Integracja danych z Fakturowni za pomocą webhooków

Utworzono: 2015-07-15
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-19
Liczba odwiedzin posta: 6810

Webhooki to - obok interfejsu programistycznego API - mechanizm pozwalający na komunikację pomiędzy serwerami. Przeznaczony jest głównie dla deweloperów i zaawansowanych Użytkowników. Webhooki można skonfigurować w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja.

Zastosowanie webhooków zmniejsza obciążenie serwera aplikacji, ponieważ potrzebne informacje są automatycznie wysyłane w chwili, kiedy wystąpi określone zdarzenie, więc nie trzeba odpytywać intefejsu API, czy zaszły jakiekolwiek zmiany. Powiadomienia o zdarzeniach są otrzymywane dokładnie w momencie ich zaistnienia, bez konieczności zbyt częstego odpytywania aplikacji.

Webhook posiada:

 • typ, który określa, kiedy webhook ma zostać wysłany (po stworzeniu/zaktualizowaniu/usunięciu klienta)

 • URL, czyli adres URL, pod który wysyłany jest webhook

 • API token, czyli token uwierzytelniający, który użytkownik może dodać do webhooka i który będzie widoczny pod kluczem 'api_token'

Webhook to POST wysyłany na wskazany URL. Struktura musi odpowiadać danym, które mają być przekazywane.

Aby komunikować zmiany w zakresie klientów prześlij odpowiedni POST, np: 

{
client_id: <unikalne ID reprezentujące klienta w bazie Fakturowni>,
client: { <słownik reprezentujący klienta w Fakturowni> },
app_name: 'fakturownia',
api_token: <api_token wpisany w webhooku przez uzytkownika>,
locale: I18n.locale (np. 'pl')
}

 

Faktury


Przykładowy request wysyłany przy utworzeniu faktury:

{
 "id": 111,
 "deal": {
  "name": "Chleb",
  "description": "razowy",
  "price": "12.3",
  "paid": false,
  "url": "https://test.fakturownia.net/f/06-2022/123,
  "date": "2022-07-26",
  "invoice_no": "61/2022",
  "kind": "vat",
  "status": "issued",
  "currency": "PLN",
  "external_ids": {
   "fakturownia": 111
  },
  "client": {
   "name": "Edward",
   "tax_no": "",
   "first_name": "",
   "last_name": "",
   "bank_account": "",
   "bank_account_id": null,
   "register_number": "",
   "skip_webhooks": true,
   "external_ids": {
    "fakturownia": 111
   }
  },
  "skip_webhooks": true
 },
 "app_name": "fakturownia",
 "api_token": "",
 "locale": "pl"
}

 

Klienci 

Przykładowy request wysyłany przy utworzeniu klienta:


{
 "client": {
  "id": 111,
  "name": "Edward",
  "tax_no": "",
  "post_code": "",
  "city": "",
  "street": "",
  "first_name": "",
  "country": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "www": "",
  "fax": "",
  "street_no": null,
  "kind": "buyer",
  "bank": "",
  "bank_account": "",
  "bank_account_id": null,
  "shortcut": "Edek",
  "note": "",
  "last_name": "",
  "deleted": false,
  "discount": null,
  "payment_to_kind": "",
  "use_delivery_address": false,
  "delivery_address": "",
  "company": true,
  "mobile_phone": "",
  "register_number": "",
  "external_id": "",
  "external_ids": {
   "fakturownia": 111
  },
  "buyer": {},
  "skip_webhooks": true
 },
 "app_name": "fakturownia",
 "api_token": "",
 "locale": "pl"
}

Produkty


Przykładowy request wysyłany przy utworzeniu produktu:
{
 "product": {
  "id": 111,
  "name": "Chleb",
  "code": "",
  "price_net": "10.0",
  "tax": "5",
  "price_gross": "10.5",
  "currency": "PLN",
  "description": "",
  "stock_level": "0.0",
  "disabled": false,
  "external_ids": {
   "fakturownia": 111
  },
  "category_name": null,
  "skip_webhooks": true
 },
 "app_name": "fakturownia",
 "api_token": "",
 "locale": "pl"
}


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
wmajchrzak
Dzień dobry.

Czy po wywołaniu Requestu fakturownia oczekuje jakiejś konkretnej odpowiedzi np. Header 200 OK? Zastanawiam się co w przypadku gdy na naszym serwerze pojawi się np. błąd lub zabraknie komunikacji. Czy fakturownia będzie ponawiać ten request do czasu aż dostanie prawidłową odpowiedź?

2019-06-28 09:36


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękuję za zgłoszenie.
Skieruje Pana zapytanie do programistów. Jak tylko otrzymam odpowiedź przekażę ją niezwłocznie.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-08-21 16:57


Avatar sugester medium
anonim
czy oznacanie fv jako opłacona, powoduje wysłanie webhook?

2022-08-03 17:22


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 
jak tylko otrzymam informacje od programistów, przekażę ją Państwu. 

2022-08-04 11:06


Avatar sugester medium
anonim
czy można dodac kwotę netto tam?

2022-09-30 14:07


Avatar sugester medium
Bartłomiej Paczek
Dzień dobry,
odnośnie Pana ostatniej odpowiedzi. Gdzie można dodać kod pozwalający na dodanie nowych pól, jako przesyłanych w trakcie wywołania webhooka?

2023-10-18 22:58


Dodaj komentarz