Korekta JPK_V7 (całość, deklaracja, ewidencja)

Utworzono: 2023-07-13
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-19
Liczba odwiedzin posta: 1798

Bezpośrednio z poziomu konta w Fakturowni możesz wygenerować i przesłać do Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych firmy za dany okres.

Szczegółowy opis jak wygenerować raport JPK_V7, znajdziesz w artykule JPK VAT z deklaracją

Co w przypadku, gdy zorientujesz się, że wygenerowany raport zawiera błąd w części ewidencyjnej lub deklaracyjnej? W jaki sposób poprawnie koryguje się Jednolity Plik Kontrolny? Jak z poziomu konta w Fakturowni wygenerować korektę JPK_V7? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.
 

Jak korygować błędy w Jednolitym Pliku Kontrolnym?


Jeśli w złożonym pliku JPK wystąpił błąd, dokonując korekty, musisz złożyć nowy i kompletny plik XML, który będzie zawierał poprawione dane. Nie ma możliwości, aby korekta zawierała wyłącznie korygowane pozycje. 

Jednak korekta nie musi dotyczyć obydwu części pliku (deklaracyjnej i ewidencyjnej), jeśli błąd wystąpił tylko w jednej z nich. W wysyłanej korekcie JPK należy wypełnić tylko tę część, która ma ulec zmianie lub jeśli błędne dane dotyczą całego pliku, możesz skorygować obie jego części.

Poniżej wskazujemy, jakich sytuacji dotyczy składanie wybranej części korekty.


1. korekta wyłącznie części ewidencyjnej może dotyczyć:
.

 • numeru dokumentu, który błędnie wprowadziliśmy do systemu;
 • daty wystawienia bądź daty zakupu (w ramach tego samego okresu rozliczeniowego);
 • danych identyfikacyjnych kontrahenta (np. błąd w numerze NIP lub nazwie);
 • uzupełnienie np. kodu GTU w przypadku sprzedaży.
.
2. korekta wyłącznie części deklaracyjnej dotyczy sytuacji, w których:
.
 • wykazano błędną kwotę VAT do zwrotu;
 • wykazano błędną kwotę ulgi na zakup kasy fiskalnej.
.
3. korekta części ewidencyjnej i deklaracyjnej łącznie będzie miała miejsce w przypadku:
.
 • braku uwzględnienia faktury sprzedaży w dacie wystąpienia obowiązku podatkowego;
 • odliczenia podatku VAT od faktury, od której podatnik nie miał prawa odliczenia vat;
 • wystawienia faktury korygującej sprzedaż, zmniejszającej bądź zwiększającej podstawę opodatkowania (np. zwrot towaru przez klienta, obniżenie ceny w związku z reklamacją, udzielenie rabatu itp.);
 • uzyskania faktury korygującej zakupy, zmniejszającej bądź zwiększającej podstawę opodatkowania (np. dokonaliśmy zwrotu towaru lub stwierdziliśmy, że dostawa obejmuje mniej sztuk niż wykazano na fakturze, otrzymaliśmy rabat od dostawcy itp.).
  Przykładem korekty która wpłynie na część deklaracyjną i ewidencyjną JPK, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupów, może być również sytuacja, gdy wystawiono fakturę z błędną stawką VAT, a po jakimś czasie uzyskujemy dokument z prawidłową stawką.

 

Jak utworzyć korektę JPK_V7 w systemie?


Możliwość wygenerowania korekty raportu JPK jest dostępna po przejściu do zakładki Raporty > Moje JPK.Na liście pojawią się wygenerowane do tej pory raporty JPK. Po kliknięciu przycisku + NOWY JPK V7, system przeniesie do strony, na której będziesz mógł wygenerować korektę JPK. W kolumnie cel złożenia możesz wybrać jedną z dostępnych opcji: złożenie lub korekta.

W tym przypadku system ma wygenerować korektę JPK, więc na liście kliknij korekta. W polu cel złożenia wyświetli się wybrana opcja. Wybierz również firmę, dla której chcesz wygenerować raport i miesiąc, za który chcesz złożyć korektę.

Zatwierdź utworzenie raportu, klikając przycisk NOWY RAPORTZatwierdzenie utworzenia raportu sprawi, że na stronie pojawi się komunikat dotyczący tworzonej korekty.

Pozwala on wybrać, która część raportu JPK_V7 ma podlegać korekcie. Możesz wybrać jedną z dostępnych opcji:
.
 • korekta tylko części deklaracyjnej (zmiana nie ma wpływu na dane zawarte w części ewidencyjnej, np. zmiana wysokości kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji);
 • korekta tylko części ewidencyjnej (zmiana nie ma wpływu na dane zawarte w części deklaracyjnej, np. NIP kontrahenta na dokumencie);
 • korekta części ewidencyjnej i deklaracyjnej.
.
Przycisk NOWA KOREKTA uruchamia generowanie pliku JPK i przenosi do strony, gdzie dostępna jest możliwość edycji wybranej w poprzednim kroku części raportu. 
.


W momencie, w którym zatwierdzisz utworzenie korekty, system wyświetli informację o generowaniu pliku i przeniesie Cię do strony, w której będziesz mógł skorygować dane. 


 

Korekta tylko części deklaracyjnej


Jeśli z dostępnych opcji utworzenia korekty pliku JPK wybierzesz korektę tylko części deklaracyjnej, system wyświetli możliwość skorygowania tylko tej części raportu.

W korekcie nie będzie widoczna część ewidencyjna. 

Po wprowadzeniu prawidłowych wartości w części deklaracyjnej zaznacz checkbox w sekcji Pouczenia i zatwierdź generowanie korekty klikając przycisk ZAPISZ I GENERUJ XML.


 

Korekta tylko części ewidencyjnej


Jeśli z dostępnych opcji utworzenia korekty pliku JPK wybierzesz korektę tylko części ewidencyjnej, system wyświetli możliwość skorygowania tylko tej części raportu.

W korekcie nie będzie widoczna część deklaracyjna raportu. 

Po zaczytaniu przez system właściwych dokumentów dotyczących ewidencji sprzedaży i zakupów VAT za wybrany okres zaznacz checkbox w sekcji Pouczenia i zatwierdź generowanie korekty, klikając przycisk ZAPISZ I GENERUJ XML.


 

Korekta części ewidencyjnej i deklaracyjnej


Jeżeli błędy w JPK_V7 dotyczą zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej, system w korekcie raportu wyświetli obie te części. 

Dla poprawnego zapisania i wygenerowania korekty raportu zaznacz checkbox w sekcji Pouczenia i wygeneruj raport, klikając przycisk ZAPISZ I GENERUJ XML.


 

Wysyłka korekty JPK z systemu


Korektę JPK, dokładnie tak samo, jak wygenerowany po raz pierwszy w celu złożenia raport, możesz wysłać bezpośrednio z systemu do Ministerstwa Finansów.

Po utworzeniu korekty, system wyświetli informację o poprawnym wygenerowaniu raportu i możliwości wysyłki.

Za pomocą przycisku WYŚLIJ DO MINISTERSTWA FINANSÓW przejdziesz do procedury wysyłki raportu. Szczegółowo ten proces opisaliśmy w artykule dotyczącym wysyłki JPK.

Raport możesz również pobrać, korzystając z przycisku POBIERZ XML.


 

Jak rozróżnić złożony raport JPK od przesłanej korekty?


Na liście złożonych raportów JPK, która dostępna jest po przejściu do zakładki Raporty > Moje JPK, system przy przesłanych korektach wyświetli dodatkowe oznaczenie - korekta.

Dzięki tej informacji będziesz wiedział, który raport był złożeniem JPK_V7, a który przesłaną do urzędu korektą. Sprawdź również: Jak wygenerować JPK_FA?
Sprawdź również: Jak wygenerować JPK_MAG?

 


Powrót


Dodaj komentarz