Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania/odbioru faktury- kod css (wszystkie szablony)

Utworzono: 2019-01-18
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 4717

Aby zmienić frazę Imię i nazwisko Wystawcy/Odbiorcy na frazę Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania/odbioru faktury na generowanych dokumentach przejdź do menu USTAWIENIA > WYDRUKI (zakładka), a następnie  na dole strony wypełnij pole Konfiguracja wydruku przez CSS (wedle schematu poniżej).


Kod CSS zmieniający frazę Imię i nazwisko Wystawcy/Odbiorcy na frazę Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania/odbioru faktury znajduje się poniżej.


Dla szablonów Default, Old, Blue:
}@media all{
.buyer_person strong{
position:relative;
color:transparent;
margin:0 0 30px 0;
}
.buyer_person strong:before{
content:'Imie i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury';
position:absolute;
top:0;
left:0;
right:0;
bottom:0;
color: black;
text-align: center;
}
#inv_seller_person strong{
position:relative;
color:transparent;
margin:0 0 30px 0;
}
#inv_seller_person strong:before{
content:'Imie i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury';
position:absolute;
top:0;
left:0;
right:0;
bottom:0;
color: black;
text-align: center;
}
}


odbioru faktury default


Dla szablonów Plain black, Gray, Simple, Sky: 
}@media all{
#seller_sign p:nth-child(1) span{
position:relative;
color:transparent;
margin:0 0 30px 0;
display:block;
}
#seller_sign p:nth-child(1) span:before{
content:'Imie i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury';
position:absolute;
top:0;
left:0;
right:0;
bottom:0;
color: black;
text-align: center;

}
#buyer_sign p:nth-child(1) span{
position:relative;
color:transparent;
margin:0 0 30px 0;
display:block;
}
#buyer_sign p:nth-child(1) span:before{
content:'Imie i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury';
position:absolute;
top:0;
left:0;
right:0;
bottom:0;
color: black;
text-align: center;
}
}

odbioru faktury grayPowrót


Dodaj komentarz