Rozchód wewnętrzny (RW) jak i w jakim celu wystawiamy taki dokument?

Utworzono: 2016-05-25
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-26
Liczba odwiedzin posta: 8212

Fakturownia pozwala na zarządzanie magazynem i stanami produktów za pomocą dokumentów magazynowych. Jednym z dokumentów, który możesz wykorzystać przy prowadzeniu gospodarki magazynowej, jest dokument RW, czyli rozchód wewnętrzny. 
 

W jakich przypadkach możemy wykorzystać dokument RW?


Dokument RW możesz wykorzystać w momencie, gdy:

 • następuje przekazanie produktów do dalszego użytku wewnątrz firmy (np. przy zakupie i użytkowaniu produktów biurowych takich jak papier ksero, długopisy, tusz do drukarki);
 • produkty lub półprodukty zostają przekazane do dalszej produkcji;
 • produkt ulega uszkodzeniu i w efekcie zostaje przekazany do strat magazynowych (np. wyprodukowane etykiety lub opakowania, które mają posłużyć do produkcji pudełek na nośniki danych).
 

Jak wystawić dokument RW?


Aby aktualnie wystawić dokument RW należy:

 • przejść do zakładki Magazyn i z listy wybrać Dokumenty magazynowe;
 • kliknąć przycisk Nowy dokument;
.

.
 • w rubryce Rodzaj na formularzu wybrać Rozchód wewnętrzny (RW);
.


Aby prawidłowo utworzyć dokument, należy dostosować poszczególne jego parametry:
 • wybrać Magazyn, z którego ma zostać zdjęty towar;
 • w danych Dostawcy wybrać firmę, która ma przekazać produkt (jeśli w ramach konta prowadzisz kilka firm, skorzystaj z przycisku Edytuj i w pierwszej rubryce wybierz właściwą firmę);
 • ustalić walutę sprzedaży towaru.

Dane w sekcji Odbiorca nie są wymagane w przypadku tworzenia dokumentu RW. Rubryki te mogą pozostać puste. System pozwoli zapisać dokument. Kolejna część formularza to pozycje na dokumencie. W tym miejscu należy:
 • wybrać produkt, który ma znaleźć się na RW;
 • wpisać jego ilość, cenę sprzedaży system automatycznie zaczyta z karty produktu;
 • rozwijając podlinkowaną opcję Ceny zakupu możemy też wpisać na tym dokumencie aktualną cenę zakupu.
 

W przypadku tworzenia dokumentu RW na formularzu pojawi się komunikat odnośnie do cen zakupu.

Jeśli ceny zakupu nie będą wpisane, wtedy będą automatycznie uzupełnione zgodnie z ustawieniami magazynów : FIFO (sprzedawaj najdłużej oczekujące w magazynie).Po zapisaniu formularza system wyświetli utworzony dokument RW.Sprawdź również: Jak wystawić i do czego wykorzystać dokument PW przyjęcie wewnętrzne?


Powrót


Dodaj komentarz