Faktury wewnątrzwspólnotowe - czym są i jak je wystawić?

Utworzono: 2013-11-19
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-10
Liczba odwiedzin posta: 10566

Faktura wewnątrzwspólnotowa odnosi się do transakcji handlowej polegającej na dostawie towarów miedzy dwoma Kontrahentami będącymi czynnymi podatnikami VAT UE z dwóch różnych krajów Unii Europejskiej. W Fakturowni możliwe jest wystawianie dokumentu Faktury wewnątrzwspólnotowe. 

Aby skorzystać z tej możliwości, należy ją wcześniej aktywować. W tym celu wybieramy Ustawienia  Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać, w tym miejscu trzeba zaznaczyć Faktury wewnątrzwspólnotowe, a następnie wcisnąć przycisk Zapisz

screen obrazujący typy dokumentów do wystawienia

Po zapisaniu można już wystawiać dokumenty tego typu. Wystarczy wybrać Przychody > WTD a następnie Dodaj.
Podczas wystawiania dokumentu i wybierania produktu na fakturę, od razu będziemy mieli dostosowaną stawkę podatku, czyli 0%

Stawka 0% może być zastosowana pod warunkiem, że:
1) Podatnik dokonał dostawy na rzecz Nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany w swoim kraju, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (ważny NIP UE).
2) Podatnik przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej posiada w swojej dokumentacji dowody, że towar został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony na terytorium kraju nabywcy.
3) Podatnik wykazujący wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT UE.

Jak wynika z ustawy o VAT, w przypadku WDT obowiązek podatkowy nastaje w momencie wystawienia faktury przez podatnika, ale nie poźniej niż do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Wyjątkiem jest wykonywanie WDT w sposób ciągły, przez dłużej niż miesiąc, wtedy taki obowiązek podatkowy mija pod koniec miesiąca, od czasu zakończenia tych dostaw. 

Polski podatnik, który dokonuje dostaw towaru w ramach WDT musi mieć i podawać własny numer VAT-UE (numer NIP z prefiksem PL) oraz numer, dzięki któremu nabywca towaru/usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod używamy na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla danego państwa członkowskiego.
 Powrót


Dodaj komentarz