Zarządzanie nazwą konta w Fakturowni

Utworzono: 2016-03-29
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 5747

Użytkownicy Fakturowni często posiadają wiele kont zarejestrowanych na jeden adres e-mail. 
Podczas dodawania takiego konta do systemu pojawia się dodatkowa zakładka z nazwami firm Użytkownika, pomiędzy oknem Szukaj i zakładką z loginem zalogowanego Użytkownika. Nazwa konta domyślnie przyjmuje nazwę właściciela konta z kolejnym numerem dodanego konta, jak w tym przy przypadku: piotr-wajszczuk1, piotr-wajszczuk2..., piotr-wajszczuk5. 

nazwa konta  adresu klienta 0

Aby zmienić nazwy kont i wywoływanych firm na rozwijanym pasku na bardziej indywidualne nazwy należy wejść w zakładkę 
Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto i dokonać zmian w dwóch rubrykach: Nazwa konta / firmyAdres konta. 

nazwa konta  adresu klienta 1


Zmieniając dane w rubryce Nazwa konta / firmy, nazwa konta wybrana z rozwijanej listy ulegnie zmianie. 
Zmieniając dane w rubryce Adres konta, ulegnie zmianie nazwa konta na rozwijanej liście. Oczywiście adres url, tego konta również ulegnie zmianie. 

nazwa konta  adresu klienta 2
 


Powrót


Dodaj komentarz