Skonto - uwzględnienie rabatu za terminową płatność .

Utworzono: 2017-06-28
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-05
Liczba odwiedzin posta: 2447

Skonto stanowi obniżenie procentowe lub kwotowe wartości transakcji za terminową lub natychmiastową wpłatę. Skonto może też dotyczyć rabatu za zapłatę gotówkową za towar objęty sprzedażą kredytową lub ratalną.
Określenie zasad, na jakich przysługuje skonto, następuje w momencie zakupu, jednak nabycie prawa do skonta następuje później, w momencie wystąpienia zdarzeń wymienionych powyżej. 
 

Sposób uwzględnienia skonta na fakturze zależy  od momentu jego udzielenia, a mianowicie:

  • skonto spełni rolę rabatu jeżeli zostanie uwzględnione w cenie jednostkowej towaru, gdy Nabywca dokonuje zapłaty w momencie zakupu towaru lub usługi. Zdarzenie musi mieć miejsce przed wystawieniem faktury, a wartości towarów (usług) na fakturze będą wykazane po uwzględnieniu w nich skonta.
    Instrukcja jak dodać rabat na fakturze znajduje się tutaj

  • gdy w momencie wystawiania faktury nie mamy wiedzy, czy warunki do udzielenia skonta zostaną spełnione, wówczas informację o kwocie skonta należy podać na fakturze np. pod częścią merytoryczną lub w odrębnej kolumnie faktury.
W Fakturowni, podczas wystawiania faktury, możemy użyć opcji Linia tekstowa, która dodaje tekst oddzielający pozycje. Opcja znajduje się pod przyciskiem + Dodaj. W rubryce, która nam się pojawi pod pozycją faktury wypisujemy na jakiej podstawie naliczamy skonto na tej fakturze, następnie wpisujemy np. liczbę procent i wartość kwotową udzielanego upustu.Po zapisaniu faktura może wyglądać następująco. 

 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
bart
Nie da się po prostu zmienić nazwy z Rabat na Skonto ? Wtedy automatycznie zdejmowałoby mi odpowiedni % od kwoty.

2018-09-30 00:31

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
nie ma takiej możliwości w systemie, żeby zmienić nazewnictwo rabatu.
Nawet jeśli byłaby taka ewentualność, to skonto nie może wpływać na całkowitą wartość faktury tak jak rabat, który pomniejsza kwotę.
Skonto po prostu dopisuje się jako rabat kwotowy czy procentowy i dopisuje oddzielnie od Wartości całej faktury.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-10-01 11:57

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz