Dodawanie płatności do faktury

Utworzono: 2024-02-14
Ostatnia aktualizacja: 2024-03-18
Liczba odwiedzin posta: 790

Jeśli posiadasz aktywną opcję Płatności bankowe, możesz dodawać płatności bezpośrednio do faktury, zarówno z poziomu dokumentu, jak i za pośrednictwem zakładki Płatności. Dzięki temu przypisane zostanie odpowiednie powiązanie między dokumentem a płatnością, a status faktury zostanie automatycznie zmieniony na opłaconą lub częściowo opłaconą w zależności od kwoty przypisanej do dokumentu. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak dodać płatność w ramach konta, a także jakie pola wchodzą w skład formularza dodawania płatności. 


Jak aktywować płatności bankowe?


Aby w ramach konta aktywować płatności bankowe:
.
 1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta na swoim koncie; 


 2. na stronie Twoje konto zjedź poniżej do sekcji Płatności bankowe;
 3. zaznacz checkbox przy opcji Płatności bankowe


 4. zatwierdź zmiany klikając Zapisz na dole strony. 

Aktywacja tej opcji sprawi, że możliwość dodania płatności będzie dostępna z poziomu podglądu faktury i poprzez zakładkę Płatności. 


Jak dodać płatność do faktury?


Aby dodać płatność bezpośrednio do faktury:
.
 1. przejdź do zakładki Przychody na swoim koncie i za pomocą listy wybierz typ dokumentu, dla którego chcesz przypisać płatność; 


 2. na liście dokumentów kliknij numer faktury, by przejść do jej podglądu; 


 3. z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Dodaj płatność


 4. zweryfikuj dane w formularzu zaczytane z dokumentu i zatwierdź dodanie płatności za pomocą przycisku Zapisz.  


 5.  

Faktura zostanie automatycznie oznaczona jako opłacona, a w sekcji Aktywności związane z dokumentem pojawi się informacja o powiązanej płatności. 


 

Szybkie dodanie płatności z poziomu listy faktur


Płatność do faktury możesz dodać również bezpośrednio z poziomu listy dokumentów. Wystarczy, że przejdziesz na listę faktur i przy wybranym dokumencie skorzystasz z ikony zębatki dostępnej po prawej stronie. Wśród wyświetlonych opcji znajdziesz Dodaj płatność, która przekieruje Cię do formularza dodania płatności. 


Jak dodać płatność z poziomu zakładki Płatności?


Płatność do faktury możesz dodać również bezpośrednio z poziomu zakładki Płatności.

Aby dodać płatność z poziomu zakładki Płatności:
.
 1. przejdź do zakładki Płatności na swoim koncie;
 2. kliknij przycisk Nowa płatność


 3. uzupełnij wymagane pola w formularzu dodawania płatności; 


 4. skorzystaj z przycisku Zapisz i połącz, aby po utworzeniu płatności, połączyć ją ręcznie z odpowiednią fakturą. 

W zakładce Płatności widoczne są wszystkie płatności dodane do konta. Zarówno te dodane ręcznie, utworzone z autopłatnośc jak i zaimportowane z plików z płatności pobranych z banku. 


Pola w formularzu tworzenia płatności


Dodając płatność musisz uzupełnić pola wymagane, które oznaczone są czerwoną gwiazdką (*). 

Wymagane pola to:
 • kwota - w tym miejscu podaj wartość płatności, jaką otrzymałeś, w przypadku dodania płatności z poziomu faktury system automatycznie zaczyta w tym miejscu wartość z dokumentu;
 • nazwa - w tym miejscu wpisz numer faktury, której płatność dotyczy, dzięki temu system spróbuje powiązać automatycznie płatność z dokumentem, jeśli automatyczne połączenie nie uda się, płatność można połączyć ręcznie; w przypadku dodania płatności z poziomu faktury w polu nazwa pojawi się również numer powiązanego dokumentu.
.
Pozostałe pola to: 
 • waluta - domyślnie widoczna w tym miejscu jest waluta główna konta, możesz zmienić ją ręcznie korzystając z listy wyświetlonej po kliknięciu w to pole;
 • data płatności - domyślnie system zaczyta w tym miejscu datę i godzinę dodawania płatności, możesz ją zmienić ręcznie zgodnie z tym, kiedy rzeczywiście otrzymałeś płatność;
 • sposób płatności - po kliknięciu w rubrykę możesz wybrać z dostępnych opcji sposób płatności;
 • opis - w tym polu możesz dodać szczegółowy opis dla płatności;
 • notatka - może posłużyć na wpisanie dodatkowych uwag;
 • dział - wybierz z listy dział, dla którego wystawiono dokument, którego płatność dotyczy; w przypadku płatności automatycznych lub dodawanych ręcznie z poziomu faktury to pole uzupełni system;
 • rodzaj płatności - w tym polu oznacza się czy płatność dodano ręcznie czy dotyczy płatności online;
 • checkbox opłacona - domyślnie jest on zaznaczony przy tworzeniu płatności, jeśli dodajesz płatność do konta, ale nie otrzymałeś jeszcze środków odznacz go, wtedy taka płatność będzie na liście oznaczona na czerwono;
 • checkbox próbuj połączyć automatycznie - domyślnie aktywny, jeśli w polu Nazwa podano numer faktury, system spróbuje połączyć płatność automatycznie;
 • przycisk Dodaj załączniki - do płatności możesz również dodać załącznik np. przesłane przez kontrahenta potwierdzenie płatności.


Powrót


Dodaj komentarz