Jak stworzyć nowy cennik?

Utworzono: 2024-01-22
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-22
Liczba odwiedzin posta: 1302

Opcja tworzenia cennika pozwala przygotować listę produktów z dedykowanymi cenami innymi niż w karcie produktu. Taki cennik można przypisać do klienta, kategorii lub konkretnego produktu. Z tego wpisu dowiesz się jak utworzyć cennik w ramach swojego konta. Opcja cenników dostępna jest od planu Standard. 


Aktywuj opcję cenników


Aby aktywować tworzenie cenników:
.
 1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Cenniki
 2. zaznacz checkbox przy opcji Aktywacja tej opcji pozwoli na tworzenie w ramach konta dedykowanych cenników. 


Aby utworzyć cennik:
.
 1. przejdź do zakładki Magazyn > Cenniki,
 2. aby dodać nowy cennik skorzystaj z przycisku Dodaj nowy cennik


 3. system wyświetli formularz tworzenia cennika (opis pól znajdziesz poniżej), 


 4. zatwierdź utworzenie cennika klikając przycisk Utwórz


Pola dostępne podczas tworzenia cennika


W formularzu tworzenia cennika pojawią się następujące pola:
 • Nazwa - nadaj cennikowi taką nazwę, która w łatwy sposób pozwoli Ci przypisać go do dedykowanego klienta czy produktu;
 • Waluta - wybierz walutę, w której sprzedawane będą produkty dodane do cennika;
 • Uwagi - w tym miejscu możesz podać dodatkowe informacje odnośnie cennika lub jego opis, jest to informacja wewnętrzna widoczna jedynie w ramach podglądu cennika. 
.
Sekcja Pozycje w cenniku pozwala:
 • w polu Produkt wybrać produkt z bazy (aby dodać produkt zacznij wpisywanie jego nazwy, by system podpowiedział pasujące towary);
 • w polu Cena netto podaj cenę netto dla tego produktu, która będzie obowiązywać dla cennika (domyślnie system zaczyta cenę netto z karty produktu, aby przypisać własną edytuj pole i ręcznie wpisz właściwą wartość);
 • w polu Cena brutto system wskaże cenę brutto na podstawie ceny netto i podatku z karty produktu;
 • checkbox Wylicz cenę ze zniżki procentowej - zaznacz tę opcję, jeśli cennik ma uwzględniać zniżkę procentową i w wyznaczone pole Procent zniżki wpisz wartość procentową, na podstawie której system obliczy cenę netto i brutto;
 • checkbox Zdefiniuj podatek - zaznacz tę opcję, jeśli produkt sprzedawany będzie z inną stawka podatku niż wskazana w karcie produktu i w polu VAT % wybierz właściwą stawkę podatku. 

Za pomocą zielonego przycisku + możesz dodać kolejne produkty do cennika. 

Zatwierdź utworzenie cennika przycisk Utwórz. Pojawi się on na liście dodanych cenników i będziemy możliwy do przypisania dla dedykowanego klienta, kategorii lub produktu. 

Więcej informacji o tym jak przypisać cennik oraz jak zablokować możliwość tworzenia/edycji/ usuwania cenników znajdziesz w dedykowanym wpisie → Przypisywanie cen dostosowanych do klientów


Sprawdź również: 


Powrót


Dodaj komentarz