Jak wygląda przeniesienie bazy klientów między kontami na Fakturowni

Utworzono: 2014-05-22
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 4102

Często zdarza się tak, że Użytkownicy Fakturowni posiadają kilka kont w Naszym serwisie z różnymi bazami klientów na każdym z dostępnych subkont. Takie bazy klientów w prosty sposób można migrować między kontami. Taka ścieżka migracji wygląda następująco:

 

1. Będąc zalogowanym na koncie, wchodzimy w zakładkę Klienci.

Wyświetli nam się lista Klientów na danym koncie.

2. W prawym górnym rogu klikamy przycisk ze strzałkami w okręgach skierowanymi w dół, rozwijając listę, wybieramy Eksport do xls

sc 1

Uwaga!!! do eksportu bazy Klientów dodaliśmy kolumny: adres korespondencyjny oraz to czy Klient to Firma czy Osoba prywatna. 
W tej drugiej kolumnie obowiązuje zapis zero jedynkowy. 

excel dane klient%C3%B3w


3. Kiedy raport zostanie wygenerowany, korzystamy z przycisku Pobierz, następnie zapisujemy plik w formacie xls tego typu „imię-nazwisko-clients-1234567890.xls” w dowolnym folderze.

4. Przechodzimy na subkonto do którego,chcemy skopiować dane.

5. Następnie wchodzimy w zakładkę Ustawienia> Import i korzystamy z opcji Import klientów wybierając plik w formacie xls, uprzednio zapisany na dysku. Jest to krok 1 Importu.

6. Klikamy przycisk dalej i czekamy, aż program pobierze dane z pliku importu.

7. Korzystając z opcji Przejrzyj dane i importuj przechodzimy do 2 kroku importu. Pojawi nam się okno zawierające dane klientów w kolumnach odpowiednimi rubrykami. Należy pamiętać, żeby odpowiednie dane były przydzielone do odpowiednich kolumn. Z reguły trzeba zmieniać to ręcznie. Odznaczamy też pierwszy wiersz który zawiera jedynie nazwy kolumn.

sc2

8. Korzystamy z przycisku „Importuj dane”. Program zapobiegawczo „zapyta się” Czy na pewno?. Klikamy Ok.

Dane zostały poprawnie importowane, aby się o tym przekonać możemy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Klienci i sprawdzić dane importowanych Klientów.

 Powrót


Dodaj komentarz