Eksport Intrastat

Utworzono: 2018-04-17
Ostatnia aktualizacja: 2019-11-22
Liczba odwiedzin posta: 1199

Intrastat to funkcjonujący w Unii Europejskiej system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem Intrastat jest uzyskiwanie informacji i ustalanie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonywanych w UE. Zgłoszeniu do Intrastat podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych (objętych obowiązkiem sprawozdawczym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz przepisów danego kraju), dokonywany pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. O obowiązku zgłoszenia może decydować fakt rejestracji do VAT oraz uzyskanie progów ogłoszonych na dany rok podatkowy przez Prezesa GUS. W Polsce urzędem właściwym do przekazywania wymaganych informacji w ramach systemu Intrastat jest Izba Celna w Szczecinie.

W Fakturowni można utworzyć eksport Intrastat, bazując na przykładzie własnego eksportu dokumentów.
  1. W celu wygenerowania własnego eksportu dokumentów przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Dodaj nowy szablon.
  2. Nadaj szablonowi eksportu własną nazwę.
  3. W polu Rodzaj wybierz Lista dokumentów (eksport). System załaduje przykładowy eksport, który jest przygotowany w formie eksportu Intrastat.
  4. Po wybraniu eksportu w polu Rodzaj, poniżej pojawi się kolejne pole: Transformacja danych. W tym polu wybierz opcję Intrastat.
  5. Zapisz wzór eksportu.
Dokumenty mogą zostać wyeksportowane w formie raportu Intrastat z poziomu listy dokumentówUWAGA: eksportu uwzględnia tylko faktury z klientami, którzy mają wpisany NIP oraz tylko produkty, które mają wpisany Kod Produktu w karcie produktu.


Powrót


Dodaj komentarz