Cenniki: przypisywanie cen dostosowanych do Klientów

Utworzono: 2018-10-10
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09
Liczba odwiedzin posta: 729

Wśród Użytkowników Fakturowni są osoby, które sprzedają te same produkty czy usługi w różnych cenach w zależności od potrzeb. Niekiedy oferują oni Kartę Stałego Klienta z 10-procentową zniżką, a czasem ceny ustalają "per klient". To właśnie dla nich w Fakturowni wprowadzono opcję Cenników.

Cenniki pozwalają na stworzenie listy produktów z dostosowaną ceną - inną niż ta wprowadzona na Karcie Produktu.
 

Tworzenie cennika


Aby włączyć opcję Cenników:
 • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Cenniki 
 • zaznacz pole wyboru Cenniki > Zapisz


Aby stworzyć nowy cennik:
 • przejdź do zakładki Magazyn > Cenniki 

 
 • naciśnij przycisk Dodaj nowy cennik 


Pojawi się pole, w którym możesz rozpocząć konfigurację cennika. Formularz zawiera następujące pola:

- Nazwa (wybrana przez Ciebie nazwa cennika);
- Waluta (zdefiniowanie waluty, w której sprzedawane będą produkty pochodzące z cennika);
- Uwagi (uwagi wewnętrzne dotyczące cennika, które będą widoczne jedynie na podglądzie danego cennika);
- Pozycje w cenniku (zdefiniowanie produktów znajdujących się w danym cenniku):
 • Produkt (nazwa produktu, który chcesz wybrać z Twojej bazy produktów i dodać do cennika);
 • Cena netto (po wybraniu produktu pole wskaże cenę netto z karty produktu, ale możesz ręcznie edytować cenę dla cennika);
 • Cena brutto (po wybraniu produktu pole wskaże cenę brutto z karty produktu, ale możesz ręcznie edytować cenę dla cennika);
 • Wylicz cenę ze zniżki procentowej (jeżeli cennik ma opierać się o zniżkę procentową, zaznacz to pole wyboru i wyznacz zniżkę);
 • Zdefiniuj podatek (jeżeli produkt sprzedawany jest z inną stawką podatku niż wskazana na karcie produktu (na przykład naliczana jest stawka krajowa innego państwa), zaznacz to pole wyboru i wyznacz podatek)


Po zapisaniu cennika możesz znaleźć go na liście cenników.
 

Przypisanie produktu do cennika

 
Do raz stworzonego cennika można przypisywać kolejne produkty. Aby to zrobić:

A) edycja cennika

 • przejdź do zakładki Magazyn > Cenniki 
 • otwórz wybrany cennik 
 • naciśnij niebieski przycisk Edytuj
 • przy pomocy zielonego przycisku z plusem dodaj kolejny produkt
B) edycja konkretnego produktu
 • przejdź do zakładki Magazyn > Produkty
 • przy pomocy kółka zębatego naciśnij przycisk Edytuj przy wybranym produkcie 
 • przejdź do zakładki Cenniki 
 • przypisz produkt do wybranego cennikaBez względu na to, czy produkt przypisywany jest z poziomu cennika, czy z poziomu karty produktu, zapisane zmiany będą miały taki sam efekt i zostaną zaktualizowane dla całego cennika.


Przypisanie cennika do Klienta


Raz stworzony cennik możesz również przypisać do wybranych Klientów. Aby to zrobić:
 • przejdź do zakładki Klienci
 • przy pomocy kółka zębatego naciśnij przycisk Edytuj przy wybranym Kliencie
 • naciśnij przycisk Zobacz więcej opcji
 • wybierz Cennik, który będzie domyślnym cennikiem dla tego Klienta


Do jednego Klienta możesz przypisać jeden domyślny cennik, jednak będzie można edytować go podczas wystawiania faktury.
 

Sprzedaż produktów z cenami pochodzącymi z wybranego cennika


Podczas tworzenia dokumentu sprzedażowego można wywołać cennik na dwa sposoby:

A) poprzez wybór Klienta z przypisanym cennikiem;

B) poprzez wybór cennika z poziomu tabeli z pozycjami fakturyPomimo wyboru cennika zachowana zostaje możliwość sprzedaży wszystkich produktów dostępnych dla danej transakcji (artykuł o produktach na fakturze) - również tych, dla których dany cennik nie ma zdefiniowanych odrębnych cen. Ceny zdefiniowane w cenniku pokażą się jedynie przy wywołanych z tego cennika produktach. Produkty niezdefiniowane w wywołanym cenniku zostaną zaciągnięte z ceną sprzedaży pochodzącą z karty produktu lub z ceną zdefiniowaną dla magazynu, z którego sprzedawany jest dany produkt.

Aby wskazać systemowi, jaka cena ma być zaciągana dla produktów niezdefiniowanych w cennikach:
 • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Cenniki
 • zaznacz pole wyboru Ceny produktów niezdefiniowanych w cenniku pobieraj z karty produktu (ignoruj ceny magazynowe) > Zapisz


Czy mogę zmienić ceny produktów na ceny z innego cennika po dodaniu produktów do faktury?

Jeśli przed dodaniem produktów do faktury wybrałeś jeden z dostępnych cenników, na przykład Karta Stałego Klienta, dodałeś produkty do faktury, po czym - przed zapisem dokumentu - stwierdziłeś, że ceny powinny zostać zaciągnięte z innego cennika, na przykład Okazjonalny -20%, możesz zmienić wybrany cennik używając przycisku Wybierz cennik. Otrzymasz wówczas pytanie o to, czy chcesz zmienić ceny produktów:Po naciśnięciu przycisku OK ceny zostaną przeliczone.
Ceny zostaną jednak zmienione dla wszystkich produktów dodanych na fakturze, które znajdują się w wywołanym cenniku.
 
 

Użytkownicy a dostęp do cenników


Użytkownicy Fakturowni domyślnie mogą tworzyć, edytować i usuwać cenniki. Aby nałożyć restrykcję dotyczącą tej czynności:
 • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia
 • zaznacz pole wyboru Zablokowanie dostępu do Magazynów dla użytkowników


Wszystkie osoby mające dostęp do konta będą mogły użyć zdefiniowanych cenników podczas tworzenia dokumentów.


Powrót


Dodaj komentarz