Jak wystawić fakturę Kontrahentowi nieposiadającemu NIP-u

Utworzono: 2016-10-26
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-18
Liczba odwiedzin posta: 1117

Często zdarza się, że podczas prowadzenia naszej firmy wystawiamy fakturę na osobę fizyczną.

Jak ją wystawić, jeżeli osoba ta nie posiada numeru NIP

1. Jedną z możliwości jest niewpisywanie danych w polu przeznaczonym na numer NIP. Dane Nabywcy na fakturze po zapisie będą wyglądały następująco.
2. Kolejnym sposobem jest podanie innego numeru identyfikacyjnego wskazanego przez klienta np. numerem PESEL

Podamy teraz instrukcję, jak skonfigurować Fakturownię, żeby można było wystawić fakturę "na PESEL". 

  • Na początku musimy dodać nazewnictwo takiego numeru identyfikacyjnego w słownikach programu. Instrukcja podana jest tutaj
  • Ważna sprawą jest też usunięcie ograniczenia sprawdzania poprawności numerów NIP dla polskich firm. W innym wypadku program będzie wprowadzony PESEL sprawdzał jako NIP Kontrahenta. Instrukcja znajduje się tutaj
  • Po wykonaniu powyższych czynności możemy przystąpić do wystawienia faktury. Wchodzimy w zakładkę Przychody/Faktury> Nowa faktura i w momencie określania Kontrahenta w polu Nabywca wybieramy oznaczenie PESEL i wpisujemy odpowiedni numer. 


Po uzupełnieniu całej faktury i zapisaniu jej będziemy mieli prawidłowo wystawiony dokument na osobę fizyczną niezawierający numeru NIPUWAGA! Wpisywanie numeru PESEL na fakturach wystawianych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe. Nie ma przepisu nakazującego, aby faktury wystawiane takim osobom zawierały numer PESEL.


Powrót


Dodaj komentarz