Kody produktów na dokumentach magazynowych.

Utworzono: 2017-01-24
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-17
Liczba odwiedzin posta: 1528

W systemie dodaliśmy możliwość drukowania na dokumencie magazynowym kodów produktu na poszczególnych pozycjach.
Aby skorzystać z tej funkcji należy wejść w podgląd dokumentu magazynowego, klikając na jego numer, i z menu podręcznego wybierać opcję 
Drukuj > Drukuj z kodami produktów

Po włączeniu tej opcji dokument będzie wyglądał następująco:
UWAGA!!! Kod produktu powinien być wpisany na karcie produktu przed wygenerowaniem dokumentu magazynowego.
Jeżeli takiego kodu nie ma w momencie generowania dokumentu magazynowego, a w międzyczasie dodamy kod produktu na kartę produktu, to nie pojawi się on na dokumencie magazynowym.
W dokumentach magazynowych dodawanych przed aktualizacją produktu należy uzupełnić kody ręcznie. 


 


Powrót


Dodaj komentarz