Zarządzanie nazwą konta w Fakturowni

Utworzono: 2016-03-29
Ostatnia aktualizacja: 2024-04-15
Liczba odwiedzin posta: 7410

Fakturowania daje Użytkownikom możliwość posiadania wielu kont zarejestrowanych na jeden adres mailowy.

Dzięki tej opcji, po zalogowaniu się do systemu mają oni dostęp do różnych kont, na których mogą prowadzić dokumentację swoich firm, bez konieczności logowania się do każdego z nich osobno. W tym wpisie dowiesz się, jak możesz zarządzać nazwą swojego konta w Fakturowni. 
 

Jak zarządzać nazwą konta w Fakturowni?


W momencie dodania nowego konta, które przypisane będzie do tego samego adresu e-mail, w systemie pojawi się dodatkowa zakładka z nazwami firm. Będzie ona widoczna pomiędzy rubryką Szukaj, a adresem e-mail/loginem zalogowanego Użytkownika. 


Nazwa nowo tworzonego konta domyślnie przyjmuje nazwę właściciela konta z kolejnym numerem, który dodaje system, dokładnie tak jak w naszym przykładzie. Pierwsze założone konto miało nazwę faktury-testowanie. Każde kolejno dodane konto otrzymuje w nazwie kolejny numer: faktury-testowanie1, faktury-testowanie2, faktury-testowanie3 itd..

Aby zmienić nazwy kont i wywoływanych firm na bardziej indywidualne nazwy:
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto
  2. dokonaj zmian w rubrykach: Nazwa konta /firmy oraz Adres konta, w przypadku zmian w rubryce adres konta aktywuj edycją przyciskiem zmień.
Nowa wartość z rubryki Nazwa konta / firmy będzie widoczna w menu głównym po wybraniu tej firmy z listy.
Zmieniając dane w rubryce Adres konta, zmianie ulegnie nazwa konta widoczna na rozwijanej liście. Zmieni się również adres URL konta, który jest widoczny w pasku URL przeglądarki.
Sprawdź również: Jak zmienić hasło do konta?
Sprawdź również: Jak zmienić e-mail / login do konta?


Powrót


Dodaj komentarz