sprzedaży. 

W tym przypadku pole zakładana marża % nie jest aktualizowane, ponieważ jest to stała wartość marży, na podstawie której system policzy nowe ceny sprzedaży po zmianie ceny zakupu produktu. 

Jak zadziała system w tym przypadku, pokażemy na przykładzie tego samego produktu. Przed aktualizacją cen zakupu na podstawie dokumentu PZ cena sprzedaży brutto to 24,99 zł, zakładana marża wynosi 24,00 %, a rzeczywista marża 24,02 %.Na stan magazynowy dokumentem PZ przyjmujemy 10 sztuk produktu w cenie zakupu 17,88 zł netto. Włączona opcja aktualizacji cen zakupu na karcie produktu zmieniła je na najnowsze zgodne z dokumentem PZ.

Włączona aktualizacja cen sprzedaży sprawiła, że system zmienił cenę sprzedaży w oparciu o nową cenę zakupu i zakładaną marżę %.

Zmianie uległa cena zakupu, cena sprzedaży i rzeczywista marża ze względu na zaokrąglenia nowej ceny sprzedaży.Szczegółowe zmiany dla tego ustawienia prezentują się następująco:
 
  BYŁO JEST
cena sprzedaży brutto 24,99 zł 28,94 zł
cena zakupu brutto 18,99 zł 21,99 zł
zakładana marża % 24,00 % 24,00 %
rzeczywista marża 24,02 % 24,01 %


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Gardeno
A czy zakładana marża może również aktualizować cenniki hurtowe ?

2024-01-03 18:46


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
na ten moment cenniki nie są aktualizowane automatycznie po zmianie marży na karcie produktu.
Dziękujemy jednak za sugestię, rozważymy taką funkcjonalność w przyszłości.
Pozdrawiam,
Piotr

2024-01-08 13:35


Dodaj komentarz