Faktura częściowo opłacona- podgląd faktury

Utworzono: 2017-04-13
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02
Liczba odwiedzin posta: 3697

Często zdarza się, że wystawioną już fakturę Kontrahent opłaca nam w ratach, czego dowodem jest dokument KP,  którym to ewidencjonujemy wpłatę. 
Na fakturze możemy zaznaczyć wtedy, że została ona częściowo opłacona

 

W Fakturowni istnieją dwa sposoby oznaczenia częściowej opłaty:

 

1. Edycja dokumentu i wpisanie kwoty w rubryki Kwota opłacona 


Po wypełnieniu tej rubryki zmieni się status faktury i zmienią się też rubryki Do zapłaty i Kwota opłacona w podglądzie faktury. 


Faktura będzie wyglądać następująco: Zmiana wyglądu faktury dokonuje się zawsze po kliknięciu przycisku Zapisz

Uwaga!!! Jeżeli Klient otrzymał od Nas fakturę wcześniej, kiedy nie było jeszcze żadnej wpłaty, a faktura wygląda już inaczej, ponieważ ma zmienione powyższe kwoty, będziemy mieć problem z wysłaniem naszemu Klientowi duplikatu faktury, ponieważ faktura nie ma takich samych danych jak w momencie pierwszego wysłania Klientowi.  Jak wiemy duplikat faktury musi być identyczny jak pierwotna wersja faktury. 

2. Chcąc uniknąć takich nieprawidłowości należy skorzystać z drugiego sposobu oznaczania faktur z częściową opłatą, czyli oznaczenie faktury jako częściowo opłacona poprzez zmianę samego statusu faktury.W tym celu klikamy na status faktury, wybieramy opcję częściowo opłacona i w pojawiającym się okienku wypisujemy wpłaconą dotychczas kwotę. Zielony pasek statusu faktury przesunie się w prawo, ale podgląd faktury pozostanie bez zmian. 
Wszystkie zmiany statusów są zarejestrowane w rubryce Aktywności związane z dokumentem co widać na załączonym filmie. Przyjmując, że edytowaliśmy fakturę przy wysyłce do Klienta i ma ona taką samą postać jak dokument wysłany Klientowi, można bez problemów zmieniać status faktury i dopisywać sumy poszczególnych wpłat nie przejmując się, że dokument nie będzie się różnił od pierwotnej wersji.


Powrót


Dodaj komentarz