Kategoria - czym jest i jak z niej korzystać?

Utworzono: 2023-01-20
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-07
Liczba odwiedzin posta: 48

W ramach ustawień systemu Fakturownia możesz skorzystać z opcji dodawania kategorii. Kategorie przypisywać możesz do dodanych przez siebie klientów, produktów, ale również przychodów i wydatków.

Dodanie kategorii pozwoli Ci, podzielić dane w systemie według ustalonych kryteriów. Może to okazać się pomocne, gdy z całej listy swoich klientów, będziesz chciał np. wyszukać osoby tylko z danego kraju. Albo w przypadku produktów podzielić je na te dostępne tylko stacjonarnie i tylko online. Kategoryzowanie danych w systemie, pomoże Ci w przyszłości zawężać informacje według ustalonych przez Ciebie filtrów. Pozwoli to również generować raporty i wykresy w rozbiciu na kategorie.

Opcja dodawania kategorii jest dostępna dla każdego planu abonamentowego dostępnego w Fakturowni.

Jak dodać kategorie?


Kategorie można dodać z poziomu ustawień konta, wybierając Ustawienia > KategoriePojawi się okno, w którym można dodać kategorie przy pomocy przycisku Dodaj. Jeśli wcześniej dodałeś już kategorie, zobaczysz tutaj listę wszystkich utworzonych wcześniej kategorii.Po kliknięciu przycisku Dodaj, zobaczysz formularz dodania kategorii. Nadaj jej nazwę w rubryce Nazwa. Opcjonalnie możesz dodać jej opis, który będzie stanowił uzupełnienie nazwy głównej. Nie będzie natomiast widoczny na żadnym dokumencie. Kategorie będą wyświetlały się jako lista. Z tego miejsca dodane Kategorie można również edytować lub usunąć korzystając z zębatki po prawej stronie. Po jej kliknięciu pojawią się opcje Zobacz, Edytuj i Kasuj.UWAGA: Kategoria faktury jest ważniejsza! Oznacza to, że tylko jeśli do danej faktury NIE JEST przypisana kategoria, wtedy brane pod uwagę będą kategorie z produktów znajdujących się na tej fakturze.


W osobnych artykułach opisujemy szczegółowo jak przypisać kategorie do klientów, produktów, przychodów i wydatków:


Powrót


Dodaj komentarz