Rozliczenia ZUS - naliczanie / dodawanie / tworzenie nowej składki ZUS

Utworzono: 2017-06-22
Ostatnia aktualizacja: 2024-04-19
Liczba odwiedzin posta: 6101

System posiada funkcjonalność naliczania składek ZUS, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W zależności od parametrów wprowadzonych w ustawieniach, o których przeczytasz w tym artykule oraz dochodu firmy, system ustala podstawę i nalicza wysokość składek ZUS:
.

  • Emerytalnej;
  • Rentowej;
  • Wypadkowej;
  • Chorobowej;
  • Zdrowotnej;
  • Fundusz Pracy.

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis tej funkcji systemu.
 

Tworzenie nowej składki


Utworzenie nowej składki ZUS jest możliwe dla miesiąca, w którym dokonano już wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczkę wyliczysz po przejściu do zakładki Księgowość > PIT na swoim koncie.

Chcąc utworzyć nową składkę ZUS przejdź do zakładki Księgowość > Składki ZUS. System wyświetli listę utworzonych dotychczas składek. 

Aby wygenerować nową składkę kliknij niebieski przycisk + NOWA SKŁADKA.Otworzy się okno ze szczegółowym wyliczeniem podstaw i wartości składek ZUS. Korzystając z przycisków Wykres i Tabela możesz zmienić sposób wyświetlania szczegółowych informacji o Twoich składkach.

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis dostępnych w tym miejscu funkcjonalności. 

→ Dochód za [poprzedni miesiąc] wyliczony w systemie stanowi  podstawę naliczenia składki zdrowotnej i liczony jest według wzoru: dochód = suma przychodów - suma kosztów - suma wykazanych dochodów w ZUS za poprzednie miesiące. Obejmuje wyłącznie dokumenty wprowadzone do systemu do momentu wygenerowania zaliczki na PIT za dany okres. Jeśli zdarzy Ci się znaleźć dokument po czasie i wprowadzić go do systemu z datą okresu zamkniętego, system uwzględni go w najbliższym rozliczeniu PIT/ZUS.

→ Dochód za [poprzedni miesiąc] - jeżeli podasz wartość w tym miejscu, to system naliczy składkę zdrowotną od wartości zadeklarowanej przez Ciebie. Funkcja może być przydatna w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami podstawa opodatkowania różni się od podstawy naliczenia składki zdrowotnej ZUS - na przykład w sytuacji zbycia przedmiotu stanowiącego majątek trwały przedsiębiorstwa, lub w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
​​​
Skorzystaj z tej funkcji także wtedy, gdy jesteś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i chciałbyś przez cały rok opłacać składkę zdrowotną w oparciu o dochód roku poprzedniego.

→ Odliczenia składek ZUS - jeżeli wybrałeś opcję rozliczania ZUS w zaliczce na podatek dochodowy, w tym miejscu wyświetli się wartość odliczeń, które zgodnie z przepisami pomniejszają dochód stanowiący podstawę naliczenia składki zdrowotnej, tj. opłacone a dotychczas nie odliczone składki społeczne. Jeżeli w danym okresie masz za niski dochód, aby zastosować odliczenie, zostanie ono automatycznie uwzględnione w okresach kolejnych.

→ Własna podstawa składek społecznych - większość przedsiębiorców opłaca składki od minimalnych podstaw wskazanych przez ZUS. Tak też automatycznie nalicza składki nasz system. Warto wiedzieć, że można opłacać składki od podstaw wyższych, wówczas wyższe będą świadczenia związane z tymi składkami, jeśli potrzebowalibyśmy z nich skorzystać. Aby wskazać inną podstawę naliczania składek społecznych i Funduszu Pracy, skorzystaj z tej funkcji.

Jeśli opcja własna podstawa składek społecznych jest wyłączona system naliczka składki według minimalnej podstawy. Jeśli opcja własna podstawa składek społecznych jest włączona system naliczka składki od podstawy wskazanej przez Ciebie. → Przekroczony limit podstawy - system sumuje podstawy Twoich składek ZUS w ciągu roku i w momencie ich przekroczenia wyświetli stosowny komunikat o przekroczeniu rocznego limitu. Pamiętaj, że to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek pilnowania i poinformowania ZUS o przekroczeniu limitu, zwłaszcza,  gdy podlegasz ubezpieczeniom z różnych źródeł. W takiej sytuacji może zdarzyć się, że przekroczysz limit wcześniej. Więcej o przekroczonym limicie przeczytasz w artykule → Przekroczenie limitu podstawy składek społecznych ZUS

Skorzystaj wówczas z opcji suwaka i włącz funkcję w systemie. W kolejnym miesiącu system włączy dla Ciebie tę funkcję automatycznie. 

Jeśli opcja przekroczony limit podstawy jest wyłączona system nalicza wszystkie składki społeczne.Jeśli opcja przekroczony limit podstawy jest włączona system nie nalicza składek emerytalnej i rentowej. System pilnuje także limitu miesięcznego składki chorobowej. Przy zadeklarowanej podstawie składek społecznych przekraczającej limit, składka chorobowa naliczona będzie od maksymalnej podstawy, która w 2024 r. wynosi 19.560 zł..

Pozostałe składki - wypadkowa oraz na Fundusz Pracy - nie podlegają limitowaniu i będą naliczone od zadeklarowanej przez Ciebie podstawy składek społecznych.Do zatwierdzenia i zapisania wyliczeń w obszarze składek ZUS służy niebieski przycisk w lewym dolnym rogu ZAPISZ. Status składki zmienia się z Nowa na Utworzona, a sama składka jest blokowana na dalszą edycję.

Możesz w tym miejscu potwierdzić opłacenie składki ZUS, korzystając z funkcji ROZLICZ.W oknie, które pojawi się na ekranie, wpisz faktyczną kwotę wpłaconą do ZUS oraz datę dokonania płatności. Tylko opłacone składki podlegają odliczeniu od dochodu w PIT i zaliczkach na ZUS.W przypadku opłacenia całej składki za dany miesiąc, status składki zmieni się na OPŁACONA.Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Paweł
A podatek liniowy - PIT-5L ????
Szukam i nie mogę znaleźć.

2019-06-30 07:57


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dawny raport PIT-5 znajduje się w zakładce Raporty> Lista raportów> Księgowość online. Jednak zawiera on tylko rozliczenia dla podatku liczonego w sposób narastający.
Raport nie zawiera opcji naliczenia podatku liniowego.
Sekcja raportów Księgowość online dostępna jest od pakietu abonamentowego Pro.

Pozdrawiam,
Piotr

2019-07-01 08:40


Avatar sugester medium
Bekuś
Witam

Dlaczego w tym raporcie w pozycji 17 jest uwzględniana kwota brutto kosztów uzyskania przychodu? Przecież powinna być netto. To ogromny błąd skutkujący opłacaniem za małej zaliczki na podatek dochodowy?

2020-02-24 14:26


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
dziękuję za zgłoszenie.
Przekazuje informacje o działaniu raportu do programisty w celu wyjaśnienia. W momencie gdy otrzymam odpowiedź przekażę ją Panu. 
Pozdrawiam,
Piotr

2020-02-26 16:16


Avatar sugester medium
koncept.instalacje@gmail.com
Witam
Czy i ewentualnie kiedy wprowadzicie podatek liniowy?

2020-04-14 17:55


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
opcję obliczenia podatku dochodowego liniowego zamierzamy wprowadzić. Niemniej jednak najbardziej przybliżona data to, być może opcja pojawi się do testów w 3 kwartale tego roku.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-04-15 08:14


Avatar sugester medium
ajka
Dzień dobry,
czy wiadomo coś już na temat możliwości obliczenia podatku dochodowego liniowego?

2020-10-19 20:23


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w systemie w tym zakresie rozpoczniemy pracę jak tylko wprowadzimy wszelkie udogodnienia związane ze zmianami w JPK oraz migracją kodów GTU oraz kodów procedur dla dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-10-20 09:12


Avatar sugester medium
anonim
Panie Piotrze,
Lata mijaja a podatku liniowego jak nie bylo tak nie ma. Kiedy fakturownia zamierza go w koncu wprowadzic ?

2021-02-24 10:07


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dziękuję za kontakt oraz za uwagę.
Bardzo nam przykro, że termin rozpoczęcia prac się przedłuża.
Zgodnie z poprzednią informacją pracę w zakresie dodania rozliczeń podatku liniowego oraz ryczałtu rozpoczniemy pracę jak tylko wprowadzimy wszelkie udogodnienia związane ze zmianami w JPK (wysyłka JPK z systemu) oraz usprawnieniami związanymi z kodami GTU oraz kodami procedur dla dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-02-24 10:28


Avatar sugester medium
WCH
Obecnie ze względu na zwiększony limit ryczałtu od przychodów ew. wiele firm przejdzie z KPiR na ten sposób rozliczania sie z fiskusem.
Czy zamierzacie wprowadzić pomoc w tym zakresie (np. rejestr faktur z różnymi stawkami ryczałtu i wyliczeniem kwoty podatku?

2021-02-26 15:09


Dodaj komentarz