Faktura VAT RR - stawka na fundusz promocji

Utworzono: 2017-01-19
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-21
Liczba odwiedzin posta: 13716

Faktura VAT RR jest dokumentem potwierdzającym nabycie produktów rolnych przez podatnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT od wytwórcy dóbr, czyli Rolnika ryczałtowego, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Fakturę RR w systemie Fakturownia możesz wystawić po stronie wydatków, jeśli w ramach konta aktywny jest ten typ dokumentu. Z tego artykułu dowiesz się kim jest rolnik ryczałtowy i jak wystawić fakturę RR. 
Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.


Kim jest Rolnik Ryczałtowy? 


Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik prowadzący wyłącznie gospodarstwo rolne, nieuzyskujący innych przychodów poza przychodami z gospodarstwa rolnego i na te potrzeby nie musi rejestrować się do VAT. 

Faktura VAT RR powinna być wystawiona przez Nabywcę towarów. Jeden egzemplarz otrzymuje rolnik ryczałtowy, a drugi Nabywca pozostawia sobie. Stawka podatku na dostawy produktów rolnych wynosi 7%
 

Jak aktywować i wystawić fakturę RR w Fakturowni? 


W ramach konta w Fakturowni możesz wystawić fakturę RR po stronie wydatków. Możliwość tworzenia dokumentu dostępna jest, jeśli ten typ dokumentu jest aktywny na Twoim koncie. 

Żeby aktywować ten rodzaj dokumentu:
.
 1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto

  Panel użytkownika w systemie Fakturowania z różnymi opcjami fakturowymi i zakładką ustawień konta w prawym górnym rogu.
   
 2. znajdź sekcję Jakie dokumenty wystawiać;
 3. zaznacz checkbox przy opcji RR;

  Opcje wyboru rodzajów dokumentów w systemie Fakturowania, z zaznaczonymi między innymi fakturami, paragonami, dowodami wewnętrznymi, proformami, zamówieniami i fakturą RR.
   
 4. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Teraz w systemie pojawi się możliwość wystawienia faktury dla Rolnika ryczałtowego. 

Aby wystawić taki dokument:
.
 1. przejdź do zakładki Wydatki > Dodaj wydatek

  Strona wydatków w systemie Fakturowania z zaznaczonym przyciskiem 'Dodaj wydatek' i menu nawigacyjnym, pokazującym opcje takie jak przychody, wydatki, klienci, magazyn, płatności, raporty i księgowość.
   
 2. w polu Typ wybierz Faktura RR

  Ekran dodawania nowego wydatku w systemie Fakturowania, z rozwijanym menu wyboru typu dokumentu, gdzie wybrano opcję Faktura RR.
   
 3. system przeładuje formularz tworzenia faktury na ten odpowiadający fakturze RR, gdzie Twoje dane będą widoczne po stronie Nabywcy;
 4. uzupełnij formularz i zatwierdź jego utworzenie przyciskiem Zapisz.

Podczas tworzenia faktury zwróć uwagę na kilka rzeczy:
.
 • upewnij się, że w takiej transakcji jesteś Nabywcą;
 • rolnik ryczałtowy jest Sprzedawcą, nie ma potrzeby wprowadzania NIP, ale należy prowadzić takie dane jak Seria i numer dowodu osobistego oraz organ wydający;
 • upewnij się, czy została wpisana poprawna wartość zryczałtowanego zwrotu podatku ZZP, czyli 7 %;
 • opcjonalnie zaznacz opcję 'Bez opłaty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych' jeżeli produkty nabywane od Rolnika ryczałtowego nie będą służyć celom przetworzenia lub dalszej sprzedaży zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt ustawy o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych

Faktura RR po zapisaniu wygląda następująco.

Faktura RR numer RR1 z danymi nabywcy i sprzedawcy, szczegółami zakupu 50 sztuk zboża po 100 zł za sztukę, oraz kwotą do zapłaty.
          
Jeżeli produkty nabywane od Rolnika ryczałtowego będą służyć celom przetworzenia lub dalszej sprzedaży i nie zaznaczysz opcji 'Bez opłaty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych', to na fakturze pojawi się odpowiedni zapis. 
                                                   Opłata pobrana na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych 0,1% wynosząca 5,00 PLN, widoczna na fakturze.
 

Nowe stawki opłaty ARR do wyboru


W nowej formatce tworzenia faktury RR dodaliśmy również nowe stawki opłaty ARR do wyboru. 

Co do zasady składka na fundusz promocji wynosi 0,1% od wartości netto z wyjątkiem:
.
 • mleka - tu składka wynosi 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka,
 • roślin oleistych - tu składka wynosi 0,2% od wartości netto tych roślin. 

Menu rozwijane wyboru stawki opłaty ARR z opcjami: 0,1%, 0,2%, 0,001 zł/kg.
 
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.Sprawdź również:


Powrót


Dodaj komentarz