'

Jak wystawić fakturę w ramach Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów ?

Utworzono: 2013-11-19
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-20
Liczba odwiedzin posta: 5754

Faktura wewnątrzwspólnotowa odnosi się do transakcji handlowej polegającej na dostawie towarów miedzy dwoma Kontrahentami będącymi czynnymi podatnikami VAT UE z dwóch różnych krajów Unii Europejskiej. 
Oczywiście muszą być spełnione wszystkie warunki prawne co do wystawienia takiego dokumentu. 

Aby mieć możliwość wystawiania WDT w systemie, należy najpierw wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać i zaznaczyć okno Faktury wewnątrzwspólnotowe


Następnie wybieramy zakładkę Przychody/Faktury > WDT.   Podczas wystawiania dokumentu i wybierania produktu na fakturę, od razu będziemy mieli dostosowaną stawkę podatku, czyli 0%


Stawka 0% może być zastosowana pod warunkiem, że:
1) Podatnik dokonał dostawy na rzecz Nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany w swoim kraju, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (ważny NIP UE).
2) Podatnik przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej posiada w swojej dokumentacji dowody, że towar został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony na terytorium kraju nabywcy.
3) Podatnik wykazujący wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT UE.

W deklaracji VAT- 7 faktura będzie wykazana w pozycji nr siedem "wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów", co obrazuje zrzut ekranu. Widzimy, że kwota netto została ujęta w kolumnie podstawa opodatkowania, natomiast zgodnie charakterem faktury WDT podatek należny nie jest wykazywany po stronie Sprzedawcy. 
 Powrót


Dodaj komentarz