Wysyłka JPK VAT z deklaracją - JPK V7

Utworzono: 2022-05-26
Ostatnia aktualizacja: 2023-08-23
Liczba odwiedzin posta: 831

Po wygenerowaniu w Fakturowni raportu JPK_V7 możesz przesłać go bezpośrednio z systemu do Ministerstwa Finansów. Wysyłka pliku JPK_V7 wygenerowanego w systemie odbywa się następująco. 

Użytkownicy mają do wyboru dwa warianty: Autoryzuj Profilem Zaufanym i Autoryzuj kwotą przychodu za rok 2021*.  Bezpieczeństwo tego procesu opisane jest komunikatem w niebieskiej ramce. 

* należy podać kwotę przychodu za rok o 2 lata wcześniejszy niż rok przesyłania JPK.


 

Autoryzacja kwotą przychodu 


Wybierając tę metodę, będziesz zobowiązany wpisać kwotę przychodu za dany rok, uwzględniając części dziesiętne kwoty oddzielonej przecinkiem od reszty kwoty.

System da możliwość zapamiętania wybranych danych poprzez opcję Zapamiętaj.

Po uzupełnieniu kwoty w rubryce Kwota przychodu za rok za pomocą niebieskiego przycisku Wyślij dokonasz wysyłki pliku JPK_V7. 

W tym miejscu masz również możliwość powrotu i zmiany metody autoryzacji. Jeśli klikniesz Zmień metodę autoryzacji system powróci do strony głównej wysyłki pliku JPK, gdzie będziesz mieć możliwość zmiany sposobu autoryzacji.


 

Autoryzacja Profilem Zaufanym


Wybierając tę metodę autoryzacji przechodzimy do tworzenia pliku XML wzbogaconego o metadane, które są niezbędne do podpisu pliku poprzez profil zaufany. Program odpowiednim oznakowaniem zakomunikuje proces wczytywania formularza raportu. W kolejnym kroku opatrzonym szczegółowym opisem należy najpierw pobrać plik z metadanymi za pomocą dedykowanego przycisku.

Następnie za pomocą przycisku Podpisz plik z metodami profilem zaufanym będziemy mogli wczytać plik i podpisać go. System przeniesie Cię na stronę mObywatel, na której po wgraniu pobranego wcześniej pliku, będziesz mógł go podpisać.Po pomyślnym zalogowaniu się na Profil Zaufany i podpisaniu pliku, pobieramy go w celu wysyłki danych z systemu. 

Chcąc dodać autoryzowany plik ponownie do systemu klikamy niebieski przycisk Dalej.

Dodatkowym oznaczeniem o tym, że wykonaliśmy jak dotąd wszystkie kroki związane z zabezpieczeniem i podpisaniem pliku, będzie zmiana koloru na szary przycisków, których już użyliśmy: Pobierz plik z metadanymi oraz Podpisz plik z metadanymi profilem zaufanymZa pomocą przycisku Wybierz plik wybieramy plik z dysku do wysyłki na serwer Ministerstwa Finansów. System przetworzy przygotowany i podpisany plik o czym poinformuje nas etapowo o poprawnym wgraniu pliku i poprawnym wysłaniu go na serwery Ministerstwa Finansów.

Następnie system przetworzy proces pobierania urzędowego potwierdzenia UPO. 

Status wysłanego pliku będzie też można sprawdzić na liście JPK w zakładce Raporty > Moje JPK

Jeżeli plik nie zostanie poprawnie podpisany Profilem Zaufanym, system wykryje to podczas sprawdzania pliku po wgraniu.


 


Powrót


Dodaj komentarz