'

Funkcja OCR - zaczytywanie skanów dokumentów kosztowych do zakładki Wydatki

Utworzono: 2020-05-14
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-15
Liczba odwiedzin posta: 219

Uwaga Funkcja OCR jest w fazie BETA, co znaczy, że nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś przetestować moduł OCR (pierwsze 5 skanów faktur jest bezpłatne) skontaktuj się z nami. Więcej informacji na temat OCR można znaleźć na podstronie http://fakturownia.pl/ocr
Liczba skanów to liczba stron dokumentów. Jeżeli skan faktury zawiera np. 3 zeskanowane strony, to program zliczy 3 osobne skany.  


Dzięki aplikacji do fakturowania online Fakturownia.pl możemy w bardzo prosty sposób zaczytać dokumenty kosztowe do zakładki z wydatkami, dysponując skanem faktury sprzedażowej naszego Kontrahenta. 

W jaki sposób można zaczytać dokument do systemu:

1. Na początku należy zeskanować dokument, którym dysponujemy i który chcemy wgrać do Fakturowni.
W tym artykule posłużymy się następującym skanem faktury:


Kolejne kroki możemy wykonać w oparciu o poniższy opis, lub śledząc instrukcję zawartą w filmie instruktażowym przedstawiającą mechanizm dodawania skanu faktury do zakładki Wydatki:

2. Wchodzimy w zakładkę Wydatki
3. Korzystając z rozwijanej opcji w przycisku Dodaj wydatek wybieramy opcję ze skanu faktury
4. pojawia nam się menu kontekstowe Przeciągnij i upuść plik lub wybierz
  • po kliknięciu na napis, system operacyjny otwiera folder na dysku systemowym, z którego wybieramy skan faktury w formacie jpg. (na filmie nie ma okna systemu z folderem). Klikając dwa razy na plik z fakturą, który chcemy zaczytać, system Fakturownia procesuje zaczytywanie dokumentu. Widzimy małą miniaturę dokumentu oraz pasek postępu czytania pliku.

5. Po zaczytaniu pliku w Fakturowni wyświetli się edytowany dokument tworzonego wydatku w wypełnionymi odpowiednio rubrykami. Widać, że dane Sprzedawcy i pozycja na fakturze zaczytały się poprawnie. W danych Sprzedawcy program nie rozpoznał całości kodu kreskowego, co należy poprawić ręcznie. Proszę zwrócić uwagę, że przy zaczytywanym pliku nie zawsze będziemy dysponować tak dobrze zrobionym skanem dokumentu. W związku z tym, po zaczytaniu skanu do systemu, do poprawy może być większa liczba danych. Dlatego po zaczytaniu dokumentu, w edycji tworzonego wydatku, należy dobrze sprawdzić dane przed ich zapisaniem.6. Gdy dane są już sprawdzone korzystamy z przycisku "Zapisz". W zapisanym pliku widać, że program dodatkowo umieścił skan faktury jako załącznik. Powrót


Dodaj komentarz