JPK VAT z deklaracją - JPK V7

Utworzono: 2023-06-05
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-12
Liczba odwiedzin posta: 3411

JPK V7 - czym jest?

 

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem wyeksportowanych danych, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Charakteryzuje się standardowym formatem (XML), pozwalającym na łatwe przetwarzanie.

Z dniem 1 października 2020 roku zaszły zmiany w strukturze uprzednio używanego pliku JPK_VAT. Do najbardziej widocznych zmian zaliczamy te związane z oznaczeniami GTU i kodami procedur na fakturach oraz zmiany dotyczące zawarcia w strukturze pliku również deklaracji podatkowej VAT-7. 

W związku z tym dostosowaliśmy działanie Fakturowni do tych wymogów prawnych.
 

Jak wygenerować plik JPK V7?

 

Możliwość wygenerowania pliku JPK VAT z deklaracją - JPK V7  w wersji 2.0 znajduje się w zakładce:
Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT)Poza standardowym dostosowaniem parametrów raportu, czyli wyborem działu firmy w raporcie, czy okresu, który ma zostać objęty przez raport, Użytkownik może wybrać wariant formularza oraz cel złożenia pliku. Pole to służy do określenia czy, na przykład, plik generujemy pierwszy raz oraz czy będziemy wykonywać korektę istniejącego pliku. Po wskazaniu  wszystkich danych klikamy na przycisk Nowy raport. 
 

Program odpowiednim oznakowaniem zakomunikuje proces wczytywania formularza raportu. 


 

Z czego składa się formularz JPK V7

 

Formularz dzieli się na 6 segmentów: 

1) Dane identyfikacyjne podatnika, w skład których wchodzą: wybór Urzędu skarbowego, określenie profilu firmy (Osoba fizyczna/ Osoba niefizyczna), NIP skopiowany z danych firmy, Imię, Nazwisko, Data urodzenia, adres e-mail, numer kontaktowy;
2) Nagłówek, tj. dane związane z opisem pliku, datą generowania raportu, celem złożenia oraz wskazaniem miesiąca i roku, za który składany jest raport;
3) Deklaracja, w której znajduje się: rozliczenie podatku należnego, rozliczenie podatku naliczonego, obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego, obliczenie wysokości kwoty zwrotu, informacje dodatkowe;
4) Ewidencja Sprzedaży VAT;
5) Ewidencja Zakupów VAT;
6) PouczeniaDANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

W segmencie "Dane identyfikacyjne Podatnika" mamy możliwość wybrania z dostępnej listy Urzędu Skarbowego, do którego chcemy złożyć deklarację. W dedykowaną rubrykę możesz zacząć wpisywać nazwę miejscowości, a system podpowie najbardziej odpowiadające zapytaniu opcje.

W tej części należy uzupełnić wymagane dane indentyfikacyjne takie jak: urząd skarbowy, imię, nazwisko i data urodzenia. DEKLARACJA

W bardzo rozbudowanej części deklaracyjnej znajdziemy wszystkie potrzebne pola do wyliczenia wraz z ich objaśnieniem. Objaśnienia dla każdego pola są widoczne po najechaniu na znak zapytania widoczny po prawej stronie wiersza.

Pola, które mogą być edytowane są oznaczone symbolem niebieskiego ołówka. Po kliknięciu w podkreśloną wartość, system pozwoli na jej edycję.Ostatnia w części deklaracyjnej sekcja Informacje dodatkowe, pozwala określić czynności wykonane przez podatnika, które są zawarte w ustawach.
EWIDENCJA SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW VAT

Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT
została wyposażona w opcje wyszukiwania poszczególnych dokumentów. 

W nagłówku każdej ewidencji widać też liczbę wierszy sprzedaży oraz sumę podatku należnego i podatku naliczonego. Dodatkowo klikając na nazwę kontrahenta lub numer faktury przechodzimy do opcji "Dane księgowe" dokumentu.

Dane księgowe dokumentu, modyfikacje i uzupełnianie rejestrów VAT dla każdej transakcji są dostępne od planu PRO.

Jeśli Twój plan konta jest niższy niż plan PRO, po najechaniu na ikonkę ołówka, kosza czy zielony przycisk 'Dodaj rejestry', system wyświetli komunikat 'Opcja ta jest dostępna od planu PRO'.POUCZENIA

Po zapoznaniu z segmentem Pouczenia i potwierdzeniu ich zostaną aktywowane przyciski "ZAPISZ I GENERUJ XML" oraz "ZAPISZ ZMIANYPo wygenerowaniu XML program przekierowuje nas na samą górę formularza, gdzie znajduje się się informacja o poprawnym wygenerowaniu pliku i gotowości do wysłania go z poziomu systemu do Ministerstwa Finansów.

Plik można również pobrać w formacie XML zgodnym ze strukturą i wysłać przez bramkę Ministerstwa Klient JPK WEB, na co wskazuje komunikat. Szczegółowy opis metod wysyłki pliku JPK_V7 (xml) znajduje się w dedykowanym wpisie: Wysyłka JPK VAT z deklaracją
 

Zakres danych

 

Plik generuje się w oparciu o funkcje dostępne w aktualnie używanym abonamencie.

Jeżeli potrzebujesz dostosować datę zaliczenia transakcji do VAT czy kategoryzować wydatki (np. obsługa kosztów prowadzenia działalności), zapoznaj się z możliwościami Księgowości Online.Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Ola
Proszę o informację czy istnieje możliwość generowania pliku JPK bez ewidencji zakupów?

2024-05-06 10:38


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
niestety nie ma takiej możliwości. Za strukture raportu odpowiada Ministerstwo Finansów. Raport zawiera część ewidencyjną sprzedaży i zakupów oraz część deklaracji. Jeśli nie mają Państwo faktur zakupowych z danego miesiąca to część ewidencji zakupów nie będzie uzupełniona.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

2024-05-06 10:50


Avatar sugester medium
Ania
Dzień dobry
Do pliku JPK nie zaczytuje mi wartości sprzedaży z paragonów, dlaczego? Czy muszę coś zmienić w ustawieniach?

2024-06-06 23:02


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
sprzedaż paragonową w JPK należy ująć zbiorczym dokumentem Miesięczny Raport Fiskalny:
https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT

Pozdrawiam,
Kacper

2024-06-07 09:15


Avatar sugester medium
Olga
Dzień dobry.
W zakładce wydatki wpisana jest faktura zakupu, która została edytowana (edycja zapisana). W jpk widnieje "stara" wartość faktury - sprzed edycji. Co robię źle?

2024-06-12 11:54


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl, podając ID konta oraz numer problematycznej faktury. Będziemy też potrzebować dostępu do konta dla pomocy technicznej. Instrukcje jak znaleźć ID oraz jak udzielić dostępu:
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Kacper

2024-06-12 13:29


Dodaj komentarz