Jednolity plik kontrolny obrotu magazynowego (JPK_MAG)

Utworzono: 2018-09-05
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-24
Liczba odwiedzin posta: 4295


Jednolity Plik Kontrolny


Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem wyeksportowanych danych, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Charakteryzuje się standardowym formatem (XML), pozwalającym na łatwe przetwarzanie.

Z dniem 1 lipca 2018 roku mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie podmioty gospodarcze zostały objęte obowiązkiem przekazywania pliku JPK_MAG (obrót magazynowy) na żądanie organów podatkowych.

W związku z tym, dostosowaliśmy działanie Fakturowni do powyższych wymogów prawnych.

Możliwość wygenerowania pliku JPK_MAG w systemie znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > sekcja Jednolity Plik Kontrolny > Magazyny (JPK_MAG). 

Plik JPK_MAG może być wygenerowany przez Użytkownika posiadającego plan abonamentowy Standard, Pro lub Pro Plus. 
Poza standardowym dostosowaniem parametrów raportu, czyli wyborem działu firmy w raporcie, czy okresu, który ma zostać objęty przez raport, użytkownik może wskazać Urząd Skarbowy, do którego będzie składany plik.

Dodatkowo użytkownik może wybrać Magazyn. Dzięki tej rubryce możemy określić dla jakiego magazynu tworzymy plik kontrolny. 

Jeśli przedsiębiorca prowadzi w ramach działalności kilka magazynów, wówczas dla każdego z nich należy wygenerować osobny plik JPK_MAG, przedstawiający dane dotyczące obrotów towarów w konkretnym magazynie.

Drugą rubryką jest rubryka Ceny na dokumentach wydania (WZ), która określa jaka cena posłuży nam do rozliczenia obrotu magazynu. Czy będzie to nasza cena zakupu, czy cena sprzedaży. 

Oczywiście tak jak w przypadku innego pliku kontrolnego JPK_FA również w przy tworzeniu pliku JPK_MAG wymagane są informacje o pełnym Adresie podmiotu gospodarczego.

Zawierają się tam dane dotyczące: województwa, powiatu, gminy, miejscowości, kodu pocztowego, poczty, numeru domu, numeru lokalu i ulicy.

Wygenerowanie raportu zatwierdź przyciskiem Generuj raport.


 

Waluta pliku


Zwróćmy uwagę, że wśród parametrów raportu nie mamy już rubryki Waluta

Zgodnie z przeznaczeniem pliku kontrolnego związanego z obrotem magazynowym waluta, w której powinien być rozliczony magazyn to rodzima waluta, czyli PLN

Walutę rozliczenia magazynu, innych raportów w systemie oraz listy faktur możemy dostosować, ustawiając walutę główną konta w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> WalutaJeżeli waluta konta nie będzie ustawiona na PLN, w momencie generowania raportu JPK_MAG program poinformuje nas stosownym komunikatem o braku możliwości generowania raportu w innych walutach. 

zmiana waluty na PLN
 

Okres wygenerowania pliku


Wybierając zakres dat w raporcie zauważymy, że minimalną datą użycia danych wygenerowanych w programie jest data 1 września 2018 roku
Dlaczego zdecydowaliśmy się na takie ograniczenie, skoro obowiązek generowania plików JPK na żądanie wszedł od 1 lipca 2018 roku? 

Przed 1 września 2018 roku program magazynowy nie miał funkcjonalności przeliczenia cen zakupu na dokumentach WZ na walutę, w której powinien być rozliczany magazyn (waluta konta). 

Przyjrzyjmy się szczegółowo potrzebie przeliczenia cen na PLN:

jeżeli zakup na dokumentach PZ był wykazywany w innych walutach niż PLN, podczas wprowadzenia danych w systemie nie było funkcjonalności przeliczenia na walutę PLN, a JPK_MAG bazuje właśnie na obrocie w tej walucie; dane których użylibyśmy z przed daty 1 września 2018 powodowałyby wskazanie błędnego obrotu magazynowego w pliku kontrolnym. 

Chcąc tego uniknąć wprowadziliśmy właśnie ograniczenie daty początkowej wykonania raportu. 

Opis funkcjonalności związanej z przeliczeniami walutowymi na dokumentach magazynowych znajdziesz w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/22784402-Przeliczanie-walut-cen-zakupu-na-dokumentach-magazynowych-WZ

Problem z generowaniem poprawnego pliku JPK_MAG dotyczy również dokumentów magazynowych wyjściowych WZ, których ceny sprzedaży są generowanie w innej walucie niż PLN

Wtedy podczas wybierania parametrów pliku kontrolnego obrotu magazynowego, należy wybrać Ceny na dokumentach wydania > Zakupu
 

Sprzedaż w walucie a plik JPK


Przywołując powyższe przykłady, podkreślamy konieczność zwrócenia uwagi na różnice w walutach na dokumentach, gdyż mają one wpływ na możliwość poprawnego rozliczenia dokumentów magazynowych na potrzeby stworzenia plików JPK_MAG. 

Każdy inny przypadek związany z poprawnym wygenerowaniem pliku JPK_MAG będzie rozpatrywany przez nasz serwis indywidualnie. 

W tym celu prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi Klienta za pomocą różnych kanałów komunikacji podanych w zakładce Kontakt
 

Dane w pliku JPK_MAG


Jakie dane powinien zawierać plik JPK_MAG jeżeli wszystkie warunki poprawnego wygenerowania go mamy spełnione? 

Plik JPK_MAG zawiera dane produktów i półproduktów w odniesieniu do jednostki w jakiej te produkty zostały przemieszczane na magazynie. 
Dane te dotyczą dokumentów magazynowych takich jak:
.
 • przyjęcie zewnętrzne (PZ), 
 • wydanie zewnętrzne (WZ), 
 • rozchód wewnętrzny (RW),
 • przesunięcie między-magazynowe (MM).
.
W raporcie dodaliśmy również widoczność dokumentów magazynowych takich jak:
 
 • korekta przyjęcia (PZk),
 • korekta wydania (WZk),
 • przyjęcie wewnętrzne (PW).

Każdy rodzaj dokumentu magazynowego jest pogrupowany oraz podzielony na dwie sekcje. Wskażmy je na przykładzie rodzaju dokumentu jakim jest przyjęcie zewnętrzne PZ. 

W sekcji Dokumenty znajdują się następujące dane:
 • numer dokumentu,
 • data dokumentu,
 • wartość dokumentu, 
 • data otrzymania/wydania towaru,
 • numer faktury lub specyfikacja otrzymania towaru, 
 • data faktury lub specyfikacji otrzymania towaru.   W sekcji Pozycje na dokumentach znajdują się następujące dane
 • numer dokumentu, 
 • kod towaru,
 • nazwę towaru,
 • ilość,
 • jednostkę miary,
 • cenę jednostkową,
 • wartość pozycji.W sekcji, która dotyczy PZ system wskaże również wystawione dokumenty PZk PW.

Raport wyświetla analogiczne dane w przypadku innych rodzajów dokumentów: WZ, RW, MM. 

Analogiczne jak w przypadku przyjęć, sytuacja będzie wyglądać dla dokumentów wydania WZ.Raport wskaże również informację o dokumentach magazynowych takich jak RW oraz MM.Tak wygenerowany raport możemy zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów zapisać w formacie XML. 

Przycisk zapisu do XML znajdziesz w górnej części raportu razem z odnośnikami do aplikacji Ministerstwa Finansów, za pomocą której możemy wysłać plik JPK_MAG. 


 
W górnej części raportu znajdują się parametry wygenerowanego pliku takiej jak np: czas wygenerowania, zakres dat dokumentów, magazyn, czy wariant formularza

Poniżej znajdują się dane podmiotu, który generuje plik kontrolny na żądanie Urzędu Skarbowego. 

Na niebieskim tle widzimy też komunikat programu o maksymalnej zawartości ilości dokumentów w podglądzie raportu JPK_MAG. Maksymalna ilość dokumentów w podglądzie raportu to 1000 pierwszych pozycji. Jeżeli jednak według zakresu dat program odnajdzie w systemie większą liczbę dokumentów, zostaną one zawarte w pliku JPK_MAG (XML). Plik kontrolny obrotu magazynowego można też zapisywać na elektronicznych nośnikach danych lub na dysku komputera.


Sprawdź również: Jak wygenerować raport JPK_V7 z deklaracją?
Sprawdź również: Raport 'Podsumowanie akcji magazynowych'


Powrót


Dodaj komentarz