Zwolnienie z VAT na dokumentach

Utworzono: 2023-11-20
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29
Liczba odwiedzin posta: 1259

W systemie możesz wystawiać dokumenty z różnymi stawkami VAT oraz bez VATu. Jeśli jesteś zwolniony z VAT wystarczy, że oznaczysz to w ustawieniach. Dokumenty tworzone w ramach konta będą automatycznie oznaczone, jako zwolnione z VAT. Z tego wpisu dowiesz się, gdzie aktywować tę opcję na koncie. 


Zwolnienie z VAT na dokumentach


Aby aktywować oznaczenie zwolnienia z VAT:
.
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto
  2. w sekcji Faktury z VAT czy bez VAT (dawne rachunki) odznacz checkbox przy opcji Uwzględniaj podatek VAT na fakturach


  3. jeśli jesteś zwolniony z VATu zaznacz checkbox przy opcji 

Aktywacja tego checkboxa sprawi, że na formularzu tworzonych dokumentów system automatycznie zaznaczy checkbox Zwolnienie z VAT.Jeśli w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > konfiguracja > Faktury i dokumenty zaznaczona jest opcja Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze, bezpośrednio na dokumencie pojawi się możliwość wyboru podstawy zwolnienia. Więcej o tej opcji przeczytasz w tym artykule → Faktura ze stawką ZW z określeniem podstawy zwolnienia z podatku VAT.

 

Aby powód zwolnienia zaczytywał się na dokumentach automatycznie, w rubryce Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach w zakładce Konfiguracja, wybierz właściwy powód i zapisz zmiany. Powód zwolnienia w ustawieniach działu


System pozwala również wybrać podstawę zwolnienia w ustawieniach działu.

Jeśli w rubryce Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu w formularzu edycji danych wybrana będzie stawka zw, system wyświetli dodatkowe pole, które pozwoli na wybór domyślnej podstawy zastosowania stawki zw dla działu.

Aby edytować ustawienia działu, przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie kliknij nazwę działu. W formularzu edycji danych znajdź sekcję Dokumenty. 

podstawa zwolnienia z podatku w ustawieniach działu

Dla dokumentów wystawianych z konkretnego działu, który ma wybraną podstawę zwolnienia, system zaczyta ustawienie działu, które jest nadrzędne względem ustawień konta. Jeśli dział nie będzie miał określonej własnej podstawy zwolnienia, na dokumencie zaczyta się ta określona w ustawieniach konta. 

Opcja wyboru podstawy zwolnienia w dziale pojawi się, gdy w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty zaznaczony będzie checkbox przy opcji Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnienie z opodatkowania) na fakturze

Wybór podstawy w dziale ma szczególne znaczenie w przypadku dokumentów wystawianych przez integracje. Sprawdź również: 


Powrót


Dodaj komentarz