Co to jest faktura? - definicja

Utworzono: 2013-09-18
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-18
Liczba odwiedzin posta: 11866


Faktura jest w Polsce podstawowym dokumentem sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje na temat zrealizowanej transakcji. Dzięki niej wszystkie osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, mogą udokumentować (i tym samym potwierdzić) sprzedaż, bądź wykonanie danych usług/towarów. Faktura stanowi też podstawę do odliczeń podatkowych dla przedsiębiorcy, który z jej pomocą może wykazać, że poniósł koszt związany z działalnością.

Według ustawy o VAT, faktura jest dokumentem w formie papierowej, jak i elektronicznej, jeśli zawiera specjalne, wymagane przez przepisy dane, przede wszystkim takie jak:

screen przedstawiający wymagane do wystawienia faktury dane
 

1. typ oraz numer dokumentu,
2. data wystawienia dokumentu,
3. nazwa i adres sprzedawcy oraz jego numer NIP,
4. nazwa i adres nabywcy oraz jego numer NIP,
5. nazwa towaru/usługi,
6. cena netto towaru,
7. stawka podatku netto, jakim objęty jest towar,
8. wartość brutto


Faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach. Obecnie nie wymaga się określenia oryginał i kopia faktury. Do wystawienia faktury zobligowane są te podmioty, które są płatnikami VAT. Osoby prowadzące swoją działalność, ale nie będące płatnikami, nie mają obowiązku wystawiania faktury, choć będą musiały ją dostarczyć na prośbę Klienta, w terminie 3 miesięcy, od ostatniego dnia miesiąca, w którym wykonano usługę.

Jeśli chodzi o termin wystawienia faktury, jest on jasno określony w przepisach. Przedsiębiorca ma czas do 15 dni, licząc od końca miesiąca, w którym została wykonana usługa/sprzedaż. Przykładowo, jeśli usługę wykonamy na początku września, przedsiębiorca musi najpóźniej do 15 października wystawić fakturę. 
 

Więcej informacji o tym, jak wystawić fakturę zaliczkową i końcową, znajdziesz w tym wpisie. Powrót


Dodaj komentarz