Import innych dokumentów niż faktury

Utworzono: 2016-05-12
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-16
Liczba odwiedzin posta: 5083


Chcąc zaimportować inne dokumenty niż faktury, należy w zapisanym na swoim komputerze pliku do zaimportowania (z rozszerzeniem jak poniżej*) zmienić nazwę w kolumnie typ.

Kolumna_typ.png

Przykładowo, jeśli mają to być zamówienia, a w dokumencie są zapisane jako faktura, to aby system zapisał je jako zamówienia, należy w kolumnie typ, gdzie mamy słowo faktura, zmienić je na słowo zamówienie. Takie zmiany zapisujemy i postępujemy za wskazówkami podanymi poniżej.
Zmiana_typu.png

Jeśli chcemy np zaimportować dokumenty do Fakturowni, wejdź w:

Ustawienia > Ustawienia Konta > Import > Nowy Import

*Importowane dane mogą być w plikach: typu .XLS,.XLSX (Excel), .ODS (Open Office), .TXT, .CSV, .TSV

Importowanie.png

Ważne: importowany plik z danymi musi być przygotowany według wzoru dostępnego w serwisie, co oznacza, że musi zawierać takie same nazwy kolumn i ich kolejność jak w przykładzie widocznym z prawej strony ekranu na niebieskim polu pod akapitem "Zobacz przykładowy plik importu". 

Przykład ustawienia kolumn podczas importu klientów poniżej ( z pliku CSV):

Lp,Nazwa skrócona (systemowa),Nazwa firmy,Numer NIP,Miejscowość,Kod pocztowy,Ulica,Kraj,E-mail,Strona WWW,Telefon,Tel. komórkowy,Fax,Imię,Nazwisko,Bank,Numer rachunku,Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta),Dodatkowy opis
1,Klient1,Klient1,821-222-03-11,Warszawa,00-111,Olesinska 21,Polska,email1@email.pl,www.klient1.pl,48604113322,456765123,223334455,Adam,Nowak,WBK,123-123-123-123,123,pierwszy klient
2,Klient2,Klient2,121-11-03-12,Wrocław,00-222,Mazowiecka 5,Polska,email2@email.pl,www.klient2.pl,48603534876,876987345,224445566,Jan,Kowalski,WBK,234-234-234-234,234,drugi klient
3,Klient3,Klient3,222-333-04-13,Gdynia,00-333,Dworcowa 13,Polska,email3@email.pl,www.klient3.pl,48508275995,123543768,227778899,Jacek,Jackowski,WBK,456-456-456-456,345,trzeci klient

 
Import z XLS/CSV ma limit 1000 wierszy jednocześnie, czyli 1000 pozycji na importowanych fakturach, gdyż każda pozycja to osobny wiersz. Jeżeli plik jest większy należy go podzielić i wykonać kilka importów.


Powrót


Dodaj komentarz