Kategorie przychodów i wydatków ( po dokumentach księgowych i produktach)

Utworzono: 2012-12-12
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-17
Liczba odwiedzin posta: 5752

W systemie mamy możliwość przypisywania do faktur przychodowych jak i kosztowych odpowiednich kategorii.

Chcąc to zrobić najpierw musimy jednak stworzyć listę potrzebnych kategorii. 
W tym celu wchodzimy w zakładkę Ustawienia> Kategorie i klikamy na przycisk Dodaj

Po dodaniu potrzebnych kategorii, będziemy mieć listę kategorii z wyszczególnioną nazwą i opisem. 
Tak przygotowane kategorie możemy dodać do wybranych faktur. 
Podczas tworzenia faktury, w rubryce Kategoria wybieramy odpowiedni wpis. 


W ten sam sposób możemy dodać kategorię na dokumentach przychodowych lub kosztowych.

Kategorię można też przydzielić dla większej liczby dokumentów z poziomu listy faktur. 
Wystarczy zaznaczyć okienka poszczególnych faktur, które maja być przypisane do danej kategorii. 
Pojawi się wtedy menu podręczne, a w nim rubryka Kategoria
Po rozwinięciu tej rubryki będzie można przydzielić wybraną kategorię do zaznaczonych faktur. 
Kategorię można też zdefiniować danymi personalnymi pracowników. np kategoria Jan Kowalski przedstawiciel handlowy i przypisując taką kategorię do przychodów, które generował pracownik łatwo sprawdzimy jaki przychód wygenerował dany przedstawiciel handlowy. 
Takie statystyki są zebrane w raportach odnoszących się do kategorii. 
 Raportowanie dokumentów i produktów po kategoriach

 

Na podstawie przyporządkowanych kategorii można generować raporty przychodów i wydatków oraz produktów znajdujących się na fakturach. 
Raporty te dostępne są w zakładce Raporty> Lista raportów w sekcji Finanse oraz w sekcji ProduktyChcąc wygenerować jeden z raportów należy wybrać go z listy, następnie dostosować parametry raportu takie jak zakres dat lub wyszukiwanie po danej dacie np. dacie sprzedaży. 
Klikając na więcej opcji będziemy mogli wybrać jeszcze takie parametry jak: typ dokumentu, status faktury, kraj nabywcy, waluta dokumentu.

Po wybraniu parametrów raportu klikamy niebieski przycisk  Generuj raportPrzykład raportu przychodów i wydatków w odniesieniu do wystawionych dokumentów
Raport przedstawia nam zebrane kategorie jakie pojawiły się na dokumentach sprzedażowych i kosztowych

Następna kolumną pokazuje ilość faktur po stronie przychodów i wydatków jakie były przypisane do wymienionych kategorii. 

Kolejne kolumny to oddzielne zliczanie przychodów i wydatków według danych kategorii. 

Ostatnia kolumna to podliczanie zysków i strat


Przykład raportu przychodów i wydatków w odniesieniu do produktów na wybranych dokumentach księgowych. W odróżnieniu od poprzedniego raportu  odnoszącego się do przychodów i wydatków raport dotyczący produktów w kolumnach ilość sprzedaży i ilość wydatków ma wyszczególnione konkretne ilości produktów sprzedane na danych fakturach z odpowiednimi kategoriami. 


UWAGA!!! produkt na fakturze przypisanej do kategorii nie będzie miał automatycznie przypisanej kategorii. 
               Może się zdarzyć, że produkt mający przypisaną inną kategorię będzie sprzedawany na fakturze, która będzie miała inna   kategorię.  Wtedy w raporcie dla kategorii produktów, produkty będą przypisane do kategorii z faktur. Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Paweł
Byłoby lepiej, gdyby kategorie do faktur, produktów i klientów były niezależne. Dałoby to możliwość zrobienia jednoczesnych wykazów sprzedaży np. w określonej grupie produktowej, w ramach konkretnego zamówienia i opiekuna klienta.

2015-12-20 13:49

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Jak mam rozumieć słowo niezależne w tym wypadku? W naszym systemie można do tej samej kategorii przydzielić zarówno fakturę, produkt, czy klienta. Można też tworzyć różne kategorie dla faktur, różne dla klientów i tak samo dla produktów.

2015-12-21 15:50

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
old2014-nava@nava.com.pl
Jak dodać do wydruku faktury kategorię?

2017-05-14 19:20

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, nie ma takiej możliwości kategoria jest to tylko tag systemowy nie można go wydrukować na fakturze.

2017-05-15 07:30

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
przemkab
Korzystając z rozwiązania przez ponad pół roku, widzę, że brakuje opcji podawania kategorii na poziomie pozycji (obsługiwane jest tylko wywodzenie z danych podstawowych produktu). Jednocześnie przypisanie na poziomie całej faktury jest nie wystarczające (zbyt ogólne).

2017-08-04 14:36

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, kategoryzowanie na poziomie produktu ( pozycji) mamy w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Tagi-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach-.
Z tym że kategoria nie jest wyświetlana na dokumencie.

2017-08-04 14:57

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
AK
Czy jest mozliwość wydrukowania kategorii w raporcie zestawienia wydatków VAT?
Nie znalazłem takiej opcji i przy wydruku "Wykaz wydatków" lub "Ewidencja zakupów VAT" dla biura rachunkowego muszę opisywać poszczególne pozycje ręcznie, np. paliwo, materiały biurowe, towar na magazyn, itd. mimo iż w systemie są już one opisane włąśnie kategorią.

2017-11-13 16:22

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
AK
Czy jest mozliwość wydrukowania kategorii w raporcie "Wykaz wydatków lub Ewidencja zakupów VAT?
Nie znalazłem takiej opcji i przy wydruku "Wykaz wydatków" lub "Ewidencja zakupów VAT" dla biura rachunkowego muszę opisywać poszczególne pozycje ręcznie, np. paliwo, materiały biurowe, towar na magazyn, itd. mimo iż w systemie są już one opisane właśnie kategorią.

2017-11-13 16:24

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, w raportach filtrowanie po kategoriach dostępne jest tylko w zakładce wykresy.
Dodatkowo Użytkownicy mający dostęp do raportu "Ewidencja zakupów VAT", czyli przy włączonej funkcji Księgowość online: http://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online mają dostęp do ustalenia "Rodzaju wydatku" podczas wprowadzania kosztu. W tym momencie rodzaj wydatku pełni funkcję określonej kategorii.
Pozdrawiam, Piotr

2017-11-13 17:52

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz