'

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania/odbioru faktury- kod css (wszystkie szablony)

Utworzono: 2019-01-18
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-25
Liczba odwiedzin posta: 1043

Aby zmienić frazę  Imię i nazwisko Wystawcy/Odbiorcy na frazę Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania/odbioru faktury
na generowanych dokumentach  trzeba w menu USTAWIENIA >  WYDRUKI ( zakładka ), a następnie  na dole strony wypełnić pole  
Konfiguracja wydruku przez CSS ( wedle schematu jak poniżej )

Kod css zmieniający frazę  Imię i nazwisko Wystawcy/Odbiorcy na frazę Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania/odbioru faktury
 znajduje się poniżej 

Dla szablonów default,old,blue:
}@media all{
.buyer_person strong{
position:relative;
color:transparent;
margin:0 0 30px 0;
}
.buyer_person strong:before{
content:'Imie i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury';
position:absolute;
top:0;
left:0;
right:0;
bottom:0;
color: black;
text-align: center;
}
#inv_seller_person strong{
position:relative;
color:transparent;
margin:0 0 30px 0;
}
#inv_seller_person strong:before{
content:'Imie i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury';
position:absolute;
top:0;
left:0;
right:0;
bottom:0;
color: black;
text-align: center;
}
}

Dla szablonów plain black,gray,simple,sky: 
}@media all{
#seller_sign p:nth-child(1) span{
position:relative;
color:transparent;
margin:0 0 30px 0;
display:block;
}
#seller_sign p:nth-child(1) span:before{
content:'Imie i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury';
position:absolute;
top:0;
left:0;
right:0;
bottom:0;
color: black;
text-align: center;

}
#buyer_sign p:nth-child(1) span{
position:relative;
color:transparent;
margin:0 0 30px 0;
display:block;
}
#buyer_sign p:nth-child(1) span:before{
content:'Imie i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury';
position:absolute;
top:0;
left:0;
right:0;
bottom:0;
color: black;
text-align: center;
}
}Powrót


Dodaj komentarz