Własne role - dostęp do opcji webhooki

Utworzono: 2023-11-29
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29
Liczba odwiedzin posta: 593

Systemowe role dla użytkowników mają z góry określony zakres opcji, do których dają dostęp. Dzięki możliwości tworzenia własnej roli możesz zadecydować, do jakich opcji oraz danych na koncie ma dostęp wybrany user. Z tego wpisu dowiesz się, jak przypisać użytkownikowi dostęp do webhooków czego konkretnie dotyczy to uprawnienie. 


Własne role - dostęp do opcji webhooki


Aby w ramach uprawnień dać dostęp opcji webhooki:
.
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role


  2. w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę


  3. uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
  4. w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
  5. aby nadać dostęp do webhooków zaznacz checkbox przy opcji Webhooki


  6. zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail. 

Osoba, która otrzyma dostęp do opcji webhooki, uzyska dostęp do webhookow przez API. Wgląd do webhooków w ustawieniach konta jest możliwy tylko dla użytkowników z rolą Administrator.


Sprawdź również: 


Powrót


Dodaj komentarz