Zmiana oznaczenia czasu sprzedaży

Utworzono: 2012-07-17
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-05
Liczba odwiedzin posta: 24148

Fakturownia daje Użytkownikom możliwość zmiany opisu na fakturze - datę sprzedaży możesz zamienić teraz na datę dostawy albo coś całkiem innego. 

Aby to zrobić:
  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta,
  • przejdź do zakładki Konfiguracja > Słowniki,
  • w rubryce Oznaczenie czasu sprzedaży wpisz wybraną przez Ciebie formułkę,
  • naciśnij przycisk Zapisz.
zmiana w polu oznaczenie czasu sprzedaz%CC%87y

Po dodaniu dodatkowego pola podczas wystawiania dokumentów będziesz mieć możliwość wybrania dowolnej opcji.


data dostawy


Powrót


Komentarze

drzewka-sztuczne
drzewka-sztuczne
Data dostawy

2014-02-19 10:39


lukaszk
lukaszk
Mogę prosić o doprecyzowanie komentarza ?

2014-02-25 10:06


Avatar sugester medium
Akademia Językowa
A jak domyślnie ustawić wyświetlanie TYLKO MIESIĄCA w polu data sprzedaży?

2015-05-04 17:45


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Domyślnej opcji nie ma, można zmodyfikować ręcznie rubrykę z wygenerowaną datą zostawiając rok i miesiąc.

2015-05-05 08:37


Avatar sugester medium
old2014-raman.perfec
Czemu bierze przelicznik z dnia poprzedniego od daty dostawy a nie od daty wystawienia? Jezely FV w EUR.

2015-08-24 11:09


Avatar sugester medium
piotr.wajs
Przeliczenie na walutę odbywa się według kursu średniego danej waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim razie jeżeli U Pana "Data dostawy" jest datą wcześniejszą niż "Data wystawienia dokumentu", program poda kurs z dnia poprzedzającego datę dostawy jako datę powstania obowiązku podatkowego.

2015-08-24 13:21


Avatar sugester medium
old2014-raman.perfec
Data wystawienia jest 21.08... data dostawy jest 24.08... przelicznik bierze z 21.08... obowiązek podatkowy jest w dniu 21.08 data przelicznika musi być 20.08

2015-08-24 14:00


Avatar sugester medium
Rafał
A jak wprowadzić sprzedaż ciągłą? Potrzebne są dwa pola "Data sprzedaży od:" oraz "Data sprzedaży do:"

2015-11-02 09:24


Avatar sugester medium
anonim
Witam, niestety nie można podać ciągłej daty dokonania transakcji, Mówi o tym wpis:
(...) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży (...).
Wyjątkiem gdzie wystąpienie tych pojęć nie będzie tożsame to przypadek sprzedaży towarów wykonywanej w sposób ciągły. Tam bowiem data sprzedaży mogłaby być odczytana jako data zakończenia, a to w przypadku sprzedaży ciągłej byłoby niezgodne z przepisami - taki pogląd przedstawia urząd skarbowy. Przepisy podatkowe w przypadku sprzedaży ciągłej wyjątkowo jako datę dokonania uznają dzień wcześniejszy niż ten, w którym nastąpi jej zakończenie. Dlatego też, zdaniem organów podatkowych w takim przypadku należałoby posługiwać się na fakturze pojęciami o jakich mowa w znowelizowanym rozporządzeniu czyli “data dokonania dostawy” lub “data zakończenia dostawy”.
Wpis pochodzi z art. 106b ust. 1 pkt 4, ustawy o VAT.

2015-11-03 12:03


Avatar sugester medium
Krzysztof
Mam sprzedaż miesięczną za prenumeratę i kwartalną prenumeratę i potrzebuję też mieć oznaczenie sprzedaży jako grudzień 2017 oraz IV kw. 2017.
Nie mogę uzyskać IV kw. a dla grudzień jest tylko obejście 2017-12
Proszę o umożliwienie oznaczenia I, II, III, IV kw. 2017.

2017-12-07 21:19


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, zgadza się w systemie nie można określić konkretnego kwartału, ale można wymienić miesiące z konkretnego kwartału za pomocą zmiennych opisanych w poście: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.

Przykład 1:
produkt uwzględniający nazwy miesięcy
Abonament za miesiące: {{month_in_words}}, {{month_in_words+1}}, {{month_in_words+2}}

da nam w efekcie produkt "Abonament za miesiące: grudzień, styczeń, luty".


Abonament za miesiące:{{month_in_words-2}}, {{month_in_words-1}}, {{month_in_words}}

da na w efekcie produkt "Abonament za miesiące: październik, listopad, grudzień".


Przykład 2:
produkt uwzględniający cyfrowy zapis miesięcy.

Abonament za miesiące: {{month}}, {{month+1}}, {{month+2}}

da nam w efekcie produkt "Abonament za miesiące: 12, 1, 2".


Abonament za miesiące: {{month-2}}, {{month-1}}, {{month}}

da nam w efekcie produkt "Abonament za miesiące: 10, 11, 12".


Oczywiście można też skorzystać z opcji uwzględniające pełne daty w produkcie.

W razie problemów zaprasza do kontaktu.

2017-12-08 11:49


Avatar sugester medium
Radek
Witam,
a czy jest możliwość ustawienia aby data domyślnie ustawiała się na ostatni dzień miesiąca, tak aby nie musieć za każdym razem tego zmieniać?

2020-02-25 12:36


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
taka funkcjonalność jest dostępna w panelu tworzenia faktur cyklicznych: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych. Proszę zwrócić uwagę na punkt 14.
Pozdrawiam, Piotr

2020-02-26 10:39


Avatar sugester medium
Patryk Kamaryk
Witam jak zmienic przeliczenie podatku vat z ostatnim dniem wystawienia faktury a nie od daty sprzedazy ?

2021-08-16 20:09


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
ma Pan na myśli przeliczenie wartości podatku VAT na walutę po dacie wystawienia zamiast po dacie sprzedaży?
Pozdrawiam,
Piotr

2021-08-17 10:05


Avatar sugester medium
Piotr M
Witam, czy można dokonać takiego ustawienia by 'Data sprzedaży' zawsze była taka sama co 'Data wystawienia' Faktury VAT? Pozdrawiam

2021-10-14 13:26


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
takie ustawienie jest automatyczne przy wystawianiu dokumentu. Data sprzedaży z automaty ustawiana jest taka jak data wystawienia. Obie daty to rzeczywiste daty tworzenia dokumentu.
Jeżeli jednak nastąpi edycja jeden z dat ręcznie przy wystawieniu faktury, drugą należy zmodyfikować również ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-10-14 14:48


Avatar sugester medium
anonim
Czy można usunąć tą rubrykę: Oznaczenie daty sprzedaży ?

2022-03-20 10:38


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
oznaczenie czasu sprzedaży odnosi się na dokumencie do domyślnej nazwy "Data sprzedaży". Element ten według ustawy o VAT jest integralną częścią faktury.
Pozdrawiam,
Piotr

2022-03-21 13:07


Avatar sugester medium
Magdalena Kałuża
Dzień dobry, czy jest możliwe, aby data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi w przypadku zamówień po stronie przychodów i wydatków była widoczna na wydruku? Chodzi o to, aby zarówno klient, jak i podwykonawca mieli na wysyłanych do nich zamówieniach potwierdzone wszystkie warunki realizacji, w tym datę wykonania usługi.

2022-08-06 13:03


Avatar sugester medium
anonim
Mam następujący problem.. często wystawiam fakturę w nowym miesiącu a sprzedaż usługi nastąpiła w miesiącu poprzednim.. przykład

2.01 wystawiam fakturę
31.12 data sprzedaży

Moje pytanie brzmi: co mogę zrobić, żeby numeracja faktury zaciągana była od miesiąca/daty sprzedaży usługi a nie daty wystawienia faktury ?

2023-01-02 11:24


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
takiej możliwości w programie nie ma. System automatycznie nadaje numer zgodnie z datą wystawienia.
Cały mechanizm numerowania został opisany w poście:
https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur

Pozdrawiam,,
Tetiana

2023-01-05 16:47


Dodaj komentarz