Jednolity plik kontrolny (JPK_EWP). Ewidencja przychodów dla podatników objętych ryczałtem.

Utworzono: 2018-07-20
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-23
Liczba odwiedzin posta: 2496Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem wyeksportowanych danych, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Charakteryzuje się standardowym formatem (XML), pozwalającym na łatwe przetwarzanie.

Z dniem 1 lipca 2018 roku mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie podmioty gospodarcze zostały objęte obowiązkiem przekazywania plików JPK na żądanie organów podatkowych.
Są to następujące formaty plików:
 • JPK_FA
 • JPK_PKPiR,
 • JPK_EWP,
 • JPK_MAG,
 • JPK_KR,
 • JPK_WB
Większość tych plików można generować w naszym systemie. Jednym z nich jest plik JPK_EWP ewidencja przychodów. Taka struktura pliku dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Chcąc użyć raportu JPK_EWP, należy uprzednio w zakładce Ustawienia > Dane firmy, edytując swoją firmę, zaznaczyć okno Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego
Pojawi nam się wtedy rubryka Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie będziemy mogli wybrać stawkę podatku zryczałtowanego.
Następnie wchodzimy w zakładkę Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny i wybieramy raport Ewidencja przychodów (JPK EWP).W momencie, gdy nie zaznaczymy w danych Sprzedawcy, że podlega podatkowi dochodowemu w formie ryczałtu z wybraniem odpowiedniej stawki, podczas tworzenia raportu JPK_EWP wyświetli się komunikat. W przypadku wykonania wszystkich czynności poprawnie, po kliknięciu w Ewidencja przychodów (JPK EWP) przechodzimy do edycji formularza raportu. Poza standardowym dostosowaniem parametrów raportu, czyli wyborem działu firmy w raporcie, czy również okresu, który ma zostać objęty przez raport, Użytkownik może skorzystać z opcji wyboru Waluty,  Urzędu Skarbowego, dla którego raport ma być wykonany oraz wpisać Cel złożenia pliku. Pole to służy do określenia czy, na przykład, plik generujemy pierwszy raz oraz czy będziemy wykonywać korektę istniejącego pliku. 

Dodatkowymi danymi, które są wymagane w raporcie JPK_EWP, są informacje  o pełnym Adresie podmiotu gospodarczego.

Zawierają się tam dane: Województwa, Powiatu, Gminy, Miejscowości, Kodu pocztowego, Poczty, numeru domu, numeru lokalu i ulicy.

Dodatkowa rubryka zawarta tylko w raporcie JPK_EWP to Rodzaj uwzględnianych dokumentów fiskalnych. Uwzględniamy w niej, czy sprzedaż fiskalną ewidencjonujemy za pomocą paragonów w systemie, czy za pomocą miesięcznego raportu fiskalnego. 

Po dostosowaniu parametrów klikamy przycisk Generuj raport

Analogicznie do innych raportów w systemie, po wczytaniu danych przez program, klikamy Gotowe

Wykonany raport będzie można sprawdzić w systemie, a następnie go pobrać, klikając na skrót XML. 

Dodatkowo, pod nagłówkiem Ewidencja faktur VAT (JPK), umieszczona została podlinkowana fraza Więcej informacji.

Po kliknięciu na frazę, program pokazuje nam listę kolumn raportów wraz z opisem tych kolumn. Dane , które znajdują się w strukturze pliku  JPK_EWP to:
 • dane firmy,
 • data utworzenia pliku,
 • okres, jakim są objęte dane w pliku,
 • liczba porządkowa,
 • data wpisu dokumentu sprzedaży do ewidencji,
 • data uzyskania przychodu,
 • numer dowodu księgowego.

Obecnie generowany plik XML przechodzi walidację w najnowszej oficjalnej aplikacji Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK, o ile faktury mają prawidłowo uzupełnione dane takie jak NIP, adres.


Powrót


Dodaj komentarz