Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK_PKPiR)

Utworzono: 2018-09-05
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 7125

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem wyeksportowanych danych, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Charakteryzuje się standardowym formatem (XML), pozwalającym na łatwe przetwarzanie.

Z dniem 1 lipca 2018 roku mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie podmioty gospodarcze zostały objęte obowiązkiem przekazywania pliku JPK_PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) na żądanie organów podatkowych (duże przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 roku).
 
Obowiązek sporządzania pliku JPK_PKPIR dotyczy przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów wyłącznie w formie elektronicznej.
Przepisy te nie nakładają jednak obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej, więc jeżeli Podatnik prowadzi ewidencję w formie papierowej (co jest dopuszczalne), to obowiązek składania pliku JPK_KPiR go nie dotyczy.
Prowadzenie KPiR w dowolnej formie, elektronicznej np. za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub programu komputerowego zobowiązuje podatnika do składania JPK_PKPiR. 

W związku z tym, dostosowaliśmy działanie Fakturowni do powyższych wymogów prawnych. Możliwość wygenerowania pliku JPK_PKPiR w systemie znajduje się w zakładce

Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK_PKPiR).

Plik JPK_PKPiR może być wygenerowany przez Użytkownika posiadającego plan abonamentowy Pro lub Pro Plus. 

lista raportów jpk pkpir(1)

Poza standardowym dostosowaniem parametrów raportu, czyli wyborem działu firmy w raporcie, czy również okresu, który ma zostać objęty przez raport, Użytkownik może skorzystać z opcji wyboru Urzędu Skarbowego, dla którego raport ma być wykonany.

Dane adresowe podmiotu gospodarczego znamy z raportów JPK_FA, JPK_MAG oraz JPK_EWP.
Zawierają się tam dane: Województwa, Powiatu, Gminy, Miejscowości, Kodu pocztowego, Poczty, numeru domu, numeru lokalu i ulicy.

Dodatkowa rubryka, zawarta również w raporcie JPK_EWP, to Rodzaj uwzględnianych dokumentów fiskalnych. Uwzględniamy w niej, czy sprzedaż fiskalną ewidencjonujemy za pomocą paragonów w systemie, czy za pomocą miesięcznego raportu fiskalnego. 


Rubryki, które występują tylko w raporcie JPK_PKPiR to:
 • dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym. Rubryka zawiera następujące pola: wartość spisu z natury na początek rokuwartość spisu z natury na koniec rokurazem koszty uzyskania przychodudochód osiągnięty w roku podatkowym;
 
 • spisy z natury sporządzone w ciągu roku podatkowego. Rubryka zawiera następujące pola: data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowegowartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego (pola niewymagane).


jpk kpir parametry formularza


Po wypełnieniu odpowiednich pól za pomocą przycisku Generuj raport tworzymy raport JPK_PKPiR, który jest podzielony na następujące sekcje. 


Sekcja PKPIR info:
 • wartość spisu z natury na początek i koniec roku,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • dochód.

pkpir infoSekcja PKPiR Spis (wyświetlana jest w zależności od wypełniania danych dotyczących ustalenia dochodu w roku podatkowym): 
 • data spisu z natury stworzonego w ciągu roku, 
 • wartość spisu z natury stworzonego w ciągu roku.


pkpir spis

Sekcja PKPIR wiersze uwzględnia:
 • liczbę porządkową,
 • datę zdarzenia gospodarczego,
 • numer dowodu księgowego,
 • dane kontrahenta,
 • opis zdarzenia,
 • przychód,
 • zakupy,
 • wydatki.

pkpir wiersz 1


pkpir wiersz 2 (1)

Tak wygenerowany raport możemy zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów zapisać w formacie XML. 
Przycisk zapisu w do XML odnajdziemy w górnej części raportu, razem z odnośnikami do aplikacji Ministerstwa Finansów, za pomocą której możemy wysłać plik JPK_PKPiR.  

W górnej części raportu znajdują się parametry wygenerowanego pliku, takie jak np: czas wygenerowaniazakres dat dokumentówmagazyn, czy wariant formularza
Poniżej znajdują się dane podmiotu, który generuje plik kontrolny na żądanie Urzędu Skarbowgo. 


pkpir koncówka
 


Powrót


Dodaj komentarz