Dane sprzedawcy na fakturze

Utworzono: 2023-11-16
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-16
Liczba odwiedzin posta: 3612

Faktura jako potwierdzenie zawarcia transakcji musi zawierać określone dane. Każda transakcja zawierana jest pomiędzy sprzedającym a kupującym, czyli nabywcą towaru. Dane Sprzedawcy zaczytywane są na formularzu tworzenia dokumentu automatycznie z danych firmy. Z tego wpisu dowiesz się, jak dodać dane sprzedawcy na nowym koncie i skąd system zaczytuje te dane dla kolejnych tworzonych dokumentów.


Dane sprzedawcy na fakturze


Nowe konto w systemie wymaga konfiguracji ustawień zgodnie z potrzebami użytkownika. Aby wystawić pierwszy dokument, należy uzupełnić dane firmy, które następnie system będzie automatycznie zaczytywać dla kolejnych dokumentów. 

Możesz je uzupełnić poprzez formularz dostępny w zakładce Ustawienia > Dane firmy lub bezpośrednio z poziomu tworzenia pierwszej faktury. Po zapisaniu formularza lub tworzonego dokumentu, system doda, w oparciu o podane informacje, nową firmę na koncie. Od tego momentu na każdym dokumencie dane tej firmy będą pojawiać się automatycznie.  


Aby uzupełnić dane sprzedawcy poprzez zakładkę Dane firmy:
.
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy,
  2. dla nowego konta system wyświetli formularz utworzenia nowej firmy, gdzie należy uzupełnić wszelkie dane, 


  3. aby zatwierdzić dodanie firmy kliknij Zapisz na dole formularza,
  4. na liście firm/działów pojawi się pierwszy podmiot. 


Aby uzupełnić dane Sprzedawcy z poziomu pierwszego tworzonego dokumentu:
.
  1. przejdź do zakładki Przychody i wybierz typ dokumentu, który chcesz wystawić.
  2. na panelu bocznym po lewej stronie kliknij przycisk Nowa faktura lub Dodaj w zależności od typu dokumentu,
  3. w sekcji Sprzedawca pojawią się puste rubryki, które należy uzupełnić, 


  4. po utworzeniu dokumentu za pomocą przycisku Zapisz dane pojawią na fakturze i zostaną zapamiętane dla kolejnych faktur zapisując się w zakładce Dane firmy.


Sprawdź również: 


Powrót


Dodaj komentarz