Dodawanie Odbiorców połączonych z Nabywcą w systemie.

Utworzono: 2017-04-20
Ostatnia aktualizacja: 2017-04-25
Liczba odwiedzin posta: 1439

Fakturownia, w ramach zmiany przepisów prawnych dotyczących centralizacji VAT, daje możliwość definiowania w systemie Odbiorców (np. placówek oświatowych), którzy będą przypisani do Nabywcy (np. Urzędu Gminy). 

Aby zdefiniować takiego Odbiorcę, podczas tworzenia faktury, za pomocą przycisku więcej, rozwijamy więcej opcji pod danymi Nabywcy

Następnie korzystamy z przycisku Dodaj odbiorcę.
 
Program wyświetli nam dodatkowe rubryki, w których możemy dodać odbiorcę z listy Klientów zapisanych w systemie lub dopisać nowego Odbiorcę, ktorego dane nie były jeszcze wprowadzane do systemu. 

Kolejność wpisywania Nabywcy i Odbiorcy nie jest tutaj ważna, można w pierwszej kolejności dodać Odbiorcę lub Nabywcę. 


Jeżeli wczytujemy Odbiorcę zapisanego już w systemie program wyświetli komunikat o takiej treści:

Czy chcesz również zaczytać powiązanego Nabywcę ( dane Nabywcy w systemie) NIP: xxxxxxxxxxx ? 

Klikając na przycisk Ok program  uzupełni dane w rubryce Nabywca.  W zakładce Klienci Odbiorca jest przypisany do konkretnego Nabywcy.  Przy Odbiorcy będzie też widoczny przycisk Wystaw fakturę, za pomocą którego rozpoczniemy generowanie dokumentu z uzupełnionymi polami Nabywcy i Odbiorcy. Odbiorca funkcjonuje też jako oddzielny Klient w systemie i możemy wybrać go również w polu Nabywca na fakturze. Program nie wymusza żeby dany Klient był tylko Nabywcą, czy tylko Odbiorcą. 

Tak Klient, który jest już Odbiorcą w systemie, również może mieć zdefiniowanego Odbiorcę. Wtedy informację na liście Klientów wyglądają następująco (inny przykład): 
Zauważmy, że Klient Renata Nowak jest zarówno Nabywcą jak i Odbiorcą w systemie.  Informacja wyświetlana jest też na karcie produktu. 
 


Powrót


Dodaj komentarz