Faktura ze stawką ZW- z określeniem postawy zwolnienia z podatku VAT

Utworzono: 2016-11-01
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-24
Liczba odwiedzin posta: 1304

W Fakturowni można wystawić fakturę zwolnioną z VAT i określić powód zwolnienia z tego podatku. 
Wystawiając fakturę w systemie, będąc zwolnionym z VAT wystarczy na pozycji faktury wpisując produkt wybrać stawkę VAT określoną jako zw. 
Po wybraniu stawki pojawi nam się dodatkowe okno Proszę określić postawę zwolnienia z podatku VAT.

Na mocy tego, że podatku VAT funkcjonują dwa rodzaje zwolnień z podatku VAT - przedmiotowe i podmiotowe postanowiliśmy podać kilka najczęściej używanych przykładów

 

  • Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art.43 ust. 1 ustawy o VAT)

    Zwolnienie przedmiotowe z VAT. Przedsiębiorca nie podlega zwolnieniu podmiotowemu bez względu na wysokość obrotów firmy. Polega na wykluczeniu z opodatkowania ściśle określonych czynności wymienionych w treści art. 43 ust. 1  ustawy o VAT od towarów i usług
     

  • Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu ( art 113 ust 1, 9 Ustawy o VAT) 

Zwolnienie podmiotowe z VAT. Zgodnie z zapisami Ustawy o VAT o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość tej sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 1). Do tej wartości nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego również może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.
 

  • Zwolnienie na mocy rozporządzenia MF (art 82 ust 3 ustawy o VAT) 

    Zwolnienie przedmiotowe z VAT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów organizacja międzynarodowa, zajmująca się dostawą towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego podlega przedmiotowemu zwolnieniu z VAT ( art . 82 ust 3 Ustawy o VAT)


Powrót


Dodaj komentarz