Import cenników

Utworzono: 2022-03-17
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-18
Liczba odwiedzin posta: 1670

System Fakturownia umożliwia stworzenie cenników, czyli list cen, które mogą być zastosowane dla poszczególnych produktów w wybranych sytuacjach — na przykład podczas sprzedaży dla stałych klientów. Cenniki mogą być stworzone w systemie Fakturownia (tutaj sprawdź jak to zrobić) lub mogą zostać zaimportowane do systemu.
 

Import cenników

W celu zaimportowania gotowego cennika przejdź do menu Ustawienia > Import > Importuj cennikiPo przejściu do ekranu importu, po prawej stronie odnajdziesz przykładowy plik importu. Plik ten zawiera wszystkie informacje, których system potrzebuje do stworzenia poprawnego importu cennika. Wśród danych, które są wymagane do poprawnego stworzenia cennika znajdują się:

- Nazwa
- Waluta
- Pozycja
- Cena netto
- Cena brutto
- Podatek
Tworząc plik importu, zwróć uwagę na kolejność kolumn, gdyż system na tej podstawie zaklasyfikuje dane do odpowiednich kategorii (spójrz na grafikę poniżej i porównaj nazwy kolumn). Gdy dysponujesz plikiem importu, możesz wgrać go w polu Plik importu. Następnie, po kliknięciu Dalej, przejdź do opcji Przejrzyj dane i importuj. Na tym etapie możesz zadecydować które wiersze importu chcesz ewentualnie wykluczyć z importu. Dane zostaną przypisane do kolumn w następujący sposób:Aby zakończyć import, kliknij przycisk Importuj dane.

Po zakończeniu importu zobaczysz ekran podsumowania importu. Twoje cenniki zostały poprawnie dodane do systemu.

Możliwe błędy

Import wykonany w nieprawidłowy sposób może zakończyć się informacją o błędzie.Najczęstsze błędy importu cenników wynikają z zaimportowania zbyt małej ilości danych (na przykład pominięcie w pliku importu nazwy cennika czy waluty). Przed importem cenników upewnij się także, że produkty, dla których tworzysz cenniki, zostały uprzednio stworzone w systemie.

Gdy klikniesz w cyfrę pokazującą ilość błędów importu wyświetlą się dokładne informacje odnośnie błędu.
W przypadku importu cenników dla nieistniejących produktów zobaczysz następujący błąd:Powrót


Dodaj komentarz