Zamówienie towaru (ZT) - uniwersalny dokument magazynowy.

Utworzono: 2016-05-18
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-29
Liczba odwiedzin posta: 8737

W naszym systemie w zakładce Magazyn> Dokumenty magazynowe za pomocą przycisku Dodaj nowy poza standardowymi dokumentami magazynowymi można dodać dokument Zamówienia towaru (ZT).

Zamówienie towaru jest specyficznym dokumentem ponieważ działa w sposób uniwersalny. Na postawie tego dokumentu możemy na dwa sposoby dodać towar na magazyn wraz z fakturą kosztową. 
Z tego samego zamówienia można stworzyć oddzielnie PZ i oddzielnie Fakturę kosztową, tak że nie będą one połączone ze sobą. 
Ponadto zamówienie towaru (ZT) nie dodaje stanu magazynowego. 
 

Sposób 1: 


Do stworzonego dokumentu ZT tworzymy najpierw dokument magazynowy PZ ( przyjęcie magazynowe) za pomocą przycisku Wystaw PZ.

zt wsytw pz


Z tak wystawionego PZ będzie można w szybki sposób wystawić fakturę kosztową, za pomocą przycisku Wystaw fakturę. 

wystaw fakturę z PZ

Uwaga! Faktura wystawiona na podstawie PZ nie będzie połączona z dokumentem zamówienia towaru ZT. 

 

Sposób 2:


Do stworzonego dokumentu ZT tworzymy fakturę kosztową za pomocą przycisku Wystaw fakturę.

zt wystaw fakturę
Ta metoda jest jednak bardziej pracochłonna, ponieważ do wystawionej już faktury jest podłączony dokument ZT ( z którego wystawialiśmy tę fakturę) i nie da się w szybki sposób wystawić do faktury dokumentu przyjęcia na magazyn. 

faktura z zt

Dopiero w momencie gdy odłączymy fakturę od dokumentu magazynowego ZT za pomocą przycisku Odłącz od faktury, do tej faktury będzie już można wystawić dokument PZ.

odlacz od faktury
 


Powrót


Dodaj komentarz