Własne role - dostęp do kategorii

Utworzono: 2023-11-07
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-07
Liczba odwiedzin posta: 297

Dodając do konta innych użytkowników, możesz skorzystać z przypisania im ról systemowych lub stworzyć własne. Dodanie własnej roli i przypisanie jej do wybranego adresu e-mail pozwala zadecydować, do jakich opcji w ramach konta użytkownik ma mieć dostęp. Z tego artykułu dowiesz się jak udzielić dostępu do kategorii oraz jakie możliwości daje dostęp do tego uprawnienia. 


Własne role - dostęp do kategorii


Aby w ramach uprawnień dać dostęp do kategorii:
.
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role


  2. w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę


  3. uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
  4. w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
  5. aby nadać możliwość zarządzania kategoriami zaznacz checkbox przy opcji Kategorie


  6. zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail. 

Osoba posiadająca dostęp do zakładki kategorie będzie miała możliwość podglądu istniejących kategorii a także tworzenia nowych, ich edycji i usuwania.Sprawdź również: 


Powrót


Dodaj komentarz