Kategoria - czym jest i jak z niej korzystać?

Utworzono: 2023-01-20
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-24
Liczba odwiedzin posta: 825

W ramach ustawień systemu Fakturownia możesz skorzystać z opcji dodawania kategorii. Kategorie przypisywać możesz do dodanych przez siebie klientów, produktów, ale również przychodów i wydatków.

Dodanie kategorii pozwoli Ci, podzielić dane w systemie według ustalonych kryteriów. Może to okazać się pomocne, gdy z całej listy swoich klientów, będziesz chciał np. wyszukać osoby tylko z danego kraju. Albo w przypadku produktów podzielić je na te dostępne tylko stacjonarnie i tylko online. Kategoryzowanie danych w systemie, pomoże Ci w przyszłości zawężać informacje według ustalonych przez Ciebie filtrów. Pozwoli to również generować raporty i wykresy w rozbiciu na kategorie.

Opcja dodawania kategorii jest dostępna dla każdego planu abonamentowego dostępnego w Fakturowni.

Jak dodać kategorie?


Kategorie można dodać z poziomu ustawień konta, wybierając Ustawienia > KategoriePojawi się okno, w którym można dodać kategorie przy pomocy przycisku Dodaj. Jeśli wcześniej dodałeś już kategorie, zobaczysz tutaj listę wszystkich utworzonych wcześniej kategorii.Po kliknięciu przycisku Dodaj, zobaczysz formularz dodania kategorii. Nadaj jej nazwę w rubryce Nazwa. Opcjonalnie możesz dodać jej opis, który będzie stanowił uzupełnienie nazwy głównej. Nie będzie natomiast widoczny na żadnym dokumencie. Kategorie będą wyświetlały się jako lista. Z tego miejsca dodane Kategorie można również edytować lub usunąć korzystając z zębatki po prawej stronie. Po jej kliknięciu pojawią się opcje Zobacz, Edytuj i Kasuj.UWAGA: Kategoria faktury jest ważniejsza! Oznacza to, że tylko jeśli do danej faktury NIE JEST przypisana kategoria, wtedy brane pod uwagę będą kategorie z produktów znajdujących się na tej fakturze.
 

Filtrowanie faktur po kategorii


W systemie dostępna jest opcja filtrowania dokumentów według przypisanej do nich kategorii. Aby wyfiltrować dokumenty za pomocą tej opcji, przejdź na listę dokumentów poprzez zakładkę Przychody > Wszystkie lub wybierz konkretny typ dokumentu. Opcja ta dostępna jest również po stronie wydatków.  

W panelu filtrującym, który znajduje się po lewej stronie, dostępna jest rubryka Kategoria. Po kliknięciu pola, system wylistuje wszystkie kategorie dodane w ramach konta. 

Możesz wybrać niezbędne kategorie, klikając ich nazwę. Jeśli chcesz wybrać więcej niż jedną kategorię, każdorazowo musisz kliknąć pole kategoria i wyświetlić listę jeszcze raz. 

Po kliknięciu w to pole możesz również wyszukać kategorię, wpisując jej nazwę. System w takim przypadku podpowie najbardziej pasujące opcje, których wybór zatwierdzisz, klikając nazwę kategorii. 

Po wybraniu kategorii zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem Szukaj. System wyświetli dokumenty, które mają przypisane wybrane kategorie. Opcja filtrowania dostępna jest również dla bazy klientów i produktów. Po przejściu do zakładki Klienci lub Produkty, system pozwala również na filtrowanie po kategorii. W osobnych artykułach opisujemy szczegółowo jak przypisać kategorie do klientów, produktów, przychodów i wydatków: .
Sprawdź również: Jak znaleźć starsze / historyczne faktury na koncie?


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Krzysztof Marciniak
Czy jest możliwość automatycznego przypisywania kategorii do dokumentu sprzedaży po Kliencie?
NP: jeżeli wystawiam fakturę na klienta X to automatycznie przypisze do dokumentu kategorię Gmina 1

2023-04-20 20:17


milenasz
milenasz
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

jeśli kategoria jest przypisana do klienta w karcie klienta, to nie ma to wpływu na przypisanie kategorii do wystawianej faktury.

Nawet jeśli w karcie klienta w rubryce 'Kategoria' dodane zostanie Gmina 1, to podczas wystawiania faktury z danymi tego Kontrahenta, rubryka 'Kategoria' widoczna obok rubryki 'Data sprzedaży' pozostaje pusta. Dla wystawianego dokumentu należy kategorię przypisać oddzielnie.

Przypisanie kategorii do klienta, bezpośrednio w karcie klienta, pozwala generować raporty dotyczące Klientów, czyli raport Klienci lub Bilans Klientów używając jako filtra kategorii właśnie. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z raportów dotyczących faktur, tylko przypisanie kategorii do dokumentu, pozwoli znaleźć w systemie dokumenty utworzone dla tej kategorii.

Pozdrawiam
Milena

2023-04-21 10:52


Dodaj komentarz