Cenniki: przypisanie dostosowanych cen do klientów

Utworzono: 2018-10-10
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-25
Liczba odwiedzin posta: 412

Jeżeli sprzedajesz te same produkty i usługi w różnych cenach w zależności od potrzeby, na przykład oferujesz kartę stałego klienta z 10% zniżką na wybrane produkty lub ceny produktów ustalasz 'per klient', możesz skorzystać z opcji cenników w Fakturowni.

Cenniki pozwalają na stworzenie listy produktów z dostosowaną ceną, inną niż ta wprowadzona na karcie produktu.
 

Tworzenie cennika

 1. Aby włączyć opcję cenników, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Cenniki, zaznacz opcję Cenniki i zapisz. 


  Po włączeniu powyższej opcji w górnym menu, pod zakładką Produkty lub Magazyny (w przypadku włączonego modułu magazynowego), pojawi się nowa zakładka Cenniki.


   
 2. Po przejściu do zakładki Produkty > Cenniki lub Magazyny > Cenniki, należy kliknąć znajdującą się w lewym górnym roku ekranu opcję Dodaj nowy cennik. Pojawi się pole, w którym możemy zacząć konfigurować nasz cennik. Formularz zawiera następujące pola:

  - Nazwa: w tym miejscu możesz nadać nazwę cennikowi;
  - Waluta: pole służy do zdefiniowania waluty, w której sprzedawane będą produkty pochodzące z cennika;
  - Uwagi: są to uwagi wewnętrzne, dotyczące cennika, które będą widoczne jedynie na podglądzie danego cennika;
  - Pozycje w cenniku: tabela, w której możesz zdefiniwać produkty znajdujące się w danym cenniku;
  - Produkt: w tym polu wpisz nazwę produktu, który chcesz wybrać z Twojej bazy produktów i dodać do cennika;
  - Cena netto: po wybraniu produktu pole wskaże cenę netto z karty produktu, możesz ręcznie edytować cenę dla cennika;
  - Cena brutto: po wybraniu produktu pole wskaże cenę brutto z karty produktu, możesz ręcznie edytować cenę dla cennika;
  - Wylicz cenę ze zniżki procentowej: jeżeli cennik ma opierać się o zniżkę procentową, w tym polu wskaż % zniżki;
  - Zdefiniuj podatek: jeżeli produkt sprzedajesz z inną stawką podatku niż wskazana w karcie produktu (na przykład naliczasz stawkę krajową innego państwa), wskaż stawkę w tym polu.

 3. Po zapisaniu cennika można go znaleźć na liście cenników (Produkty/Magazyny > Cenniki):

 


Przypisanie produktu do istniejącego cennika

 

Do raz stworzonego cennika można przypisywać kolejne produkty. Przypisanie produktu może odbyć się na dwa sposoby:

 1. poprzez edycję i zapisanie cennika, (Produkty/Magazyny > Cenniki > otwieramy wybrany cennik > Edytuj), analogicznie jak przy tworzeniu cennika.
 2. poprzez edycję konkretnego produktu (Produkty > otwieramy kartę produktu > Edytuj > Cenniki):   UWAGA: Bez względu na to, czy produkt przypisywany jest z poziomu cennika, czy z poziomu karty produktu, zapisane zmiany będą miały taki sam efekt i zostaną zaktualizowane dla całego cennika.Przypisanie cennika do klienta

 

Raz stworzony cennik możesz przypisać do wybranych klientów. W tym celu należy przejść do karty klienta, edytować dane o kliencie i wybrać cennik, który będzie domyślnym cennikiem dla tego klienta (Klienci > Baza klientów > wchodzimy na kartę wybranego klienta > Edytuj > Zobacz więcej opcji > Cennik)UWAGA: Do jednego klienta możesz przypisać jeden domyślny cennik, jednakże cennik będzie można edytować podczas wystawiania faktury.

 

Sprzedaż produktów z cenami pochodzącymi z wybranego cennika


Podczas tworzenia dokumentu sprzedażowego można wywołać cennik na 2 sposoby:
 1. poprzez wybór klienta z przypisanym cennikiem;
 2. poprzez wybór cennika z poziomu tabeli z pozycjami faktury:

UWAGA: Pomimo wyboru cennika zachowujemy możliwość sprzedaży wszystkich produktów dostępnych dla danej transakcji (zobacz artykuł o produktach na fakturze), również tych, dla których dany cennik nie ma zdefiniowanych odrębnych cen. Ceny zdefiniowane w cenniku pokażą się jedynie przy wywołanych z tego cennika produktach. Produkty niezdefiniowane w wywołanym cenniku zostaną zaciągnięte z ceną sprzedaży pochodzącą z karty produktu lub z ceną zdefiniowaną dla magazynu, z którego sprzedawany jest dany produkt. Aby wskazać systemowi, jaka cena ma być zaciągana dla produktów niezdefiniowanych w cennikach, należy wybrać stosowną opcję w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Cenniki > Ceny produktów niezdefiniowanych w cenniku zaciągaj na fakturę z karty produktu (ignoruj ceny magazynowe).Czy mogę zmienić ceny produktów na ceny z innego cennika po dodaniu produktów do faktury?

Jeśli przed dodaniem produktów wybrałeś jeden z dostępnych cenników, na przykład Karta stałego klienta, dodałeś produkty do faktury, po czym - przed zapisem dokumentu - stwierdziłeś, że ceny powinny zostać zaciągnięte z innego cennika, na przykład Okazjonalny - 20%, możesz zmienić wybrany cennik używając przycisku Wybierz cennik. System zapyta Cię, czy chcesz zmienić ceny produktów:Po kliknięciu OK ceny zostaną przeliczone.
UWAGA: Ceny zostaną zmienione dla wszystkich produktów dodanych na fakturze, które ZNAJDUJĄ SIĘ w wywołanym cenniku.


 

Użytkownicy a dostęp do cenników


Użytkownicy systemu domyślnie mogą tworzyć, edytować i usuwać cenniki. W celu nałożenia restrykcji, dotyczącej tej czynności, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia > Ograniczenie dostępu do edycji cenników.

Wszystkie osoby mające dostęp do konta będą mogły użyć zdefiniowanych cenników podczas tworzenia dokumentów.


Powrót


Dodaj komentarz