Daty graniczne wykonywanej usługi widoczne w edycji dokumentu

Utworzono: 2018-11-29
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-29
Liczba odwiedzin posta: 97

W przypadku wystawiania faktur na usługi, których realizacja jest długoterminowa np. usługi abonamentowe, możemy podczas generowania takiego dokumentu ustawić daty graniczne w jakich usługi powinny być świadczone. 
Często datami granicznymi są daty zawarcia oraz zakończenia umowy obowiązującej między Sprzedawcą a Nabywcą. 
Chcąc aktywować taką funkcjonalność wchodzimy w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Używaj dat opłacenia na fakturach.Po zapisaniu zmian w ustawieniach i próbie stworzenia dokumentu, pod rubryką Uwagi oraz rozwijaną zakładką Zobacz więcej opcji, pojawią się dwa okna wyboru daty o nazwach: Opłacone od, Opłacone do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Uwaga.
Daty graniczne dotyczące realizacji usługi będą widoczne tylko podczas edycji dokumentu, nie są one pokazywane na dokumencie po zapisie.   

Funkcja ma jedynie charakter informacyjny. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Powrót


Dodaj komentarz